Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Erillisistä ympäristöosaajista kaikkien kiertotalousosaamiseen

Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ei saavuteta ilman kaikkien alojen osaamisen kehittämistä.

Kirjoittaja

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Sunnuntaina 17.5. Ylen pääuutislähetyksessä haastettiin yliopisto- ja korkeakoulusektori vastaamaan yritysten vaatimukseen kouluttaa lisää osaajia ratkomaan ilmastonmuutoskysymyksiä.

Ympäristöherääminen tapahtui jo noin 50 vuotta sitten. Jo silloin huomattiin, että elämme yli varojemme – maapallo ei kestä tällaista kulutusmallia, jolla maailman talous pyörii. Talouden kasvu on perustunut edelleen luonnonvarojen ylikulutukseen. Kolmisenkymmentä vuotta sitten julkiselle ja yksityiselle sektorille alkoi tulla sellaisia nimikkeitä kuten ympäristöjohtaja tai ympäristöasiantuntija. Mutta tämä ei enää riitä. Muutokseen tarvitaan kaikkien alojen asiantuntijat!

Muutokseen tarvitaan kaikkien alojen asiantuntijat!

Yliopisto- ja koulutussektori käy parhaillaan neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neljän seuraavan vuoden tutkintotavoitteista ja rahoituksesta. Nyt, kun Suomi on asettanut tiukat tavoitteet olla hiilineutraali jo 15 vuoden kuluttua, yritykset ovat tuoneet vahvasti esille huolensa osaajapulasta. Jos Suomi haluaa turvata yrityksissä tarvittavan hiilineutraalin kiertotalouden osaajien saatavuuden, pitää panostaa koulutukseen. EK:n mukaan tällä hetkellä Suomessa koulutetaan nuoria väärille aloille. Uutisen mukaan koulutuskentässä on pulaa mm. tekoäly- ja kiertotalousosaamisessa. Sitra aloitti Suomen hiilineutraalin kiertotaloustulevaisuuden rakentamisen vuonna 2015. Kiertotaloustyön alusta asti oli selvää, että muutos edellyttää muutoksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, eri aloilla ja erilaisten ammattilaisten osaamisessa.

Jotta yhteiskunnan muutokset olisivat mahdollisia, Sitra alkoi vuonna 2017 rahoittaa kiertotalousopetuksen kehittämistä kouluissa ja oppilaitoksissa, tavoitteena synnyttää oppimateriaaleja ja kannustaa eri aloilla opiskelevia nuoria yhdistämään opintoihinsa hiilineutraalin kiertotalouden opit. Noin neljän miljoonan euron rahoituksella saatiin aikaiseksi koulutuspolku,  joka alkaa ala-asteelta ja jatkuu yläasteen kautta ammatillisiin opintoihin ja korkeakoulu- ja yliopisto-opetukseen saakka.

Koulutustavoitteet ja koulutukseen suunnattava rahoitus on saatava tukemaan sitä, että minkä tahansa alan nuori valitseekaan, hän voi yhdistää koulutukseensa kiertotalousopintoja. Tulevaisuudessa emme kouluta enää kiertotalousasiantuntijoita, kun meillä kaikilla on mahdollisuus sisällyttää nämä opit opintoihimme ja sitä kautta olemme osa hiilineutraalin kiertotalouden rakennustiimiä.

Suomen Ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsen Paula Karhunen oli Ylen haastattelussa samoilla linjoilla kuin Sitran kiertotalouskoulutuskokonaisuuden tavoitteetkin: ”Ideaali tilanne olisi, että ihminen, joka haluaa lähteä opiskelemaan pelastaakseen maailmaa, voisi lähteä opiskelemaan niin tekniikan alalle kuin luonnon-, ihmis- tai yhteiskuntatieteisiin”.

Emme tiedä minkälainen on tulevaisuutemme, mutta tiedämme, että osaajia tarvitaan. Yhdessä kumppaneidemme kanssa kehitetty kiertotalouskoulutus tarjoaa erilaisia näkökulmia hiilineutraalin kiertotalouden tekemiseen. Me uskomme vahvasti siihen tulevaisuuteen, missä me kaikki, eri alojen ammattilaiset, olemme myös kiertotalouden ammattilaisia. Meillä kaikilla on oikeus olla mukana tekemässä hiilineutraalia kiertotaloustulevaisuutta. Koulutus ja elinikäisen oppimisen keinot voivat tarjota kaikille ammattilaisille työkalut kestävän tulevaisuuden tekemiseen.

Löydä sopivat kiertotalouskoulutuksen vinkit aiemman hankkeemme sivuilta sekä katso 14 tärppiä opettajille, miten opetat tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä etänä.

Mistä on kyse?