caset
Arvioitu lukuaika 2 min

Verkkokoulutus auttaa ymmärtämään rakentamisen kiertotaloutta

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn tuottama verkkokoulutus tutustuttaa alan opiskelijat ja ammattilaiset talonrakennusalan hiilineutraalin kiertotalouteen.

Julkaistu

Ongelma

Rakentamisella on merkittävä vaikutus ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Ympäristöministeriön mukaan rakennussektori käyttää noin 50 prosenttia maailman luonnonvaroista ja noin 40 prosenttia jalostamattomasta energiasta. Rakennussektori tuottaa jopa 35 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä ja 30 prosenttia jätteestä.

Rakennusalalla on oivallettu, että erityisesti rakentajat voivat toimia vähihiilisen kiertotalousyhteiskunnan veturina, sillä rakennetun ympäristön osuus ympäristövaikutuksista on iso ja rakennusalan vaikutusmahdollisuudet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi ovat suuret. Kohdennetulla koulutuksella on mahdollisuus vaikuttaa kaikkien alalle hakeutuvien ja alalla jo työskentelevien asenteisiin ja osaamiseen.

Rakentamisen kiertotalousosaaminen ei ole pelkästään jo työelämässä olevien ammattilaisten asia, vaan asian opettelu ja aiheeseen tutustuminen on hyvä aloittaa jo toisen asteen perustutkintotasolta. Vähähiilinen kiertotalous on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, johon liittyvä tieto ja koulutus on hajallaan samalla kun kiertotalouteen liittyvä osaamistarve kasvaa.

Kokeilu

Rakentamisen kiertotalousosaamisen RAKI-hankkeessa tuotetaan kiertotalouden verkkokoulutus talonrakennusalalle. Hanke kokoaa rakennussektorin hiilineutraalia kiertotaloutta edistävät perustiedot yhtenäiseksi verkkokoulutuspaketiksi. Koulutus kehittää osaltaan alan osaamista.

Koulutukseen on koottu rakentamisen kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot, ja siinä havainnollistetaan tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta.

Koulutuksen kohderyhmä on talonrakennusalan opiskelijat ja opettajat, talonrakennuksen toimiala, muut rakennusteollisuuden toimialat sekä muut rakennetun ympäristön toimijat, kuten alan työntekijät. Tavoitteena on havainnollistaa kiertotalouden toteutumista rakentamisen koko elinkaaren ajalta ja kehittää alalle suuntaavien opiskelijoiden ja alalla työskentelevien osaamista.  Koulutus on suunnattu erityisesti rakennusalalle, mutta se on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Mistä on kyse?