personer

Jaakko Kiander

Finanschef, Ilmarinen

PhD Jaakko Kiander är en finsk ekonom som har studerat allmän finans och arbetsmarknad. Sedan 2019 han är finanschef. Förrän har han varit chef i Ilmarinen. Åren 2013-2018 var han medlem i Expertpanel för hållbar utveckling hos Sitra.