julkaisut

Kuinka tehdään kiertotalouden tiekartta

Käsikirja kestävän muutoksen tueksi.

Kirjoittajat

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Riku Sinervo

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Miksi?

Siirtymä kiertotalouteen, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin, on järkevä ratkaisu kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaamiseksi tulevaisuudessa. Kiertotalouteen siirtyminen on myös välttämätöntä, siellä se tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, luontokadon pysäyttämiseen ja luonnonvarojen ylikäytön lopettamiseen.

Miten?

Sitran johdolla laadittiin vuonna 2016 Suomen kansallinen kiertotalouden tiekartta, ensimmäisenä maailmassa. Tiekartasta julkaistiin päivitetty versio vuonna 2019. Kiertotalouden tiekartassa kootaan yhteiskunnan keskeisten toimijoiden näkemykset kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisista muutostarpeista ja toimenpiteistä.

Kiertotalouden tiekartta on työkalu, jonka avulla yhteiskuntaa voidaan kehittää kohti kiertotaloutta. Tiekartta määrittelee konkreettiset askeleet muutokseen ja kokoaa yhteen keskeisten yhteiskunnan toimijoiden näkemykset tarvittavista toimenpiteistä. Tiekartta sisältää vision, tavoitteet ja konkreettisia toimenpiteitä. Näin tiekartta luo yhteistä tahtoa kiertotalouteen siirtymiseksi nopeasti ja reilusti.

Mikä?

Sitra on koonnut Suomen kiertotalouden tiekartan laatimisessa kertyneet opit käsikirjaan, joka tarjoaa työkaluja, ohjeita ja inspiraatioita valtioille, jotka haluavat siirtyä kiertotalouteen laatimalla oman kansallisen tiekarttansa.

Käsikirjaa voi hyödyntää sekä taustamateriaalia että käytännön työkaluna tiekarttaprosessissa. Se sisältää tarkan kuvauksen tiekarttaprosessin eri vaiheista ja käytännön kokemuksia Suomen tiekarttaprosessista. Käsikirja takaa, että ensi askeleitaan kohti kiertotaloutta ottavien valtioiden ei tarvitse aloittaa tyhjästä.

Kuka?

Käsikirja on tehty kaikille, jotka suunnittelevat tai laativat kiertotalouden kansallisia tiekarttoja: hallituksille, ministeriöille, tutkimuslaitoksille tai asiantuntijoille. Käsikirja on erityisen hyödyllinen tilanteessa, jossa päätös kiertotalouden tiekartan laatimisesta on tehty, mutta prosessi ei ole vielä alkanut. Käsikirjaa voi käyttää myös tiekarttatyön aloittamisen vauhdittamiseksi tai silloin, kun tiekarttaa päivitetään.

Tiekarttaprosessi vaihe vaiheelta

1. Pohjatyö ja reunaehdot

Määrittele työn reunaehdot, laadi projektisuunnitelma, määrittele vastuut ja varmista, että työhön on varattu riittävästi aikaa ja resursseja.

2. Sidosryhmät mukaan

Tunnista keskeiset sidosryhmät ja varmista, että he ovat sitoutuneet prosessiin. Muodosta ohjausryhmä ja selvitä muiden työryhmien tarve.

3. Tilannekuva

Selvitä perusteellisesti kiertotalouden tila maassasi. Kattava tilannekuva luo pohjan seuraaville vaiheille.

4. Visio ja tavoitteet

Laadi tiekartalle inspiroiva visio. Aseta tarkat ja mitattavat tavoitteet.

5. Painopistealueet

Määrittele vision ja tavoitteiden pohjalta työn painopistealueet. Aseta indikaattorit, joiden avulla siirtymä kiertotalouteen voidaan seurata ja mitata.

6. Suunnittele toimenpiteet

Suunnittele toimenpiteet, joiden avulla tiekartan tavoitteisiin päästään. Parhaimmillaan kiertotalouden tiekartta sisältää sekä strategian ja konkreettisen toimintasuunitelman.

7. Kokoa ja julkaise

Aloita tiekartan kokoaminen. Pyydä kommentteja ja palautetta sidosryhmiltä. Viesti tavoilla, joka innostaa muutkin mukaan edistämään kiertotaloutta omilla toimillaan.

8. Toteutus

Määrittele, miten tiekarttatyötä johdetaan ja seurataan. Varmista, että sidosryhmät ovat sitoutuneet myös toimenpiteiden toteuttamiseen. Muista viestiä avoimesti.

9. Arvointi ja päivitys

Arvioi toteutuvatko tiekartan toimenpiteitä, selvitä onko uusille toimenpiteille tarvetta ja päivitä tiekarttaa tarvittaessa. Jatkuva arviointi on tärkeää vaikuttavuuden takaamiseksi.

Miksi laatia kiertotalouden tiekartta?

 • Luo yhteisen tahtotilan ja reitin kestävään tulevaisuuteen
 • Ottaa sidosryhmät mukaan muutokseen
 • Rakentaa polun suunnitelmista toimintaan, varmistaa omistajuuden
 • Vahvistaa resilienssiä ja rakentaa kestävää taloutta
 • Auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
 • Tarjoaa työkalun ilmastotavoitteiden saavuttamiseen
 • Inspiroi ja kannustaa muita mukaan muutokseen

Seitsemän vinkkiä kiertotalouden tiekartan tekijälle

 1. Laadi tiekartta oman maasi olosuhteisiin sopivaksi
 2. Yhteistyö on onnistumisen lähtökohta ja edellytys
 3. Varmista että mukana on sekä sovittuja toimenpiteitä että joustovaraa
 4. Muodosta kattava tilannekuva
 5. Liian jäykkä tiekartta ei pysy muutoksen mukana
 6. Mittaa onnistumisia, seuraa kehitystä ja aseta välitavoitteita
 7. Muista panostaa myös toimeenpanoon

Julkaisun perustiedot

Otsikko

How to create a national circular economy road map

Alaotsikko

A guide to making the change happen

Tekijät

Laura Järvinen ja Riku Sinervo

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

54 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-191-7

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kiertotalous, jakamistalous, yhteiskunta, muutos, tuotanto, kestävä kulutus, palvelut, kilpailukyky, hyvinvointi, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, ekologinen kestävyys, oppaat

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

170

Mistä on kyse?