Reilu digiarki

Data ei ole vain nollia ja ykkösiä, vaan entistä useammin tietoa sinusta, minusta ja meistä.

Mistä on kyse?

Arkemme sisältää järisyttävän määrän erilaisen datan tuotantoa; jokainen tykkäys, klikkaus ja pyyhkäisy tallentuu. Miltä sinun digiarkesi näyttää? Entä mitä mieltä olet käyttämiesi palvelujen reiluudesta?

Tarkoituksemme on kartoittaa kansalaisten käyttäytymistä ja asenteita liittyen nykyiseen datatalouden toimintamalliin. Pyrimme myös nostamaan reilun datatalouden käsitteen julkiseen keskusteluun, ja siten lisäämään jokaisen meistä tietoisuutta oman datan hallintaan liittyen. Itseä koskevan datan hallinta on mahdollista ja tärkeää.

Mitä teemme?

Kansalaiskysely

Mitä eurooppalaiset ajattelevat henkilökohtaisten tietojensa käytöstä? Teetimme loppuvuodesta 2018 neljässä Euroopan maassa (Ranska, Saksa, Hollanti, Suomi) kyselyn, jolla selvitimme ihmisten näkemyksiä heidän tietojensa käytöstä dataan perustuvissa palveluissa. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 8000 henkilöä, ja otos edustaa kattavasti kunkin maan väestöä.

Kyselyssä selvisi muun muassa ihmisten luottamuspula datajättejä kohtaan sekä se, että kansalaisille oli tärkeää tuntea olevansa oman datansa käytön kuskinpenkillä. Kyselyn tarkemmat tulokset ja raakadata on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Raakadata on käytettävissä Creative Commons BY -lisenssillä; voit hyödyntää sitä vapaasti omissa tutkimuksissasi!

”Digikäyttäytymisen haaste”

Julkaisemme alkuvuonna 2020 digikäyttäytymistä kartoittavan haasteen, jossa vastaaja pääsee pohtimaan omaa toimintaansa digimaailmassa. Millainen jälki sinusta jää bittiavaruuteen, ja oletko kenties tarkempi digikäyttäytymisessäsi kuin muut suomalaiset?

Miten työ etenee?

Työstämme kansalaiskyselyn pohjalta erilaisia digipalvelujen käyttäjätyyppejä, joiden avulla pohdimme eurooppalaisten datatalouteen liittyviä asenteita, toiveita ja tarpeita.

Digikäyttäytymishaaste julkaistaan vuonna 2020.

Miten mukaan?

Etsimme digitaalista käyttäytymistä koskevaan haasteeseen yhteistyökumppaneita  testaukseen. Hae mukaan!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?