artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Säästöjä taloyhtiöissä -hanke testaa keinoja taloyhtiöiden kustannusten ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Lähes puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä. Sitran ja Fluxio Isännöinti Oy:n hankkeessa kokeillaan taloyhtiöissä pienillä investoinneilla tehtäviä energiaa ja vettä säästäviä toimenpiteitä sekä pyritään ratkaisemaan taloyhtiöiden johtamiseen liittyviä haasteita.

Kirjoittaja

Lotta Toivonen

Asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä asumisen osuus on noin kolmannes. Lämmitys, sähkö ja talon ylläpito tuottavat noin 70 prosenttia asumisen hiilijalanjäljestä. Sitran teettämän selvityksen mukaan pelkästään asumiseen liittyvillä kulutusvalinnoilla kotien energiankäytön ja ylläpidon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää jopa 60 prosenttia.

Suomessa on 89 000 taloyhtiötä, joissa asuu 2 700 000 ihmistä. Toisin kuin omakotitaloissa, taloyhtiöissä osakkaat maksavat asumisessa käyttämänsä lämmön hoitovastikkeessa ja veden erillisenä ennakkoon sovittuna vesimaksuna. Tästä syystä osakkailla ei useinkaan ole tietoa siitä, paljonko heidän asumisensa kokonaisuudessaan kuluttaa energiaa – pois lukien sähkö, johon liittyvät sopimukset ovat yleensä asuntokohtaisia, ja asukkailla on siten halutessaan mahdollisuus seurata kulutustaan.

Taloyhtiöissä on kuitenkin olemassa iso säästöpotentiaali. Taloyhtiöt kuluttavat vuodessa noin viisi miljardia euroa erilaisiin ostoihin, joista noin 40 prosenttia on energiaan liittyviä kustannuksia eli lämmitystä, vettä ja sähköä. Tavallisen perheen vuosikustannuksissa tämä on noin 1500–2000 euroa.

Yleensä energiatehokkuutta parantavat investoinnit ovat sen verran suuria tai kalliita, että niihin liittyvät päätökset tulee käsitellä yhtiökokouksessa. Tällöin päättäjinä ovat talon osakkaat, joiden päätöksenteossa saattaa korostua varovaisuus ja oma senhetkinen taloudellinen tilanne. Taloyhtiön hoitobudjettiin mahtuvista energiainvestoinneista voi päättää yksin taloyhtiön hallitus, joten ne pystytään tarvittaessa toteuttamaan nopeasti.

Parhaiten energiatehokkuutta hoidetaan taloyhtiössä silloin, kun taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, huoltoyhtiö ja asukkaat tekevät sujuvaa yhteistyötä. Tämä on kuitenkin valitettavasti vielä melko harvinaista herkkua.

Jokainen asukas voi vaikuttaa omilla kulutustottumuksillaan taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen ja innostaa muutkin asukkaat mukaan, jolloin tulokset näkyvät myös jokaisen osakkaan maksamassa hoitovastikkeessa.

Kiinteistöhuollolla on merkittävä rooli siinä, että taloa ”ajetaan” oikein, ja että kaikki talotekniset järjestelmät toimivat. Etenkin vanhoissa taloissa järjestelmien säädöt voivat olla kaukana optimitasosta joko johtuen siitä, että talon järjestelmiä ei ole aikojen kuluessa osattu säätää oikein, tai että talon nykyiset olosuhteet edellyttäisivät toisenlaisia säätöjä kuin aiemmin.

Myös osaavan ja aktiivisen isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen rooli on merkittävä. Heillä tulee olla ajantasainen tieto taloyhtiön energian- ja vedenkulutuksen tasosta sekä toimenpiteistä, joilla näihin voidaan vaikuttaa.

Taloyhtiöiden energiakustannuksista on kohtuupanostuksilla mahdollista vähentää arviolta 10–20 prosenttia. Alalla on lukuisia palveluntarjoajia, mutta markkinoinnissa korostuu yksittäisten tarinoiden kertominen selkeiden tutkimusten sijaan. Erilaisten energiaa säästävien toimenpiteiden vaikutuksia vertailevia tutkimuksia ei löydy. Siksi taloyhtiöiden hallinnon edustajien voi olla hankala päättää säästötoimista tai arvioida, mikä on kunkin toimenpiteen takaisinmaksuaika.

Nyt käynnistyvä Sitran ja Fluxio Isännöinti Oy:n Säästöjä taloyhtiöissä -hanke vastaa tähän tarpeeseen. Haluamme helpottaa taloyhtiöiden päätöksentekoa ja lisätä tietoa hyvistä ja selkeistä toimenpiteistä, joilla taloyhtiöt ja asukkaat voivat pienentää sekä energiakustannuksiaan että ilmastovaikutuksiaan. Samalla haluamme nostaa esille asukkaiden roolia energian ja veden säästämisessä ja kiinnittää heidän huomiotaan siihen, mitä kuluja hoitovastike sisältää ja missä suhteessa.

Hankkeessa tutkitaan taloyhtiöissä pienin investoinnein tehtäviä energiatehokkuuden parannuksia ja hiilijalanjälkeä pienentäviä toimenpiteitä. Hankkeessa tehdään energian ja veden säästöön, jätehuoltoon sekä asukasviestintään liittyviä kokeiluja, joilla pyritään saavuttamaan 10 prosentin säästöt energiankulutuksessa.

”Pienempien toimien kokeileminen systemaattisella tavalla huolellisten mittausten kera kuulostaa erittäin hyödylliseltä, koska hyvin dokumentoiduista case-esimerkeistä on pulaa,” toteaa HSY:n Ilmastoinfon energia-asiantuntija Teemu Kettunen.

”Me Fluxio Isännöinnissä uskomme, että Säästöjä taloyhtiöissä -hankkeen tuloksilla voi olla todella suuri merkitys. Jos Suomessa voitaisiin leikata 10 prosenttia kaikkien taloyhtiöiden energiakustannuksista ja samalla hiilijalanjäljestä, sillä olisi valtava merkitys sekä taloyhtiöiden talouteen että ilmastonmuutoksen vastaisiin tekoihin. On hienoa olla tekemässä tällaista työtä,” sanoo Fluxion toimitusjohtaja Kalle Grönqvist.

Hankkeen toteuttamisesta ja organisoinnista vastaa Fluxio Isännöinti Oy. Hankkeessa on mukana useita alan asiantuntijoita, kuten HSY Ilmastoinfo ja Eneron Oy, sekä palveluntarjoajia, joilla on hyväksi todettuja ratkaisuja energian ja veden säästämiseen. Mukana on 11 taloyhtiötä, joissa toteutetaan yhteensä noin 14 erilaista kustannusten vähentämiseen tähtäävää toimenpidettä. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Hanke kerää tietoa ja tuloksia kokeiluista niin mittauksilla kuin erilaisilla kyselyillä. Tulokset julkaistaan taloyhtiöiden hallinnon edustajien, kaikkien alalla toimivien sekä muuten asiasta kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Samalla pyritään myös ratkaisemaan taloyhtiöiden johtamiseen liittyviä haasteita, jotta mahdollisimman moni taloyhtiö voisi tehdä vastaavia toimenpiteitä.

Mistä on kyse?