artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

YK:n koostama kiertotalouden työkalupakki tukee maita kansallisten päästövähennysten kirittämisessä

Valtioiden päästövähennystavoitteet eivät ole nykyisellään riittävän kunnianhimoisia. Kiertotalous on päästöjen vähentämisessä vielä laajalti hyödyntämätön työkalu. Kolme maailmanlaajuista YK-järjestöä (UNEP, UNDP ja UNFCCC) ovat Sitran ja Hollannin ympäristöministeriön tuella koostaneet työkalupakin, jonka avulla valtiot voivat tuoda kiertotalouden keinoksi kansallisten päästövähennystavoitteidensa saavuttamiseen.

Kirjoittajat

Sami Syrjälä

Asiantuntija, Luonto ja arki

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maapallon ilmasto lämpenee katastrofaalisen nopeasti. YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen UNFCCC:n vuonna 2022 julkaiseman raportin viesti on selvä: valtioiden tähän asti asettamat kansalliset päästövähennystavoitteet eivät nykyisellään riitä estämään ilmaston lämpenemistä. Jos nykyiset tavoitteet saavutetaan, ilmaston ennustetaan vuosisadan loppuun mennessä lämpenevän 2,1–2,9 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Pohjoisilla leveysasteilla tämä tarkoittaa vielä rajumpaa lämpenemistä.

Kansallisten tavoitteiden kunnianhimon tasoa on siis nostettava merkittävästi, ja tähän kiertotalous on toistaiseksi laajalti hyödyntämätön työkalu. Tällä hetkellä kiertotaloutta edistäviä toimia usein tarkastellaan ilmastotyöstä erillisinä asioina, vaikka niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Resurssien liiallinen käyttöönotto on kyllä tunnistettu maapallon ekologisen kestävyyskriisin keskeiseksi syyksi, mutta vain 27 prosenttia kansallisista päästövähennystavoitteista on maininnut kiertotalouden suorasanaisesti osana toimenpiteitä.

Valtiot tarvitsevat käytännön esimerkkejä ja tukea kiertotalouden keinojen käyttöönottamiseen. Tähän tarkoitukseen YK:n ympäristöohjelma UNEP, YK:n kehitysohjelma UNDP ja YK:n ilmastosuojelun puitesopimus UNFCCC ovat yhteistyönä koostaneet digitaalisen työkalupakin ja käyttöoppaan Building Circularity into Nationally Determined Contributions. Näiden työkalujen avulla julkisen sektorin toimijat, kuten ministeriöt, voivat tehokkaammin tunnistaa ja hyödyntää kiertotalousratkaisuja päästötavoitteidensa saavuttamiseksi.

Työkalupakki ja käyttöopas lanseerattiin 10. lokakuuta 2023 Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ilmastoviikolla.

Suomen kiertotaloustyö on innostanut muita maita ja YK-järjestöjä

Suomi julkaisi maailman ensimmäisen kiertotalouden tiekartan vuonna 2016. Tämä maailmanlaajuisesti uraauurtava, Sitran johdolla ja laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu kiertotaloustyö on innostanut jo muitakin maita laatimaan oman suunnitelmansa kiertotalouteen pääsemiseksi. Kun YK-järjestöt pohtivat, miten maailman maita voisi auttaa lisäämään päästövähennyssuunnitelmiensa kunnianhimon tasoa, ne halusivat tuoda helposti saataville käytännön työkaluja ja esimerkkejä siitä, mitä kiertotalouden avulla voidaan saavuttaa.

Työkalupakki ja käyttöopas toteutettiin Sitran ja Hollannin ympäristöministeriön tuella. Kokonaisuus toteuttaa erinomaisesti vuonna 2021 järjestetyn maailman kiertotalousfoorumin ”erikoispainoksen”, WCEF+Climate -tapahtuman päämääriä: kiertotalouden potentiaali ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettava ja valjastettava hyötykäyttöön.

Rahallisen tuen lisäksi Sitra tarjosi YK-järjestöille asiantuntijatukea esittelemällä päivitetyn Suomen kiertotalouden tiekartan, sen pohjalta laaditun Kuinka tehdään kiertotalouden tiekartta -oppaan sekä tiekartan kansalliset käytännön jatkotoimet Suomessa.

Kiertotalouden työkalupakin mukana Sitran ja muiden kiertotalouden suunnannäyttäjien työ sekä näistä kertyneet opit pääsevät hyötykäyttöön entistä laajemmin eri puolilla maailmaa.

Mistä on kyse?