Live
HERÄÄMÖ: Näkökulmia kompleksisuuteen
Tapahtumat

HERÄÄMÖ: Näkökulmia kompleksisuuteen

Vuoden viimeisessä HERÄÄMÖssä nautimme aamukahvit kompleksisuuden äärellä. Liity seuraamme Sitran tapahtumatilassa tai verkon välityksellä!

Tilaisuuden materiaalit

Eeva Primmerin esitys (klikkaa kuvaa!)

Harri Jalosen esitys (klikkaa kuvaa!)

Tilaisuuden kuvaus

Nykypäivän yhteiskuntaa ja sen ongelmia kuvaillessa törmää usein kompleksisuuden Kompleksisuus Kompleksisuus kuvaa tilaa, joka ei ole täysin deterministinen, mutta ei myöskään täysin satunnainen. Kompleksisuus ilmenee järjestelmän dynaamisuuden ja eri osien välisen vuorovaikutuksen seurauksena, ja sitä luonnehtii kyky muuttua ja sopeutua järjestelmä sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Yleensä järjestelmän kompleksisuus syntyy järjestelmän osien välisestä vuorovaikutuksesta, eikä niinkään osien omista ominaisuuksista. Termiä käytetään useilla tieteenaloilla teoreettisesta fysiikasta yhteiskuntatieteisiin ja ekologiaan. Avaa termisivu Kompleksisuus käsitteeseen. Monista pienemmistä, toisiinsa limittyvistä ilmiöistä muodostuvia mittavia haasteita ei voida pilkkoa osiin, eikä niihin ole yksiselitteisen hyviä ratkaisuja. 

Miltä kompleksiset haasteet näyttävät eri toimialojen näkökulmasta? Millaisilla ratkaisumalleilla niitä tulisi lähestyä? Miten kompleksisuuden keskellä pystyy toimimaan – vai pystyykö?  

Näitä kysymyksiä kanssamme pohtimaan saapuvat Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen sekä SYKEn tutkimusjohtaja, ympäristöpolitiikan dosentti Eeva Primmer.

Miten mukaan?

Marraskuun HERÄÄMÖ järjestetään lähitapahtumana Sitran tapahtumatiloissa osoitteessa Itämerenkatu 11–13 ja striimataan Sitran YouTube-kanavalle. Tule siis nauttimaan aamiaisesta, asiasta ja hyvästä seurasta paikan päälle tai nappaa mukaan omat aamupuurot ja seuraa tilaisuutta etänä YouTubessa. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Kuka Harri Jalonen?

Harri Jalonen on sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä. Lisäksi Jalonen on tieto- ja innovaatiojohtamisen dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Väitöskirjassaan Jalonen tutki kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tietoperustaa ns. kompleksisuusajattelun näkökulmasta. 

Jalonen tutkinut mm. innovointia edistäviä ja estäviä tekijöitä, tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja kipupisteitä, palveluperusteista arvonluontia, arvokkaaksi kelpuuttamisen tapoja ja ympäristöjä sekä arvonluonnin haasteita digitalisoituvissa liiketoimintaympäristöissä. Viime aikoina Jalonen on kiinnostunut organisatorisen tietämättömyyden syistä, ilmenemismuodoista ja seurauksista.

Kuka Eeva Primmer?

Professori Eeva Primmer on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusjohtaja. Tässä tehtävässä hän on vastuussa keskeisen kestävyyttä arvioivan ja edistävän valtion tutkimuslaitoksen monitieteisen tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta. Primmer on myös Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan dosentti sekä jäsen YK:n alaisessa kansainvälisessä luonnonvarapaneelissa ja Suomen metsäneuvostossa. 

Ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan tutkijana Primmer on analysoinut monimutkaisten järjestelmien ja ristiriitaisten tavoitteiden ohjausmekanismeja ja toimeenpanoa luonnonvara-, luonto- ja ekosysteemipalvelu- sekä energiapolitiikassa Suomessa ja Euroopassa.

Lisää tätä?

Liity mukaan keskusteluun Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Tilaa kerran kuussa lähetettävät uusimmat päivitykset liittymällä Sitra Labin sähköpostilistalle.

Mistä on kyse?