Kansalliset dialogit muutoskykyä vahvistamassa

Kansalliset dialogit ovat rakentavia keskusteluja, joissa kansalaiset, erilaiset yhteisöt ja viranomaiset keskustelevat yhdessä yhteiskunnallisista, ajassa liikkuvista ilmiöistä haasteineen ja mahdollisuuksineen.

Mistä on kyse?

Kansallisen dialogin malli selitettynä infograafina.
Kuva: Berry Creative Oy (Klikkaa kuva isommaksi)

Elämme epävarmuuden ja kriisien aikaa. Koko Eurooppaa koskettava Ukrainan sota, korona, taloudellinen taantuma sekä energian, kulutustavaroiden hinnannousu sekä luonnon resurssien ja monimuotoisuuden hupeneminen ovat ajassamme liikkuvia viheliäisiä ongelmia, joilla on vaikutusta arkeemme.

Dialogi on keino, jonka avulla kansalaisilla on mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ajankohtaisista aiheista. Se voi olla myös tulevaisuudessa pysyvä kansalaistiedustelun muoto: esimerkiksi OECD on suosittanut luottamusarviossaan (2021) kansallisia dialogeja pysyväksi kriisiajan työkaluksi luottamuksen palauttamiseksi.

Sitran rooli dialogisten prosessien kehittäjänä ja fasilitoijana yhdessä yhteistyökumppanien kanssa on pitkä.

Sitra on ollut mukana kehittämässä, järjestämässä tai tukemassa seuraavia dialogisia prosesseja:

Tällä hetkellä Sitra rahoittaa kansallisen dialogimallin kehittämistä ja vauhdittaa mallin käyttöönottoa. Lisäksi Sitra on mukana operatiivisessa ydinryhmässä ja on dialogien yksi vakiojärjestäjistä.

Tule mukaan Kansallisiin dialogeihin

Tule mukaan järjestämään Kansallista dialogia keväällä 2023. Yhteisöt, organisaatiot ja päättäjät ovat tervetulleita järjestämään dialogia aiheesta Epävarmuudessa eläminen. Tarkoituksena on ymmärtää paremmin, mitä epävarmuudessa eläminen juuri nyt tarkoittaa sinulle, yhteisöllesi, organisaatiollesi tai päättäjille.

Mitä saat?

Dialogeista tehdään julkinen yhteenveto, joka on kaikkien luettavissa Kansallisten dialogien sivuilla. Valtiovarainministeriö toimittaa dialogien yhteenvedon myös kuntien ja valtionhallinnolle.

Suosittelemme

Ota yhteyttä


Mistä on kyse?