nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Den uppdaterade versionen av vägkartan för cirkulär ekonomi ger en ny grund för finansiering av välfärden

Uppdateringen av Finlands nationella vägkarta för cirkulär ekonomi ger finska aktörer en möjlighet att vara delaktiga i spelet om en hållbar ekonomi och därmed garantera såväl ett gott liv, ren miljö och konkurrenskraft.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

”Finland behöver snarast en kritisk övergång i ekonomin mot en smartare och mer effektiv ekonomi. På det sättet kan vi trygga finansieringen av vårt samhälles välbefinnande i framtiden. Den cirkulära ekonomin bör synas som ett centralt tema i regeringsprogrammet”, säger Mari Pantsar, chef för Sitras tema koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

”Övergången till tidsåldern efter oljan är inte enkel, men den nuvarande linjära ekonomiska modellen har misslyckats ur såväl samhälls- som ur miljösynpunkt. Vår välfärd får inte vara beroende av överkonsumtion av naturresurser”, fortsätter Kari Herlevi, projektledare för nyckelområdet Cirkulär ekonomi.

Under Sitras ledning gjorde man år 2016 upp en nationell vägkarta för cirkulär ekonomi för Finland (på finska), den första i världen. Precis som i den finns det i den uppdaterade version som getts ut nu beskrivningar av de centrala åtgärder för en cirkulär ekonomi som finska aktörer redan har förbundit sig till. Det är åtgärder inom såväl statsförvaltningen som i kommunerna, städerna och näringslivet liksom i finländarnas vardag. Det är ett trettiotal nya åtgärder. Dessutom presenterar vägkartan nödvändiga åtgärder som ingen aktör ännu har tagit på sig ansvaret för.

Vi uppnår en cirkulär ekonomi om följande fyra strategiska mål som presenteras i vägkartan och som skär igenom hela samhället uppnås:

  • Förnyad konkurrenskraft och grundläggande livskraft så att lösningar för en cirkulär ekonomi sätts i centrum för konkurrenskraften och strategin för den ekonomiska tillväxten.
  • Finland övergår till koldioxidsnål energi och höjer ambitionsnivån i klimat- och energipolitiken.
  • Naturresurserna betraktas som knappa, eftersom konsumtionen och produktionen i Finland inte längre kan bygga på obegränsat utnyttjande av naturresurser om vi ska nå målen för klimatavtalet i Paris. En utredning av Sitra och European Climate Foundation som gavs ut i juni 2018 visade att vi utöver koldioxidsnål energi behöver en cirkulär ekonomi för centrala material för att uppfylla målen i Parisavtalet.
  • Vardagsbeslut blir en drivkraft för förändring För att halvera vårt koldioxidavtryck fram till år 2030 jämfört med 2010 års nivå behöver vi ett nytt förhållningssätt till ägande, såväl kulturellt och skattemässigt som när det gäller inkomstfördelning.

Grunden till uppdateringen av vägkartan är liksom tidigare samarbete mellan parter som representerar flera olika sektorer i samhället. Dessutom har man kunnat kommentera utkastet till vägkartan i tjänsten Dinåsikt.fi under hösten 2018. Även en styrgrupp för cirkulär ekonomi som tillsatts av Sitra vars ordförande är ministern Kimmo Tiilikainen och styrelseproffset Kirsi Sormunen har varit med och arbetat fram målen.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen i stället för ägande bygger på användningen av tjänster: att dela, hyra och återvinna. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter.

Sitras nyckelområde Cirkulär ekonomi har drivit på för en mer hållbar ekonomi i Finland sedan våren 2015. Efter det har bland annat Finlands regering skapat ett eget åtgärdsprogram för en cirkulär ekonomi och Sitra grundade under Finlands 100-årsjubileum det internationella toppevenemanget i branschen World Circular Economy Forum.

Sitras nationella och internationella arbete fick ett erkännande i början av 2018, när Sitra fick priset för världens bästa offentliga aktör inom cirkulär ekonomi på World Economic Forum i Davos. Finlands och Sitras arbete för att främja en cirkulär ekonomi internationellt har starkt stöd: Enligt en gallupundersökning som Sitra låtit göra nyligen håller 83 procent av finländarna helt eller delvis med om att Finland bör verka för att främja en cirkulär ekonomi även om de övriga länderna inte gör det.

Sitra har främjat förankringen av en cirkulär ekonomi i praktiken i tiotals projekt som det finansierat. Ett exempel är att det finska skolsystemet är på väg att införa perspektivet en cirkulär ekonomi i undervisningen. Ett annat är att kunskapscentret för en cirkulär ekonomi i Kemi-Torneå sprider verksamhetssätt för en cirkulär ekonomi inom tung industri i hela landet. Sitra har också varit med och provat nya regionala mobilitetstjänster och regionala hållbara livsmedelssystem i Finland (på finska).

Mer information: Kritisk övergång – Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi (sammanfattning)

Vad handlar det om?