publikationer

Finland ett ledande land inom innovationsverksamhet – en framtidsvision

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Finland ett ledande land inom innovationsverksamhet - en framtidsvision

Undertitel

Slutrapport över utvecklingsprogrammet för en konkurrenskratig innovationsmiljö

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2005

Utgivare

Sitra

Sidantal

35 s.

ISBN (tryckt)

951-563-501-02

ISBN (PDF)

951-563-503-9

Vad handlar det om?