caset
Arvioitu lukuaika 1 min

Miltä näyttää tulevaisuuden purkutyöosaaja? 

Purkualan osaamisvajetta ja työvoimapulaa korjataan ammatillisen tutkinnonosan koulutuksella, johon ovat tervetulleita opiskelijoiden lisäksi myös alan työntekijät. 

Julkaistu

Ongelma

Rakennusten purkaminen on keskeinen osa rakennussektorin kiertotaloutta. Tällä hetkellä purkuosaajista on kuitenkin pulaa. Esimerkiksi purkamisessa syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämiseen tarvitaan lisää koulutusta.

Koska osaavia tekijöitä ei löydy, yrityksillä on hankaluuksia löytää asiantuntevaa työvoimaa. Tulevaisuuden purkutyöosaaja -hankkeella vastataan tähän haasteeseen kouluttamalla osaajia pilotoitavan purkuosaaminen tutkinnonosan avulla.

Kokeilu

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä kehittää ja pilotoi kiertotalouden asiantuntijayritysten Ytekki Oy:n ja Kierivä Oy:n kanssa rakennusalan perustutkinnon purkutyöhön liittyvää 15 osaamispisteen tutkinnonosaa.

Pilotissa kiertotalous integroidaan osaksi tutkintoa. Käytännössä koulutus koostuu teoriaosuudesta ja työharjoittelusta. Koulutuspilotin tavoitteena on kehittää rakennusalan opiskelijoiden ja työntekijöiden purkutyöosaamista ja siten kasvattaa asiantuntevien purkutyöosaajien määrää sekä parantaa työvoiman tarjontaa. Pilotissa käytetään virtuaalitodellisuuden tekniikoita hyödyntäviä opetusmoduuleita. Hanke on suunnattu rakennusalan perustutkinnon opiskelijoille ja rakennusalan työntekijöille, jotka tekevät purkutöitä tai haluavat alalle.

Pilotissa kertyvä kiertotalousosaaminen palvelee laajasti purkualan yrityksiä.  Koulutussisällöt ovat skaalattavissa ja siten hyödynnettävissä myös muissa Suomen rakennusalan ammatillisissa oppilaitoksissa.

Mistä on kyse?