julkaisut

Kasvipohjaiset ja solumaatalouden tuotteet Suomen ruokajärjestelmän murroksessa

Kohti vuotta 2050

Kirjoittajat

Pasi Pohjolainen, Markus Vinnari, Marja Roitto, Venla Ala-Harja, Natasha Järviö ja Hanna Tuomisto (Helsingin yliopisto)

Julkaistu

Ruokajärjestelmä on murroksessa. Se tarkoittaa perustavanlaatuisia muutoksia siinä, kuinka ruokaa tuotetaan, jalostetaan, jaetaan ja kulutetaan. Taustalla on ihmisen toiminnasta johtuva luonnon kantokyvyn rajojen ylittyminen, mikä vaatii muutoksia kaikessa toiminnassa maailmanlaajuisesti. Ruokajärjestelmän ympäristökuormituksesta suurin osa aiheutuu kotieläintuotannosta. Haasteena onkin eläinperäisten tuotteiden kasvavan kulutuksen taltuttaminen kaikkialla maailmassa.

Murroksella tarkoitetaan muutosta suuremman mittaluokan siirtymää. Ruokajärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus. Siksi murros edellyttääkin erilaisten näkökulmien ja toimijoiden huomioimista, jotta se voisi tapahtua kokonaisuutena hyväksyttävällä tavalla.

Tämä selvitys käsittelee suomalaisen ruokajärjestelmän murrosta. Se auttaa hahmottamaan erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia, joita liittyy tulevaisuuden tapoihin tuottaa ja kuluttaa ruokaa. Selvityksessä keskitytään erityisesti erilaisiin kasvipohjaisiin ja solumaatalouden ratkaisuihin. Solumaataloudessa hyödynnetään soluviljelytekniikoita ruoantuotannossa esimerkiksi mikrobiproteiinien ja viljellyn lihan tuottamiseen. Tutkimusaineistoina on hyödynnetty sekä asiantuntijoiden että kuluttajien näkökulmia. Selvitys on osa Helsingin yliopiston tutkimushanketta, jota Sitra rahoittaa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kasvipohjaiset ja solumaatalouden tuotteet Suomen ruokajärjestelmän murroksessa

Alaotsikko

Kohti vuotta 2050

Tekijät

Pasi Pohjolainen, Markus Vinnari, Marja Roitto, Venla Ala-Harja, Natasha Järviö ja Hanna Tuomisto (Helsingin yliopisto)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

87

ISBN (PDF)

978-952-347-328-7

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

maatalous, elintarviketuotanto, ruokavaliot, ruokajärjestelmät, ilmastokriisi, luontokato, luonnon monimuotoisuus, soluviljely, kasviproteiinit

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

232

Mistä on kyse?