archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideakuulutuksen satoa: Eväitä työuralle

Milma Arola pohtii uudessa juttusarjassa, mistä vipua korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksiin.

Julkaistu

Sitra järjesti viime keväänä kaikille avoimen ideakuulutuksen, jossa etsittiin hyviä malleja ja uusia ideoita korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden edistämiksi. 92 ideasta valittiin viisi parasta jatkoon. Neljä voittajaideaa valittiin ideakokonaisuutena, jossa kantavana teemana on opiskelijoiden itsetuntemuksen kehittäminen ja suunnan löytyminen mentoroinnin, coachauksen ja uraohjauksen avulla. Viides liittyy avoimen datan hyödyntämiseen piilotyöpaikkojen ja mielenkiintoisten työmahdollisuuksien löytämisessä.

Kaikki valitut ideat ovat työelämävalmiuksien ytimessä. Itsetuntemus on oman kokemukseni mukaan yksi tärkeimmistä onnellisuuden ja hyvinvoinnin lähteistä. Se auttaa eteenpäin myös opinto- ja urapoluilla. Mistä olen kiinnostunut ja mitä toivon tulevalta? Mitkä ovat vahvuuksiani ja missä haluaisin vielä kehittyä? Millaisia suuntia näen nyt ja tulevaisuudessa? Lopullisen päämäärän lukitseminen tai matkan etukäteen suunnittelu ei aina, ehkä useinkaan, ole olennaista. Tärkeää on itselle sopivan suunnan löytäminen, ja tietoisuus seuraavista askelista. Antoisinta pohdinta omasta tulevaisuudesta on, kun sitä saa tehdä itselle sopivan keskustelukumppanin kanssa – on se sitten uraohjaaja, coach, mentori tai vaikkapa frentori.

Ajatusten vaihtaminen opinnoista, omista vahvuuksista ja työelämän toiveista vahvistaa itsetuntemusta, avaa vaihtoehtoja ja ohjaa eteenpäin. Kyse voi olla opintoihin liittyvistä valinnoista, harjoittelupaikan löytämisestä, työn hakemisesta tai oman jutun kirkastumisesta. Uskon, että kaikki neljä mentorointiin, coachaukseen ja uraohjaukseen liittyvää ideaa tukevat opiskelijoita tällä matkalla kukin omalla tavallaan.

Hyvänä jatkona viidennessä voittajaideassa kokeillaan avoimen datan hyödyntämistä työmahdollisuuksien, piilotyöpaikkojen sekä potentiaalisten työnantajien löytämisessä. Kukaan ei pysty googlaamalla löytämään kaikkia itselle kiinnostavia ja osaamiseensa sopivia työpaikkoja. Netin hajallaan olevaa tietoa voidaan nykyosaamisella ja -tekniikalla onneksi koota niin, että sitä voi hyödyntää omiin tarpeisiinsa – esimerkiksi työpaikan etsimiseen. Sen avulla myös korkeakouluopiskelijat voivat jatkossa löytää paikkansa työelämässä entistä osuvammin.

Jään innolla odottamaan, millaista hedelmää voittajaideat tuottavat – osa toki jo tuottaakin. Mainioita jokaisessa ideassa on se, että ne ovat riippumattomia toimi- ja koulutusalasta, korkeakoulusektorista ja oikeastaan kaikesta. Työn muuttuvilla markkinoilla soisin mentorointia, frentorointia ja keskustelukumppanuutta jokaiselle iästä ja työuran vaiheesta riippumatta. Samoin jokainen työn ja tekijän kohtaaminen ovat voitto sekä työtä etsivälle että sitä tarjoavalle.

Tulevan syksyn ja talven aikana kokoamme ideoista kokemukset ja opit ja jaamme ne kaikkien käyttöön. Tässä blogisarjassa tulemme myös jakamaan ajatuksia ideoista ja kokemuksia kokeiluista matkan varrelta. Jää siis kuulolle!

Ideakuulutuksen satoa -blogisarjassa pohditaan, mistä vipua korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksiin.

Mistä on kyse?