Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Web 3.0:n sääntelyllä vauhtia alan reilumpaan kehitykseen

Web 3.0 -yritykset kaipaavat alan sääntelyä Suomessa. Hajautettu internet voi olla reilumpi kuin nykyinen, mutta siihen tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja yhteisiä pelisääntöjä.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Jaakko Lindgren

Osakas, Dottir

Julkaistu

Internetin kehityksessä on käynnissä murros kohti seuraavaa vaihetta, web 3.0:aa, jossa palataan internetin alkujuurille hajautettuun verkkoon. Web 3.0 on kattotermi, jonka alle ryhmitellään useita kehityksen muotoja, kuten metaversumi, lohkoketju ja hajautettu arkkitehtuuri. Alan yrityksiin on jo nyt kanavoitunut enemmän riskipääomaa kuin 2000-luvun vaihteen internetkuplassa. Sääntely ei kuitenkaan ole pysynyt nopean teknologisen kehityksen rinnalla. Jotta web 3.0:n mahdollisuuksiin päästään kiinni ja rakennetaan tulevaisuuden reilua datataloutta, tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja yhteisiä pelisääntöjä. Sitran ja asianajotoimisto Dottirin 16.2. julkaistavan selvityksen mukaan web 3.0 -yritykset kaipaavat alan sääntelyä Suomessa, jotta alan liiketoiminta kehittyisi vastuullisesti.

Web 3.0:n mahdollisuudet ovat moninaiset. Siirtymä hajautettuun verkkoon synnyttää uusia yrityksiä ja liiketoimintamalleja. Nykyisin maksamme välitoimijoille luottamuksesta, kuten pankille maksutapahtumien välittämisestä ja turvaamisesta. On tilanteita, joissa hajautus ilman välikäsiä, lohkoketjulla toteutettuna, tuo lisäarvoa. Esimerkiksi älysopimukset, jotka ovat lohkoketjuteknologialla tuotettuja ohjelmia, mahdollistavat kohteiden automaattisen vaihdannan.

Älysopimuksia käytettäessä luottamus siis automatisoidaan ilman välittäjiä. Tämänkaltaista hajautettua palvelua voi verrata juoma- tai karkkiautomaattiin, johon laitetaan rahaa ja koneen automaatio vapauttaa halutun tuotteen ilman myyjää. Yleensä talouden ja teknologian historiassa innovaatiot, jotka samanaikaisesti lisäävät työn tuottavuutta, säästävät aikaa ja rahaa sekä parantavat toiminnan laatua, ovat toteutuneet.

Web 3.0 -alan haasteita tulee torjua sääntelyllä. Tämä on välttämätöntä, jotta laajempi joukko ihmisiä oppii luottamaan uusiin palveluihin ja ratkaisuihin.

Web 3.0:n käytettävyydessä on kuitenkin edelleen puutteita, tietoturvassa on aukkoja ja rahanpesun epäilys leijuu kehityksen ympärillä. Näitä ilmiöitä oli käsillä myös 2000-luvun vaihteen internetkuplassa. Mitä asialle voi tehdä? Alan haasteita tulee torjua sääntelyllä. Tämä on välttämätöntä, jotta laajempi joukko ihmisiä oppii luottamaan uusiin palveluihin ja ratkaisuihin. Samaan aikaan kannetaan huolta siitä, ettei alan innovatiivisuutta estetä liiallisella lainsäädännöllä.

Uudessa maailmassa on varjoja kuten kryptopörssi FTX:n romahdus. NFT:eiden, eli digitaalisten hallintatodistusten markkina törmäsi seinään ja kallis apina-gif oli sittenkin vain apina-gif. Tämän kaltainen heilunta ja ylilyönnit ovat uuden teknologisen kehityksen tyypillisiä seurauksia.

Suomelle sääntelyn oikean tasapainon löytäminen on tärkeää. Suomi on perinteisesti pyrkinyt vahvaan edelläkävijyyteen uusissa teknologioissa. EU:sta on tulossa merkittävää lainsäädäntöä, kuten kryptomarkkina-asetus (MiCA), mutta samalla myös kansalliselle toiminnalle on tarvetta. Tarvitaan kansallista lainsäädäntöä, viranomaistoiminnan kehittämistä, ohjeistuksia, viestintää ja alan kilpailukyvyn edellytysten vahvistamista. Sitran ja Dottirin laatimassa selvityksessä esitellään seitsemän suositusta Suomelle siitä, miten sääntelyllä voidaan kirittää web 3.0 -liiketoimintaa Suomessa. Selvitys julkaistaan 16.2.

On Suomen etujen mukaista vauhdittaa kasvavan web 3.0 -ekosysteemin kehitystä. Web 3.0 ei tarkoita vain lohkoketjujen, eli hajautettujen datakokonaisuuksien pohjalle rakentuvia ratkaisuja. Uudet ratkaisut ja teknologia tulevat leviämään todennäköisesti yhä laajemmin yhteiskuntaan.

Web 3.0 -ajattelussa on mukana vahva yksityisyyden suojan painotus. Myös tämä tekee web 3.0:sta mielenkiintoisen mahdollisuuden, sillä nykyisessä internetissä digijättien keräämä profilointidata kuluttajista ylittää arkijärjen. Hajautettu internet voi olla reilumpi kuin nykyinen. Sen avulla meillä on mahdollisuus rakentaa eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta. Lopputulokseen vaikuttaa toki ihmisen toiminta – se millaista lainsäädäntöä, teknologioita ja liiketoimintamalleja kehitämme.

Sitran ja Dottirin selvitys” 6+1 suositusta Suomelle – miten sääntelyllä voidaan parantaa web 3.0 -liiketoiminnan edellytyksiä” julkaistaan torstaina 16.2. klo 9.00. Ilmoittaudu tapahtumaan.

NFT, DAO, lohkoketju – hämmentääkö web 3.0 sanasto? Julkaisimme kattavan selkokielisen sanaston web 3.0 -käsitteistä.

Sitra toteutti yhdessä Kansallisgallerian kanssa virtuaalisen taidenäyttelyn kokeilun metaversumissa. Lue lisää kokeilun tuloksista.

Ajankohtaista

kuvituskuva
tapahtumat

Millainen lainsäädäntö kirittää web 3.0 -toimialan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia? 

Helsinki, torstai, 16.2.
artikkelit

Kieli kehittyy: Internetin kolmannen kehitysvaiheen käsitteitä

Puhe

On Suomen etu ymmärtää paremmin, mistä web 3.0:ssa on kysymys

Web 3.0
Ilmiö

Web 3.0 ja eteneminen kohti uutta internetiä – Mistä on kyse ja mitä se meille tarjoaa?

Mistä on kyse?