Live
Keskustelutilaisuus: Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly
Kutsuvierastilaisuus

Keskustelutilaisuus: Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly

Miten suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan edistää lapsenoikeusperustaista tekoälykeskustelua? Miten lasten ja nuorten toimijuutta voidaan vahvistaa tekoälyn kehittämisessä ja sitä koskevassa päätöksenteossa?

Helsingin yliopiston koordinoima Innokas-verkosto käynnisti maaliskuussa 2024 Sitran rahoittaman hankkeen, jossa tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien ja demokratiakasvatuksen näkökulmaa peruskoulun tekoälyopetuksessa. Järjestämme aiheesta keskustelutilaisuuden, jossa pohdimme miten tätä teema voisi edistää laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Miksi?

Tekoäly integroituu yhä syvemmin erilaisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintoihin. Etenkin generatiivisen tekoälyn yleistyminen asettaa kasvatukselle ja koulutukselle uudistumisen tarpeita. Tutkimukset osoittavat, että oppilailla ja opettajilla on useita virheellisiä käsityksiä tekoälystä. Myös tekoälyyn ilmiönä liittyvä osaaminen ja tekoälypedagogiikka on vielä suurimmalle osalle opettajista vierasta.

Tekoälyn ymmärtäminen, sen luova käyttö sekä tekoälykehitykseen vaikuttaminen on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Tekoälyyn liittyvää osaamista demokratiakasvatuksen ja lapsen oikeuksien näkökulmasta tulee kehittää jo koulutuksen varhaisilta asteilta lähtien, jotta kaikille taataan taustasta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet olla aktiivisia toimijoita tekoälyn aikakaudella.

Demokratiakasvatuksen ja lasten toimijuutta korostava lapsenoikeusperustainen näkökulma kuitenkin puuttuu lähes kokonaan sekä tekoälyä koskevasta julkisesta keskustelusta että suomalaisten tekoälyosaamista opetuskontekstissa kehittävien toimijoiden toiminnasta.  Esimerkiksi Skotlannissa on toteutettu kouluohjelma, jossa 7–11-vuotiaille lapsille on järjestetty ihmisoikeuskasvatuksellista tekoälyopetusta hyödyntäen erilaisia taide- ja tunnekasvatuksellisia sekä peilillisiä ja liikunnallisia menetelmiä. Ohjelmassa on myös kehitetty tapoja, joilla lapset voivat osallistua mielekkäästi ja ikätasoisesti tekoälyä koskeviin päätöksentekoprosesseihin.

Mitä?

Järjestämme kansainvälisen demokratiapäivän viikolla tiistaina 10.9. klo 12.30–16.00 keskustelutilaisuuden, joka kokoaa yhteen kasvatuksen ja koulutuksen toimijoita sekä laajemmin teknologia-alan, lasten oikeuksien ja demokratiakysymysten parissa toimivia asiantuntijoita. Tavoitteena on rakentaa yhteistä kuvaa siitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan edistää lapsenoikeusperustaista tekoälykeskustelua sekä miten lasten ja nuorten toimijuutta voidaan vahvistaa tekoälyn kehittämisessä ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Tilaisuus järjestetään Sitran toimitiloissa Helsingin Ruoholahdessa, osoitteessa Itämerenkatu 11–13.

Alustava ohjelma

12.30
Tervetuloa
Sitra
12.50
Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly -hankkeen esittelyä
Innokas-verkosto
13.10
Opetushallituksen puheenvuoro
13.30
Yhteistä keskustelua
14.00
Kahvitauko
14.30
Keskustelua pienryhmissä
15.15
Yhteinen keskustelu ja kommenttipuheenvuorot
15.45
Seuraavat askeleet
16.00
Tilaisuus päättyy
Ota yhteyttä
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?