julkaisut

Yritys-oppilaitoskysely 2021

Miten yritykset suhtautuvat oppilaitosyhteistyöhön alueellaan ja ennakoivat tarvitsemaansa osaamista? Miten trendit vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan? Laaja haastattelututkimus kertoo yli 2 000 yrityksen näkemykset eri puolilta Suomea.

Kirjoittajat

Tuomo Turja ja Timo Myllymäki (Taloustutkimus Oy)

Julkaistu

Osaajien riittävyys, yritysten kyky ennakoida osaamistarpeita ja uudistaa osaamista nopeasti ovat edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle joka puolella Suomea.

Sitra kartoitti 2 069 yrityspäättäjän haastattelututkimuksella yhdeksän alueen yritysten näkemyksiä oppilaitosyhteistyöstä, osaamisen tarpeiden ennakoinnista ja trendien vaikutuksesta liiketoiminnan painopisteisiin.

Yrityskysely on osa vuoden pituista Sitran Alueiden osaamisen aika -verkostoyhteistyötä. Tulokset tarjoavat ajantasaista tietoa yhdeksän alueen toimijoille alueen yritysten näkemyksistä, tarpeista ja odotuksista osaamisen uudistamiseen.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus tammi-maaliskuussa 2021.

Yrityskyselyn tuloksista on saatavana sekä koko maan raportti että yhdeksän aluekohtaista raporttia.

Lue nostoja päätuloksista uutisestamme Yrityskysely: Merkityksellisen työn kysyntä kasvaa – yritykset kokevat tärkeimmäksi trendiksi.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Yritys-oppilaitoskysely 2021

Alaotsikko

Koontiraportti

Tekijät

Tuomo Turja ja Timo Myllymäki (Taloustutkimus Oy)

Julkaisupaikka

2021

Julkaisuvuosi

Helsinki

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

47 s.

Mistä on kyse?