Ilmiö
Arvioitu lukuaika 3 min

Soteuttamoilla sanoista tekoihin: PK-yritysten haasteisiin tartutaan rajat ylittävällä yhteistyöllä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran tänä syksynä toteuttama Soteuttamo 2.0 -kiertue kirittää maakuntia kehittämään uudenlaista alueellista yhteistyötä yli tuttujen kunta- ja toimialarajojen.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Vastuu ihmisten arkeen ja hyvinvointiin eniten vaikuttavista palveluista, kuten sote-, työvoima- ja elinvoimapalveluista, halutaan vastedes siirtää nykyistä ”leveämmille hartioille”. Tästä tavoitteesta vallitsee asiantuntijoiden ja päättäjien kesken laaja yhteisymmärrys.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä näiden palvelujen järjestämisestä vastaavien leveiden hartioiden alapuolella pitäisi tapahtua, eli miten toistaiseksi pitkälti omissa tahdeissaan heiluvat kädet ja jalat löytävät toisensa – ja vieläpä niin, että ne työskentelisivät hyvässä yhteistyössä alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä koko maakunnan elinvoiman rakentamiseksi.

”Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä näiden palvelujen järjestämisestä vastaavien leveiden hartioiden alapuolella pitäisi tapahtua.”

Myös maailmaa voimakkaasti muokkaavat megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen toisaalta korostavat entistä monipuolisemman ja kustannustehokkaamman palveluekosysteemin tarvetta. Toisaalta megatrendeistä esimerkiksi digitalisaatio myös antaa aivan uusia mahdollisuuksia ekosysteemien, yhteistyön ja palvelujen kehittämiseen.

Osaltaan näihin tarpeisiin vastaa työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran loppuvuoden aikana toteuttama Soteuttamo 2.0 -maakuntakiertue. Soteuttamo on alun perin Sitran yhdessä kuntatoimijoiden kanssa kehittämä verkostojen ja ekosysteemien rakentamisen työkalupakki, joka on tarkoitettu vastedes erityisesti valmisteilla olevien maakunta-järjestäjien vakiintuneeksi työkaluksi.

PK-yritysten haasteita: liiketoimintaosaaminen, investointimahdollisuudet ja digitalisaation hyödyntäminen

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan sote- ja kasvupalvelu -uudistuksen myötä palveluita tarjoavat yritykset ja myös järjestöt voivat tulla entistä vahvemmin osaksi julkisesti rahoitettua palvelujärjestelmää. Tällöin näiden on toimittava osana palveluketjuja ja arvoverkkoja.

”Uudistuksen myötä myös asiakkuus on toisella tavalla toiminnan ja palvelujärjestelmän keskiössä. Samanaikaisesti teknologiset innovaatiot ja digitaalisuus asettuvat osaksi palveluja. Nähtävillä on myös kehityssuunta, jossa ennaltaehkäisy ja hyvinvointi nousevat tärkeään asemaan”, Lintilä sanoo.

Soteuttamo 2.0 -kiertueen tavoitteena on alueellisen yhteistyön ja palveluekosysteemin kehittäminen niin, että kaikki maakunnan osaaminen ja voimavarat saadaan hyötykäyttöön uutta alueellista palveluverkkoa rakennettaessa.

Soteuttamo 2.0 -kiertueella tartutaan mm. haasteisiin, joita tunnistettiin viime keväänä julkistetussa selvityksessä Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla. Selvityksessä arvioitiin, että tulevilla maakunta-toimijoilla on ratkaisevan tärkeä rooli yritysten toimintaedellytysten luomisessa.

Selvityksen mukaan suurin PK-yritysten sisäinen haaste on erityisesti pienimpien yritysten puutteellinen liiketoimintaosaaminen. Lisäksi yritysten mahdollisuudet investoida palveluiden kehittämiseen esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntämällä ovat rajalliset suhteessa suuriin toimijoihin. Uudistumisen esteeksi voivat nousta myös uusien toimintamallien vaatimat alkuinvestoinnit.

Uudistumistarpeet ovat niin mittavia, että muutokseen valmistautuminen kannattaa aloittaa heti

Osa haasteista on ratkaistavissa yritysten välisen tai yritysten ja maakunnan välisen yhteistyön avulla. PK-yritykset voivat kuroa umpeen suurempien toimijoiden kilpailuetua esimerkiksi rakentamalla yhteisiä digitaalisia palveluita.

Mika Lintilän mukaan edessä olevat uudistumistarpeet ovat kaikkien toimijoiden – niin tulevien maakuntien kuin palveluntuottajien – kannalta niin mittavia, että muutokseen valmistautuminen kannattaa aloittaa välittömästi.

”Koska kilpailun ja aidon valinnanvapauden syntymisen näkökulmasta on tärkeää, että kunkin alueen markkinat ovat toimivat myös pk- ja mikroyritysten sekä järjestöjen näkökulmasta, on näitä pyrittävä tukemaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Tätä työtä ei voida aloittaa vasta markkinoiden avautuessa”, Lintilä sanoo.

Syksyn 2018 aikana toteutettavan Soteuttamo 2.0 -kiertueen aikataulun löydät täältä.

Jos olet kiinnostunut Soteuttamo 2.0 -tapahtuman järjestämisestä omalla alueellasi, ota ihmeessä yhteyttä!

Mistä on kyse?