Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet yrityksille

Päättynyt hanke 2/2022-11/2023

Luontotyöhön sitoutuneet suomalaisyritykset pilotoivat uutta Science Based Targets for Nature -ohjeistoa Sitran ja FIBSin hankkeessa.

Mistä on kyse?

Hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta, joka katoaa maailmassa kiihtyvää vauhtia. Luonnon köyhtyminen vaikuttaa myös yrityksiin, sillä käytännössä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta.

Kansainvälinen Science Based Targets Network (SBTN) -verkosto kehitti yrityksille ja kaupungeille ohjeistoa tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiselle. Ohjeisto vastaa tarpeeseen saada työkaluja vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi.

Science Based Targets Initiativen vuonna 2015 julkaisema ohjeisto ilmastotavoitteille on jo käytössä yli 2000 yrityksessä ympäri maailman.

Mitä saatiin aikaan?

Sitran rahoittama FIBSin kokeiluhanke tarjosi luontotyöhön sitoutuneille suomalaisyrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta ohjeistoa ensimmäisenä Suomessa.

Keväällä 2022 käynnistynyt hanke tarjosi asiantuntija- ja vertaistukea luontotavoitteiden asettamiseen. Mukaan valittiin 10 yritystä, jotka olivat Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsähallitus, Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kymmene ja Valio.

Hankkeessa painotettiin ensisijaisesti luontointensiivisiä toimialoja, kuten ruoantuotantoa ja maataloutta, metsätaloutta, tekstiilisektoria tai rakennusteollisuutta edustavat yritykset. Näiden alojen potentiaalia pysäyttää luontokatoa kiertotalouden keinoin selvitettiin Sitran keväällä 2022 julkaistussa selvityksessä.

Hankkeen pilottiryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden 2022 aikana. Tapaamisissa käytiin läpi tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden kehitystyötä, perehdyttiin yritysten mahdollisuuksiin soveltaa ja pilotoida sitä omassa toiminnassaan sekä keskusteltiin luottamuksellisesti ja jaetttiin kokemuksia vertaisten kanssa uusien tavoitteiden soveltamisen mahdollisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Vaikuttavin osa tapahtui kuitenkin tapaamisten ulkopuolella, kun yritykset veivät oppeja käytäntöön ottamalla hankkeessa valmistuvia ja valmistuneita ohjeistuksia, metodeja ja työkaluja osaksi omaa luontopääomatyötään.

Hankkeen päätteeksi laadittiin raportti, jossa pilotointiin osallistuvat yritykset jakoivat keskeisimmät kokemuksensa. Raporttiin koottiin myös parhaita käytäntöjä luontotöhön ja tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden asettamiseen.

Kuka oli mukana?

Hankkeen toteutti yritysvastuuverkosto FIBS ry. Sitra toimi hankkeen rahoittajana. Pilottiryhmään valittiin 10 suomalaisyritystä, joista tapaamisiin osallistuu 2–4 henkeä per yritys.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset olivat Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsähallitus, Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kymmene ja Valio.

Ajankohtaista

Lista

Miksi yrityksen kannattaa asettaa tiedeperustaiset luontotavoitteet? Listasimme 5 syytä

julkaisut

Vaikuttavaa luontotyötä

Tapahtumat

Vaikuttavaa luontotyötä – miten lähteä liikkeelle yrityksen tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamisessa? 

uutiset

Yritykset pääsevät asettamaan tieteeseen perustuvia luontotavoitteita Sitran ja FIBSin kokeiluhankkeessa

Ota yhteyttä

Ja kysy lisää

ihmiset
Tim Forslund
Asiantuntija, Luonto ja talous
ihmiset
Riku Sinervo
Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Antti Lehtinen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?