julkaisut

Miten kansaa edustetaan?

Selvitys kansanedustajien työstä eduskuntatyön uudistamiseksi

Kirjoittajat

Ville Aula

London School of Economics and Political Science

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Tavoitteena on lisätä edustuksellisen demokratian toimintakykyä ja kansalaisten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia. Projektin lähtökohtana toimivat Sitran vanhempien neuvonantajien Jouni Backmanin ja Liisa Hyssälän laatiman Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin havainnot.

Jos Suomi haluaa olla maailman paras maa, on sillä oltava maailman paras eduskunta ja maailman parhaat kansanedustajat”, tiivisti eräs Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin haastateltava.

Eduskunnan puhemiesneuvoston johdolla on aloitettu valmistelutyö eduskuntatyön kehittämiseksi. Uudistamista valmistelemaan asetettiin 25.9.2018 eduskuntatyön uudistamistyöryhmä, jonka toimeksiantona ja tehtävänä oli kerätä tarvittava tausta-aineisto sekä arvioida sen ja analyysien pohjalta eduskuntatyön uudistamistarpeita sekä valmistella uudistukset puhemiesneuvoston päättämällä tavalla. Pohjaksi jatkotyölle uudistamistyöryhmän toimeksiannosta kansanedustajille tehtiin kysely sekä haastatteluja. Sitra avusti uudistamistyöryhmää tässä työssä.

Tämä selvitys tarkastelee eduskuntatyön uudistamistarpeita kansanedustajien näkemysten pohjalta. Aihetta lähestytään kahdesta näkökulmasta: kansanedustajien omien kokemusten kautta sekä eduskuntatyötä tukevien rakenteiden näkökulmasta. Samalla arvioidaan, miten hyvin nykyiset eduskunnan rakenteet ja toimintatavat vastaavat tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden tarpeisiin sekä esitetään jatkotoimenpiteitä eduskuntatyön uudistamiseksi. Uutisen julkaisusta löydät tämän linkin kautta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Miten kansaa edustetaan?

Alaotsikko

Selvitys kansanedustajien työstä eduskuntatyön uudistamiseksi

Tekijät

Ville Aula, Lea Konttinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

100

ISBN (nid.)

978-952-347-162-7

ISBN (PDF)

978-952-347-163-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kansanedustajat, eduskuntatyö, uudistaminen, demokratia, päätöksenteko

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

165

Mistä on kyse?