personer

Marja Pirttivaara

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Vem?

Marja Pirttivaara har jobbat länge på Sitra och hennes hjärta klappar för människors välmående, genominformation, öppna data, teknologi och framtid samt till exempel kultur och finansieringsproblematik.

Vad?

Marja har lång erfarenhet från den offentliga och privata sektorn samt av samarbete och frivilligverksamhet.  Till utbildningen är hon filosofie doktor och MBA i social- och hälsoledning.

Kontakta Marja om du söker information om till exempel genominformation, open data, kultur eller om du vill hitta den röda tråden i en uppsjö av invecklad information.

Va?

Marjas drivkraft i livet är nyfikenhet. På fritiden håller hon bland annat på med genetisk släktforskning och allt som har med genominformation att göra samt kultur i olika former.