Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 5 min

Näin otat tulevaisuusajattelun osaksi opetusta – kuusi vinkkiä opettajille

Tulevaisuus näyttää monen lapsen ja nuoren silmissä synkältä. Nappaa tästä blogista vinkkejä, miten voit opetuksessa tai varhaiskasvatuksessa tukea tulevaisuusajattelua ja toiveikkaampia tulevaisuudennäkymiä.

Kirjoittaja

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Sitran megatrendit piirtävät kuvaa nykyhetken muutoksista, joita emme voi ohittaa. Luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, talouden perustan murenee ja kilpailu digivallasta kiihtyy. Muutokset luovat tilaa uudelle ja kutsuvat meitä rakentamaan yhdessä toisenlaisia tulevaisuuksia. Tällä tiellä emme voi jatkaa, mikä siis suunnaksi?

Haastavat kuvat tulevaisuudesta vaikuttavat lasten ja nuorten näkemyksiin tulevaisuudesta. Kansainvälisessä tutkimuksessa yli puolet (55 %) vastaajista ajatteli, että heillä ei tule olemaan samanlaisia mahdollisuuksia elämässään kuin mitä heidän vanhemmillaan on ollut. Kyselyyn osallistuneista suomalaisista nuorista 43 prosenttia ajatteli, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu. Tunteiden näkökulmasta suomalaisten nuorten vastauksissa korostuivat suru, avuttomuus ja pelko. Unicefin kyselyn mukaan yli 70 prosenttia nuorista uskoo, että oma ja tulevat sukupolvet tulevat kärsimään ilmastonmuutoksen vuoksi. Lähes joka kolmas nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida. Lapsiasiavaltuutetun toimiston tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret kokevat, että aikuiset eivät ota lasten tulevaisuutta riittävän vakavasti.

Opettajat ja kasvattajat (ja tietysti vanhemmat) ovat kovan paikan edessä. Viheliäisten ongelmien vähättely on omiaan lisäämään ahdistusta ja tuskaa, mutta synkkyyteenkään ei ole syytä vajota, sillä tulevaisuuteen sisältyy myös paljon mahdollisuuksia, joita kohti voimme suuntautua, jos vain niin haluamme. Miten rakentaa tiedeperustaisesti rehellistä kuvaa maailman tilasta, mutta samalla vahvistaa lasten ja nuorten uskoa toisenlaisiin tulevaisuuksiin ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen?

Tulevaisuusajattelun juurruttaminen opetukseen kasvattaa lasten ja nuorten valmiuksia paitsi vastassamme olevien haasteiden kohtaamiseen ja myös toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Oivallus siitä, että emme ole vääjäämättömästi matkalla kohti tuhoa, vaan voimme vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan, ja että tulevaisuuksia on monia, on omiaan lieventämään tulevaisuuteen liittyvää ahdistusta. Toimijuuden tukeminen kriisienkin keskellä auttaa hahmottamaan omia vaikutusmahdollisuuksia surun ja avuttomuuden sijaan.

Monet tahot kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ovat tarttuneet haasteeseen ja kehittäneet keinoja tulevaisuusajattelun vahvistamiseksi osana opetusta. Esimerkkejä löytyy kaikilta oppiasteilta. Tästä blogista löydät koottuna kuusi vinkkiä varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen ja aikuiskasvatukseen. Pistä sinäkin vinkkisi jakoon!

1 Kettu-mallista potkua päiväkotien tulevaisuuskasvatukseen

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa kestävään tulevaisuuteen seikkaillaan yhdessä kettujen kanssa. Kettu-malli on osa varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa Helsingin päiväkodeissa ja sen tueksi on laadittu toiminnallinen Kettu-kirja. Kettujen kanssa päiväkoti-ikäiset lapset pääsevät havainnoimaan ja pohtimaan tulevaisuutta ja tulevaisuuteen vaikuttamista seitsemän kettuhahmon kanssa. Jokaisella ketulla on oma tarinansa ja taitoja, joiden avulla kestävää tulevaisuutta voi rakentaa yhdessä muiden kanssa. Retkeilijä-kettu lähtee retkelle luontoon tutkimaan luonnon monimuotoisuutta. Keksijä-kettu tutkii muovin uudelleenkäytön mahdollisuuksia ja Taiteilija-kettu innostuu, eläytyy ja nauttii uuden luomisesta. Kettujen matkassa tulevaisuus avautuu eri näkökulmista ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa monin eri tavoin.

2 Tulevaisuuskoulu – tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin

Lasten ja nuorten säätiön kainalossa toimiva Tulevaisuuskoulu on tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä, joka tarjoaa toimintaa, koulutusta ja tukea lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville kasvattajille, ja erikseen myös rehtoreille. Tulevaisuuskoulun verkkosivulta löytyy monenlaisia vinkkejä ja oppaita koulujen tulevaisuuskasvatukseen. Taiteillen tulevaisuuksiin menetelmäopas tarjoaa luovia työkaluja tutkia tulevaisuuksia ja kehittää tulevaisuusajattelua alakoululaisten kanssa. Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin -kirja, joka on alakouluikäisille tarkoitettu tarinallinen tietokirja tulevaisuuksien tutkimiseen.

3 Tulevaisuusajattelua tulevaisuuden ammattilaisille

Omnian ja Perho Liiketalousopiston kehittämät Tulevaisuuden ammattilaiset -materiaalit tarjoavat keinoja tulevaisuusajattelun opettamiseen ja ohjaamiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tulevaisuuden ammattilaiset -työpaja ja siihen liittyvät oheismateriaalit ovat saaneet inspiraationsa Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajasta. Materiaalia ovat olleet myös tekemässä tulevaisuuden ammattilaiset, eli nuoret itse. Lue myös: Terveisiä Tulevaisuustaajuuksilta: kestävyysajattelua ja tulevaisuusosaamista ammattikouluissa – Sitra

4 Lukiot tulevaisuustaajuudelle

Rovaniemen lukioiden tuottamat Tulevaisuustaajuus lukiossa -oppimateriaalit auttavat tarttumaan tulevaisuusajatteluun lukiossa. Sitran tulevaisuustaajuus -työpajamenetelmästä tehdyt sovellutukset auttavat juurruttamaan tulevaisuusajattelua eri oppiaineisiin. Materiaalit sisältävät tehtäviä, videoita, kuunnelmia ja eri oppiaineisiin kytkeytyvää sisältöä. Rovaniemeläiset ovat luoneet myös elämyksellisen Tulevaisuuden polku -oppimateriaalin, jonka viisiosaisen kuunnelman voi nauttia kävelemällä samalla Kemijoen rannalla kulkevaa reittiä. Lue myös: Terveisiä tulevaisuustaajuuksilta: Lapin lukiolaiset löysivät toivoa tulevaisuuteen – Sitra

5 Hyvät kortit toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteluun

Sitran Hyvät kortit -korttipeli tarjoaa ainekset erilaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen hauskanpitoa unohtamatta. Peli on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa kehittää kykyään kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja sitä kautta harjaantua tulevaisuusajattelijana. Peli ei vaadi mitään ennakko-osaamista, tiettyä koulutustasoa tai asiantuntemusta ja se soveltuu hyvin myös lasten ja nuorten kanssa pelattavaksi. Pelissä vaihdetaan lennosta näkökulmaa ja tulevaisuushorisonttia, ja pyritään keksimään niitä käyttäen mahdollisimman hyviä tulevaisuuksia. Hyvät kortit löytyvät myös digiversiona.

6 Megatrendikorteista ymmärrystä yllätysten aikaan

Sitran megatrendikortit sisältävät megatrendien taustalla vaikuttavia muutoksia, eli trendejä, joita nostetaan esille myös Sitran Megatrendit 2023 -raportissa. Kortit tarjoavat pelillisen tavan tulevaisuusajatteluun. Niiden avulla voi tarkastella käynnissä olevia muutoksia, venyttää ajattelua, ideoida uutta ja visioida tulevaisuuksia – yksin tai porukalla. Kiinnostavaa on pohtia esimerkiksi erilaisten trendikorttien vaikutuksia toisiinsa, keksiä niiden pohjalta Tulevaisuudensanomien uutisotsikoita tai tarkastella muutoksia eri näkökulmista. Vinkkejä korttien hyödyntämiseen löytyy korttipakan ohjekortista. Megatrendikortit löytyvät nyt myös digiversiona.

Mistä on kyse?