archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Livet utformar valfriheten inom social- och hälsovården

Just nu pågår försök med utvidgad valfrihet i Jyväskylä, Övre Savolax, Tavastehus, Tammerfors och Mellersta Nyland.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Det är mycket som avgörs av den vardagliga kundupplevelsen – även inom social- och hälsovården.

Om det alltid är rusning på hälsostationen du använder, dess öppettider inte går att passa ihop med din vardagsrytm, eller du sällan kan sköta ditt ärende från början till slut med ett enda besök kommer du antagligen i något skede att börja sakna andra alternativ till dina primärvårdstjänster.

Bland människorna du känner är det sannolikt att folk har olika förväntningar på tjänsterna, beroende på deras livssituation och personliga preferenser. Dina föräldrar kanske bedömer serviceproducenterna med andra kriterier än dina barn som är i tjugoårsåldern.

Och som det nyligen skrevs i Helsingin Sanomat har de fiffigaste serviceproducenterna till exempel i Övre Savolax redan identifierat hurdana social- och hälsovårdstjänster det finns en efterfrågan på.

Försöken med utvidgad valfrihet inom social- och hälsovården inleddes i början av 2017 på fem olika områden runt om i Finland. Nu är det ett bra tillfälle att undersöka vilka observationer och lärdomar det inledande skedet haft med sig.

Sitra utredde vanliga människors åsikter om valfriheten inom social- och hälsovården genom riksomfattande och regionala medborgarenkäter, vars resultat man för första gången kunde bekanta sig med i sin helhet på vår avdelning på Kommunmarknaden i mitten av september (vår avdelnings hela program finns här).

Individuell service uppskattas i Mellersta Nyland

De sista resultaten från medborgarenkäterna på de fem försöksområdena som blir färdiga är resultaten från Mellersta Nyland, som kommer ut i höst. Mellersta Nyland är det största försöksområdet; där omfattas 200 000 invånare av försöket.

På basis av medborgarenkäten bor det fler yrkesverksamma personer och företagare i Mellersta Nyland än på de andra försöksområdena, och där upplevs möjligheten till individuell eller helhetsbetonad vård/service vara viktigare än i resten av landet.

Detta visar för sin del att personer i arbetslivet med jäktade liv vill ha helhetsbetonad service som beaktar deras individuella behov, och att de i sina jämförelser betonar öppettiderna samt tjänsternas omfattning och mångsidighet mer än köernas längd.

I allmänhet är en typisk person som bor på försöksområdena och som har bytt eller överväger att byta serviceproducent en kvinna under 50 år som är arbetslös eller permitterad, som upplever att hennes hälsotillstånd är dåligt, ganska dåligt eller medelmåttigt, och som använt hälsovårdstjänster sju eller fler gånger under de två senaste åren.

Det är svårt att förutspå människors beteende utan försök

Just nu pågår försök med utvidgad valfrihet i Jyväskylä, Övre Savolax, Tavastehus, Tammerfors och Mellersta Nyland. Våra tidigare artiklar om ämnet finns bl.a. här, här och här.

Allmänna iakttagelser om enkäten har redan presenterats ovan: regionala skillnader i tillgången till tjänster, i befolkningsstrukturen och i de tillgängliga valmöjligheterna har en direkt inverkan på hur den utvidgade valfriheten utnyttjas eller vad människorna över huvud taget anser om den.

Livet utformar valfriheten, och därmed även tjänsterna. Utan försök kan vi ändå inte veta exakt hur detta kommer att ske och vad det betyder i praktiken, eftersom det är svårt att förutspå människors beteende både vad gäller dem som använder tjänsterna och dem som producerar dem.

Det finns ingen prototyp av en social- och hälsovårdskund

Av alla dem som deltog i vår riksomfattande medborgarenkät var 26 procent mycket intresserade av att jämföra tjänster och serviceproducenter. Bland de olika försöksområdena var invånarna i Tavastehus mest intresserade av möjligheten att byta serviceproducent, medan intresset var minst i Jyväskylä.

Vår enkät bevisade att då det kommer till valfriheten inom social- och hälsovården vill människor mest av allt ha tjänster som enkelt passar in i en jäktad vardag.

På basis av enkäten fattar olika befolkningsgrupper delvis sina beslut på olika grunder. Till exempel förväntar sig kvinnor och män olika saker av sina social- och hälsovårdstjänster: medan kvinnor i synnerhet vill ha rådgivning och mångsidig service anser män att det viktigaste är att enkelt kunna uträtta sina ärenden.

Riksomfattande medborgarenkät om valfrihet from Sitra / Välfärd

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Valtakunnallinen kansalaiskysely valinnanvapaudesta from Sitra / Hyvinvointi

Vad handlar det om?