Uuden osaamisjärjestelmän kehittäminen

Miten kykenemme vastaamaan yhä nopeammin muuttuviin osaamistarpeisiin? Miten kehitämme suomalaisia työpaikkoja ja koulutusjärjestelmää yhtenäisenä kokonaisuutena? Uuden osaamisjärjestelmän rakentaminen edellyttää uteliasta innovointia.

Mistä on kyse?

Osaamisen kehittämisen paikat ja muodot muuttuvat. Teknologinen kehitys, väestön monimuotoistuminen, alueiden eriytyminen ja työelämän erilaiset murrokset luovat tarpeen tarkastella uudelleen tapaamme kehittää osaamistamme elämän eri vaiheissa. Koulutusjärjestelmän ja muiden oppimisympäristöjen kehittäminen erillisinä kokonaisuuksina ei enää turvaa osaamisen systeemistä kehittämistä.

Onkin pohdittava, miten koulutusjärjestelmä ja muut oppimisen paikat muodostavat uudenlaisen kokonaisvaltaisemman ja ekosysteemimäisen osaamisjärjestelmän.

Tulevaisuudessa osaamisjärjestelmän toimivuus ratkaistaan alueilla, joiden on itse kyettävä ratkaisemaan osaamistarpeiden ja osaajien kohtaannon sekä elinvoiman kysymykset. Osaamisen ja työn kohtaaminen on jo nyt hyvin alue- ja alakohtaista. Sitran Mille väestölle? -selvitys tuo esille alueiden entistä vahvemman eriytymisen.

Uuden osaamisjärjestelmän kyky tukea yrityksiä ja yhteisöjä työelämän ja osaamistarpeiden muutoksissa on Suomen kilpailukyvyn kannalta kriittinen menestystekijä. Työpaikka on nyt ja tulevaisuudessa monen suomalaisen merkittävin oppimisympäristö.

Työelämän trendit korostavat uuden osaamisjärjestelmän tarpeellisuutta. Jaettu asiantuntijuus, uuden tiedon luominen ja osaamisen kehittäminen yhdessä, parantavat työn laatua, työssä onnistumista ja tuloksellisuutta. Tämän vuoksi ihmiset ja organisaatiot hakeutuvat osaamisen ekosysteemeihin, joista tutkittu tieto välittyy suoraan toiminnan kehittämiseen. Samalla kaikkien oppiminen tehostuu.

Uuden osaamisjärjestelmän kehittäminen pilotoiden on osa Osaamisen aika -projektin työtä elinikäisen oppimisen politiikan kehittämiseksi. Tarvitaan vuorovaikutusta, jossa osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista.

Miten mukaan?

Uutta osaamisjärjestelmää rakentava hanke tukee erilaisten alueiden pitkäjänteistä ja jo hyvässä vauhdissa olevaa uuden osaamisjärjestelmän kehittämistyötä. Sitra tarjoaa pilotoinnin avulla vipuvartta kehittämistyön vauhdittamiseen, esimerkiksi tilanteessa, jossa alueella on tarve kokeilla tai pilotoida jo kehitettyjä ratkaisuja.

Tarkemmat hakuehdot ilmenevät hakusivulta.

Aikataulu

Rahoitettavat hankkeet on toteutettava vuoden 2021 aikana. Hakuaika on 23.2.–8.3.2021.

Kenen kanssa?

Hanke on tarkoitettu eri alueiden osaamisekosysteemien toimijoille – kuten yrityksille, järjestöille, julkisille toimijoille ja oppilaitoksille -, joiden tavoitteena on osaamisen kehittämistä koskevan ajattelutavan uudistaminen.

Ota yhteyttä
Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
uutiset

Sitra avaa rahoitushaun elinikäisen oppimisen toimijoille uuden osaamisjärjestelmän alueellisiin pilotteihin

Kolikkopinoja, huutomerkki, kysymysmerkki, ihmisiä rahapinojen vieressä
Haku

Uuden osaamisjärjestelmän alueellisten pilottien rahoitushaku elinikäisen oppimisen toimijoille

uutiset

Sitra vauhdittaa yhdeksän alueen kykyä uudistua verkostoyhteistyössä

Mistä on kyse?