caset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kiertotalousosaamista konepajoille ja niiden alihankkijoille 

Pohjoissavolaisessa Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa kehitetään konepajateollisuuden pk-yrityksille malli ympäristövaikutusten seurantaan ja raportoitiin. 

Julkaistu

Ongelma

Suurten konepajojen alihankkijoina toimivissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on tunnistettu puute kiertotalousosaamisessa. Uutta osaamista tarvitaan erityisesti resurssitehokkuuden parantamisessa sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten tunnistamisessa ja seurannassa.

Tilaajayritykset seuraavat ja raportoivat jo tuotteidensa ja tuotantonsa ympäristövaikutuksia, mutta vastaavia tietoja ei ole vielä saatavilla alihankintaketjuista.

Kaikilla alihankkijoilla ei ole käytäntöjä materiaali- ja hyödykevirtojen seurantaan eikä tarvittavaa aineistoa tuotteiden ympäristövaikutusten laskentaan. Lisäksi alihankintayrityksiltä puuttuu usein tietoa toimintansa ympäristövaikutuksista sekä näiden merkityksestä asiakkaille ja siten myös yritysten kilpailukyvylle.

Kokeilu

Savon koulutuskuntayhtymä kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa konepajateollisuuden pk-yrityksille mallin ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin, työkalun resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen sekä järjestää mukana olevien yritysten henkilöstölle kiertotalousosaamista kehittävän koulutuksen.

Pilotin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kiertotaloudesta sekä alihankkijan ja yksittäisen työntekijän roolista ja vaikutusmahdollisuuksista.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Savon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan opetuksessa ja kokeilun pohjalta suunnitellaan tutkinnonosa Savon koulutuskuntayhtymän kone- ja tuotantotekniikan opetustarjontaan.

Pilotin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka toimivat konepajateollisuudessa alihankkijayrityksinä pilottia toteuttaville Ponsse Oyj:lle, ANDRITZ Oy:lle tai ANDRITZ Warkaus Works Oy:lle.

Mistä on kyse?