Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet yrityksille

Sitra ja FIBS tarjoavat luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta Science Based Targets for Nature -ohjeistoa.

Mistä on kyse?

Hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta, joka katoaa maailmassa kiihtyvää vauhtia. Luonnon köyhtyminen vaikuttaa myös yrityksiin, sillä käytännössä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta.

Kansainvälinen Science Based Targets Network (SBTN) -verkosto kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille ohjeistoa tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiselle. Ohjeisto vastaa tarpeeseen saada työkaluja vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Verkoston vuonna 2015 julkaisema ohjeisto ilmastotavoitteille on jo käytössä yli 2000 yrityksessä ympäri maailman.

Mitä teemme?

Sitran rahoittama FIBSin kokeiluhanke tarjoaa luontotyöhön sitoutuneille suomalaisyrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta ohjeistoa ensimmäisenä Suomessa.

Keväällä 2022 käynnistyvä hanke tarjoaa asiantuntija- ja vertaistukea luontotavoitteiden asettamiseen. Mukaan valitaan 8–10 yritystä.

Hankkeessa huomioidaan ensisijaisesti luontointensiivisiä toimialoja, kuten ruoantuotantoa ja maataloutta, metsätaloutta, tekstiilisektoria tai rakennusteollisuutta edustavat yritykset. Näiden alojen potentiaalia pysäyttää luontokatoa kiertotalouden keinoin selvitetään Sitran keväällä 2022 ilmestyvässä selvityksessä Kiertotalous luontokadon pysäyttäjänä.

Hankkeen pilottiryhmä kokoontuu neljä kertaa vuoden 2022 aikana. Tapaamisissa käydään läpi tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden kehitystyötä, perehdytään yritysten mahdollisuuksiin soveltaa ja pilotoida sitä omassa toiminnassaan sekä keskustellaan luottamuksellisesti ja jaetaan kokemuksia vertaisten kanssa uusien tavoitteiden soveltamisen mahdollisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Vaikuttavin osa tapahtuu kuitenkin tapaamisten ulkopuolella, kun yritykset vievät oppeja käytäntöön ottamalla hankkeessa valmistuvia ja valmistuneita ohjeistuksia, metodeja ja työkaluja osaksi omaa luontopääomatyötään.

Pilotoinnin päätteeksi laaditaan julkaistava raportti, jossa pilotointiin osallistuvat yritykset jakavat keskeisimmät kokemuksensa ja johon kootaan luontotyöksi ja tieteeseen pohjautuvien tavoitteiden asettamiseen liittyvät parhaat käytännöt.

Kuka on mukana?

Hankkeen toteuttaa yritysvastuuverkosto FIBS ry. Sitra toimii hankkeen rahoittajana. Pilottiryhmään valitaan 8–10 suomalaisyritystä, joista tapaamisiin osallistuu 2–4 henkeä per yritys.

Missä mennään?

Haku pilottiryhmään avattiin FIBS:in verkkosivuilla 10.2. Hakuaika päättyy 3.3. FIBS tekee päätöksen hankkeeseen valittavista yrityksistä.

Ota yhteyttä

Ja kysy lisää

Mistä on kyse?