Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 5 min

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tulevaisuusvalta-ohjelmasta

Tulevaisuusvalta-ohjelman haku on avoinna 16.2. - 31.3.2024. Löydät tästä artikkelista kysymyksiä ja vastauksia ohjelman hakuun ja käytännön toteutukseen liittyen.

Julkaistu

Jos et löydä alta vastausta kysymykseesi, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen tulevaisuusvalta@sitra.fi 29.2. mennessä. Julkaisemme kysymykset ja vastauksemme niihin kootusti tällä sivulla 8.3.2024.

Lisäksi Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaarien lopuksi on varattu aikaa kysymysten esittämiselle, ja myös nämä kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla. Tervetuloa myös Tulevaisuusvalta-ohjelman hakuklinikalle 5.3.2024! 

Onko mahdollista koota englannin tai ruotsin kielellä toimiva tiimi?   

Tulevaisuusvalta-ohjelman yhteiskehittäminen toteutetaan suomeksi, jotta osallistuminen olisi mahdollista mahdollisimman monille erilaisille ryhmille. Suurimmalle osalle Suomessa asuvista suomi on ensisijainen työkieli.

Emme edellytä ohjelmaan osallistuvan tiimin jäseniltä (2-3 henkilöä) täydellistä suomen kieltä, mutta on hyödyllistä, että pystyy seuraamaan asioita suomeksi.

Kokeilun toteuttamiseen voi hakijaorganisaatiossa osallistua isompi joukko ja toteuttaja voi toimia omassa hankkeessaan millä kielellä haluaa.

Hakemus täytetään suomeksi.

Voiko hakea tai osallistua kumppanuusohjelmaan, vaikka ei ole taustaorganisaatiota (esimerkiksi olette ryhmä nuoria, jotka haluavat osallistua)?  

Voimme myöntää rahoitusta oikeushenkilöille, eli organisaatioille kuten yhtiöille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille tai kunnille. Jos tiimi ei tarvitse kokeilulle rahoitusta, mutta haluaa mukaan yhteiskehittämisprosessiin ja Sitran sparrauksen äärelle, voi mukaan hakea myös ilman taustaorganisaatiota. 

Mihin haettavaa rahoitusta voi käyttää? Voiko siitä esimerkiksi maksaa palkkaa?  

Rahoitusta käytetään kokeilun toteuttamiseen eli sillä voi myös maksaa palkkaa. Rahoituksen ehdoista voi lukea lisää sopimusluonnoksesta (pdf) ja sen seuranta- ja kululiitteestä (pdf).

Voiko Tulevaisuusvalta-ohjelmaan hakea mukaan, vaikka olisi jo mukana jossain toisessa Sitran hankkeessa?  

Kyllä. Se, että olette jo Sitran kumppaneita, ei estä hakemasta mukaan myös Tulevaisuusvalta-ohjelmaan.  

Voiko Tulevaisuusvalta-ohjelman kokeiluissa kehitettyjä ratkaisuja hyödyntää ohjelman aikana tai sen jälkeen kaupallisesti? 

Rahoitus voidaan myöntää taloudellista toimintaa harjoittavalle hakijalle De minimis -tukena, jolloin hakija voi vapaasti hyödyntää hankkeensa tuloksia kaupallisesti. Hankkeen tuloksista on sopimusluonnoksen (pdf) mukaisesti julkaistava Sitran kanssa erikseen sovittu osa avoimesti kaikkien vapaasti käytettäväksi.

Miksi webinaareihin osallistuminen on edellytys ohjelmaan hakemiselle?

Webinaarit toimivat orientaationa ohjelmaan osallistumiselle ja voivat tukea tiimejä omien kokeiluideoidensa kehittelyssä. Haluamme webinaareilla tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden perehtyä ohjelman teemoihin jo ennakkoon ja syventää ymmärrystä tulevaisuusvallasta. Ja kun kaikki ovat katsoneet webinaarit, päästään ohjelmassa liikkeelle samalta viivalta.

Mitä jos joku tiimimme jäsenistä ei pysty osallistumaan webinaareihin?

Jos joku tiimistänne ei pysty osallistumaan webinaareihin, hän voi katsoa jälkikäteen webinaarien tallenteet.

Mitä jos emme pysty toteuttamaan kokeilua loppuun? Pitääkö meidän palauttaa rahat Sitralle?

Rahoitus on palautettava hankeen toteutumattomalta osin. Esim. hankkeen hankkeen kokonaiskustannusarvio on ollut 15 000 euroa, ja siitä Sitran rahoitusosuus 66,7 % (10 000 euroa). Sitran rahoitusta on maksettu hankeen alkaessa 6 000 euroa. Hanke joudutaan keskeyttämään, kun hankkeelle on kertynyt toteutuneita kuluja yhteensä 7000 euroa. Sitran rahoituksen osuus on 66,7 % toteutuneista kuluista eli 4 669 euroa. Maksetusta rahoituksesta on palautettava 1 331 euroa.

Voimmeko osallistua ohjelmaan, vaikka tulevaisuusajattelu tai ennakointi ei ole meille tuttua?

Kyllä. Siksi järjestämme helmikuussa Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaarisarjan, jossa tiiminne saa tulevaisuusajattelun perusteet haltuun.

Onko Sitralla aukeamassa mitään muita hakuja lähiaikoina?

Keväällä aukeaa kaksi Sitra Lab -ohjelmaa:

1. Sitra Lab 6: Datalla parempia palveluita. Haku ohjelmaan on auki 1.2.-4.3.2024. Sitra Lab 6:n tavoitteena on kehittää innovatiivisia ihmislähtöisiä palveluja tai toimintamalleja, joissa hyödynnetään dataa uudenalaisella tavalla.  

2. Sitra Lab 7: Luonto osaksi arkea. Haku ohjelmaan on auki 13.2.-8.3.2024. Sitra Lab 7:n tavoitteena on tuoda paikallistason toimijoita yhteen kehittämään uusia ratkaisuja, joiden avulla luonto nivoutuu vahvemmin osaksi ihmisten arkea.

En löytänyt tältä sivulta vastausta kysymykseeni. Kehen voin ottaa yhteyttä?

Lähetä hakuun liittyvät kysymyksesi meille viimeistään 29.2.2024. osoitteeseen tulevaisuusvalta@sitra.fi. Vastaamme niihin kootusti tällä sivulla 8.3.2024. Hakuun liittyviä kysymyksiä voi esittää myös Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaarien yhteydessä ja hakuklinikalla 5.3. 

Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaareissa nousseita kysymyksiä

Voiko toiminimi olla hakijana? Sehän ei ole itsenäinen, yrittäjästä erillinen oikeushenkilö. 

Toiminimi ei ole erillinen oikeushenkilö, joten rahoitusta ei voida myöntää toiminimiyrittäjälle.   

Saako osallistujat webinaareissa esitetyn materiaalin omaan käyttöön? 

Webinaaritallenteet julkaistaan webinaarien verkkosivulla helmikuun aikana. Esitysmateriaaleja ei jaeta erikseen. 

Missäs se ilmoittautuminen hakuun nyt onkaan? 

Sähköinen hakulomake ja hakuohjeet löytyvät verkkosivulta Haku Tulevaisuusvalta-ohjelmaan. Haku ohjelmaan alkaa 16.2.2024 ja loppuu 31.3.2024 klo 16. 

Millaisia asioita painotatte valinnoissa? Mainitsette esimerkiksi sen, että kannustatte ennakoinnin ulkopuolisia tahoja mukaan. 

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota valintakriteereissä eriteltyihin asioihin. Lisäksi valinnassa huomioidaan, että tiimit muodostavat keskenään monipuolisen ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden (mm. maantieteellinen jakautuminen sekä keinot, kohderyhmät ja näkökulmat). Ohjelmaan valitaan tiimejä, jotka sitoutuvat osallistumaan kaikkiin työpajoihin. Kannustamme kaikenlaisia toimijoita hakemaan mukaan ohjelmaan. Ennakointiosaaminen ei ole edellytys ohjelmaan osallistumiselle. 

Onko mitään estettä sille, jos ohjelmaan hakevan tiimin yksi jäsenistä asuu ulkomailla?

Ulkomailla asuvan jäsenen nimeäminen työpajoihin osallistuvaan hanketiimiin on mahdollista, mikäli se on hankkeen kannalta perusteltua. Työpajat toteutetaan suomeksi, ja korvaamme osallistujille vain Suomen sisäiset matkakulut. Tulevaisuusvalta-ohjelman tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa. 

Voiko kaksi yritystä tehdä yhteisen hakemuksen? 

Kaksi yritystä voi tehdä yhteisen hakemuksen ja muodostaa yhdessä ohjelmaan hakevan tiimin. Rahoitus kuitenkin myönnetään yhdelle yritykselle, joka toimii hankkeessa päähakijana. 

Mistä on kyse?