Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Vastuullinen merenkulku rakentuu yhteistyöllä

Meret ovat maapallon elinehto, ja meriliikenne on tärkeä edellytys maailmankaupalle. Jotta turvaamme merten ekosysteemit, pitää merenkulunkin siirtyä hiilineutraaliin kiertotalouteen.

Kirjoittaja

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Kun kävelen Helsingissä meren rantaan, voin ajatella, että tämä sama vesi sekä erottaa että yhdistää kaikki maailman maat ja ihmiset. Jos minulla on vene, voin sillä siirtyä valtameriä pitkin paikasta toiseen, mutta ilman venettä jään rantaan katsomaan lähtijöitä.

Merenkulku ja meriteollisuus ovat olleet suomalaisille tärkeäitä aina, ja toimiala on Suomessa merkittävä. Ala työllistää mm. varustamoiden, satamien ja meriteollisuuden verkoston kautta noin 50 000 henkilöä eli enemmän kuin metsäteollisuus, ja vuosittainen liiketoiminta toimialalla on noin 13 miljardia euroa. Eikä ala ole merkittävä pelkästään kansallisesta näkökulmasta: maailman kaupasta 90 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Suomessa vastaava luku on 80 prosenttia.

Mutta merenkulkua koskevat samat haasteet kuin kaikkea toimintaa maapallolla. Meidän tulee pysäyttää ilmastonmuutos ilmastonmuutos Ilmaston lämpeneminen, joka johtuu ihmisen toiminnan aikaansaamasta kasvihuonekaasujen lisääntymisestä ilmakehässä. Avaa termisivu ilmastonmuutos , turvata luonnon monimuotoisuus ja lopettaa luonnonvarojen ylikulutus Ylikulutuspäivä Laskennallisesti se päivä vuodesta, jona ihmisten ekologinen jalanjälki ylittää maapallon vuotuisen biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Avaa termisivu Ylikulutuspäivä . Tavoitteenamme on, ei enempää eikä vähempää, kuin maailman talousmallin muuttaminen lineaaritaloudesta hiilineutraaliin kiertotalouteen Hiilineutraali kiertotalous Hiilineutraalisti toimiva eli nettopäästötön talousjärjestelmä, joka on sopeutunut maapallon kantokykyyn. Avaa termisivu Hiilineutraali kiertotalous . Mitä tämä tarkoittaa meriliikenteen toimialalla – mitkä tavoitteet ala itselleen asettaa ja millä toimenpiteillä niihin päästään?

Merenkulkua koskevat samat hiilineutraaliustavoitteet kuin kaikkia aloja, kun tähtäimessä on vastuullinen toiminta ja kestävä tulevaisuus.

Elämämme on lähtenyt merestä ja edelleen maailman meret toimivat maapallon elinehtona. Maapallon ja merten pelastamisen tulee olla meille kaikille yhteinen tavoite, ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Mukaan tarvitaan kaikki: niin materiaalivalmistajat, laivasuunnittelijat, telakat, varustamot, laitevalmistajat, koneistojen ja akkujen kehittäjät, polttoaineiden tuottajat, digitaalisten ratkaisujen tuottajat, satamat, palvelutoimijat, laivojen käyttäjät kuin lopulta elinkaaren lopun mahdollistavat purkutelakan kehittäjätkin.

Koska maailma ei ole vielä(kään) valmis, lähdemme nyt yhdessä kehittämään uusia tutkimus- ja kehityshankkeita. Pitkällä aikavälillä luomme vakaat toimintaedellytykset meriklusterin kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle Suomessa. Nyt on juuri oikea aika yhdistää voimat, kun suunnitellaan koronapandemian jälkeistä aikaa ja talouden jälleenrakennusta.

Materiaaleja haaskaavan lineaaritalouden sijaan merenkulun tulevaisuuden pitää perustua kestävästi toimivaan hiilineutraaliin kiertotalouteen.

Tule mukaan Merikartta-verkostoon rakentamaan tulevaisuuden vastuullista meriliikennettä!

Tutustu taustoittavaan artikkeliin Merikartta-verkoston työstä.

Mistä on kyse?