archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Soteuttamosta on moneksi – miten sinä haluat uudistua?

Soteuttamon kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Kokeilukulttuurin hengessä työkalupakkia on kasvatettu uusilla työkaluilla.

Kirjoittaja

Elina Eerola

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Vuoden 2017 aikana järjestettiin 30 Soteuttamoa, joihin osallistui yli 1 400 soten uudistajaa. Saadun palautteen perusteella työkalupakilla onkin jo hyvä joukko tyytyväisiä testaajia.

Millaisilla eri tavoilla Soteuttamoa sitten voi hyödyntää?

Soteuttamo tarjoaa alustan ja välineitä jatkuvalle oppimiselle. Samalla Soteuttamo on turvallinen ympäristö ideoida ja kokeilla uudenlaisia verkottamisen ja verkostoitumisen toimintamalleja perinteisten seminaarien sijaan. Kiinnostava sisältö, mielekkäät toimintatavat ja uudet menetelmät antavat osallistujille avartavia näkökulmia nähdä asioita toisin.

Hacktahonilla huomio täsmähaasteisiin

Siinä missä Soteuttamon starttipaketissa on esitelty eri tapoja ”perinteisen” Soteuttamo-tilaisuuden toteuttamiseen, esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulu päätti kokeilla uusien asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä hackathon-kilpailun avulla.

Hackathonissa kehittäjäryhmät kilpailevat toistensa kanssa ja yrittävät keksiä parhaan mahdollisen ratkaisun haasteeseen. LahtiSoteuttamo-hackathonissa haasteet tulevat alueen yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Palveluntuottajilla on huikea mahdollisuus saada useampi kehittäjäryhmä ratkomaan heidän ongelmiaan palvelumuotoilun, uuden teknologian tai alan uusimpien oppien avulla  .

Lue koko kevään kestävästä hackathon-tapahtumakokonaisuudesta tarkemmin täältä.

Soteuttamo klinikkana, josta saa apua arjen pulmiin

Keski-Uudellamaalla kokeiltiin Klinikka-Soteuttamoita yhdessä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuken kanssa. Palveluntuottajat saivat tulla kysymään ja keskustelemaan sote-valinnanvapauskokeiluista ja uudesta sote-uudistuksesta Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Frank Ryhäsen ja projektikoordinaattori Helene Vannisen kanssa.

Yksityisillä tunnin klinikka-ajoilla palveluntuottajat pystyivät vielä tarkemmin tiedustelemaan itseä askarruttavista asioita ja samalla juteltiin henkilökohtaisen budjetin periaatteista ja toteutusmalleista.

Klinikalla myös kerrattiin, miten palveluntuottaja voi päästä mukaan henkilökohtaisen budjetin tai suoranvalinnan palveluntuottajaksi ja mukaan alueen sote-verkostoon. Henkilökohtainen klinikka-aika koettiin luontevaksi tavaksi pohtia omia mahdollisuuksia ja haasteita sote-kentässä.

Maakunnalliset Soteuttamot esimakuna tulevasta

Ensimmäiset maakunnalliset Soteuttamot järjestettiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Tulevat maakunnat sote-palveluiden järjestäjänä halusivat lähteä asiakasystävällisesti kysymään alueen palveluntuottajilta heidän näkemyksiään ja odotuksiin tulevaa uudistusta ajatellen. Oulussa pohdittiin, mitä maakunnan pitäisi huomioida henkilökohtaisessa budjetissa ja asiakassetelissä. (Kooste tilaisuuden materiaaleista)

Jyväskylässä aihetta laajennettiin sotesta vielä maakunnan järjestäjävastuulla oleviin teemoihin laajemmin. Työpajoissa pohdittiin maakunnan mahdollisuuksia tutkimuksessa, innovaatioissa, koulutuksessa, kehityksessä ja ennakoinnissa. Sote-viitekehys oli vahvasti läsnä.

Maakunnan järjestäjäpuolen tavoitteena on tulevan maakunnan elinvoimaisuus, joten Soteuttamot ovat oiva paikka käydä avointa keskustelua palveluntuottajien ja järjestäjän välillä, tukea palveluntuottajien osaamista, saada alueelle innovaatioita ja mahdollistaa siten palvelutuotannon jatkuva kehitys.

Soteuttamon Picth track kiitoratana näkyvyyteen ja uusiin verkostoihin

Soteuttamon picth track -toteutuu ensimmäisen kerran maaliskuussa Metropolia ammattikorkeakoulun Soteuttamossa. Aiemmissa Soteuttamoissa olemme kuulleet startupien picthauksia, mutta nyt myös järjestö-, säätiö- ja yhdistyspohjaiset palveluntuottajat pääsevät lavalle.

Ajatuksena on, että jatkossa jokaisessa Soteuttamossa on mahdollista päästä picthaamaan omaa tuotettaan riippumatta siitä, onko kyseessä pk-yritys, startup vai järjestö. Picthauksien myötä on mahdollista löytää tuotteelle ostaja, kumppani, verkostoitua ja saada yleisöltä tärkeää palautetta.

Jos kiinnostuit, katso Soteuttamon tapahtumakalenterista seuraavat Soteuttamot ja laita viestiä allekirjoittaneelle, jos haluat mukaan pitchaamaan.

Käytössäsi on Soteuttamon työkalupakki, josta voit valita kiinnostavimmat teemat ja menetelmät, jos olet järjestämässä Soteuttamoa. Palveluntuottajana voit seurata alueellasi järjestettäviä Soteuttamoita, esittää toiveita sisällöstä ja kutsua tietenkin Soteuttamon kylään. Valmistaudutaan yhdessä tulevaan murrokseen asiakas- ja kilpailukykynäkökulmasta!

Muistathan myös työkalupakin perinteiset, hyviksi havaitut menetelmät.

Mistä on kyse?