Live
Ihmiskuvan muutos osana kestävyyskriisin ratkaisua
Työpaja

Ihmiskuvan muutos osana kestävyyskriisin ratkaisua

Onko ihmisen ja luonnon erottava näkemys yksi syy siihen, miksi olemme nyt keskellä ekologista kestävyyskriisiä? Se, miten puhumme ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta vaikuttaa toimintaamme. Miten voimme rakentaa ihmiskuvaa, joka tunnistaa ihmisen vahvemmin osana elonkirjoa? Millaisia sanoja tarvitaan? Tervetuloa työpajaan! 

Ilmoittaudu Ilmoittautumis painike
  • 17.05.2022 klo 17:00 - 19:00
  • Tiedekulma, Think Lounge

Yhdeksi merkittäväksi kestävyyskriisin taustalla vaikuttavaksi tekijäksi on viime aikaisissa tutkimuksissa ja Sitran Ihminen osana elonkirjoa -julkaisussa tunnistettu länsimaissa vallinnut käsitys luonnosta ja ihmisestä toisistaan erillisinä. Ihmisen perustavanlaatuinen yhteys luontoon ja riippuvuus siitä on hämärtynyt. Voidaan sanoa, että ihmiskunnan tulevaisuus on siksi ollut kestämättömällä pohjalla. Luontosuhdekäsityksiemme syvällisempi ymmärtäminen voi antaa meille paremmat edellytykset löytää ratkaisuja ilmastokriisin tai luontokadon kaltaisiin viheliäisiin ongelmiin.  

Käsityksemme luonnosta on muuttumassa ja tämän myötä myös luontosuhteemme on murroksessa. Pitkään jatkunut ihmisen ja luonnon erottaminen toisistaan on tullut monesta syystä tiensä päähän niin arkiajattelussa kuin sivistysihanteena. Meillä on mahdollisuus muokata puhetapojamme ja uudistaa käyttämiämme sanoja, jotta ne kuvastaisivat nykyistä paremmin ihmisen kuuluvuutta ja kietoutuneisuutta planeettamme elonkirjoon irrallisuuden sijaan. Tarvitsemme siis uudenlaista ihmiskuvaa, joka tunnistaa ihmisen vahvemmin osana elonkirjoa. 

Oletko miettinyt, millainen oma ihmiskuvasi on? Miten sinä puhut luonnosta tai sen suojelusta? Onko luonnonsuojelu myös ihmisen suojelua vai tuleeko muuta luontoa suojella ihmiseltä? Entä miten kaikki tämä heijastuu arkikieleen, viestintään, oppikirjoihin ja kahvipöytäkeskusteluihin? Tule mukaan pohtimaan, miten voimme puhetapojemme kautta vahvistaa yhteyden tunnetta muuhun luontoon ja muihin ihmisiin, ja millaisia vastuita tai velvollisuuksia näihin yhteyksiin liittyy.  

Kudelma, eli kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, järjestää osana Sitran Sivistys + -hanketta työpajan tiistaina 17.5.2022 klo 17.00–19.00 Tiedekulman Think Loungessa. Tilaisuuden alustavat tulevaisuudentutkija ja elämäntapamuutosten asiantuntija Aleksi Neuvonen sekä erikoispsykologi, työnohjaaja ja joogaopettaja Nina Pyykkönen.  

Kutsumme vaikuttamisen ja viestinnän parissa työskentelevät toimijat ja opiskelijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet mukaan työpajaan.Tule mukaan yhteistyöhön ja ilmoittaudu työpajaan verkkolomakkeella 10.5.2022 mennessä. Paikkoja on rajallisesti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennakkoon suosittelemme lukemaan Sitran Ihminen osa elonkirjoa -julkaisua, etenkin johdantokappaleen sekä Kudelman tutkija-artikkelin Voiko luonnosta tulla pois? Mikä on se luonto, johon olemme suhteessa? 

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?