Live
Nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmat -työpaja 3.2.2020

Ohjelma

13.00 Ilmoittautuminen ja kahvit
13.15 Tervetuloa!
Saara Rimon, Sitra 
13.20 Nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden ongelmien  juurisyiden kartoitus
Timo Hämäläinen, Sitra
13.45 Ryhmätyö
14.30 Kahvitauko
14.45 Ongelmien luonne ja juurisyyt – havaintoja
15.00 Keskeisten juurisyiden tarkempi analyysi – miten ne liittyvät toisiinsa?
15.45 Juurisyyanalyysin purku
16.15 Työpajan lopetus

Mistä on kyse?