caset
Arvioitu lukuaika 1 min

Kemianalan kiertotalousosaamista Keski-Pohjanmaalle 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja KIP Service Oy varmistavat uuden koulutuksen avulla, että Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelta löytyy kiertotalouden osaajia nyt ja tulevaisuudessa. 

Julkaistu

Ongelma

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden yrityksiä.

KIP:n alueella tunnistetaan kiertotalouden huomattava taloudellinen potentiaali, mutta kiertotalouden liiketoimintamalleja tai hiilineutraaliuden tuotannollisia vaikutusmahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä riittävän kattavasti. Lisäksi prosessi- ja kemianteollisuuden työntekijöiden ja alan opiskelijoiden kiertotalousosaamista on kehitettävä.

Alueen kiertotalouden ja teollisen synergian kehittymismahdollisuudet ovat merkittäviä, mutta kehittyminen edellyttää kokonaisvaltaisen ja konkreettisen hiilineutraalin kiertotalousajattelun ja -osaamisen lisäämistä.

Kokeilu

Hankkeessa kehitetään koulutussisältö, joka tukee kemianalan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Käytännössä pilotilla täydennetään alueen henkilöstön osaamista ja kehitetään prosessiteollisuuden perustutkintoa paikallisesti tarjottavalla tutkinnonosalla. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti, jotta kuka vain voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta.

Toimijoiden tavoitteena on, että kiertotalouskoulutus integroidaan osaksi KIP:n työntekijöiden perehdytystä ja siitä tehdään säännöllisesti toteutettava koulutus alueen työntekijöille.

Mistä on kyse?