Live
Parempaa hoitoa ja hyvinvointia sote-datasta -julkistustyöpaja
Työpaja

Parempaa hoitoa ja hyvinvointia sote-datasta -julkistustyöpaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja hoidon kehittäminen sekä tutkimustyö vaativat tiedon sujuvaa liikkuvuutta. Tietojen hyödynnettävyyteen liittyy kuitenkin monenlaisia esteitä. Kokosimme sote-dataan liittyvät pullonkaulat, mahdollisuudet sekä suositukset yksiin kansiin. Tule mukaan verkkotyöpajaan kuulemaan tuoreesta julkaisusta ja keskustelemaan sen suosituksista.

  • 10.05.2023 klo 10:00 - 12:00
  • Verkkotapahtuma: Teams
  • #terveysdata

Uusi Datasta voimaa sote-järjestelmään -julkaisumme on tiivis kartoitus suomalaisen terveys- ja sosiaalidatan nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Se tarjoaa näkymän, millaisia mahdollisuuksia sote-datan parempi hyödynnettävyys ja liikkuvuus voivat tuoda suomalaiselle terveydenhuollolle, tutkimukselle ja yrityksille.

Selvityksessä tarkastellaan Euroopan terveystietoalueeseen (European Health Data Space, EHDS) liittyvän lainsäädäntöehdotuksen tuomia muutostarpeita käytäntöihimme. Suomi on tähän mennessä toiminut edelläkävijänä sote-datan kirjaamisessa moneen muuhun maahan verrattuna, mutta toteuttanut tietojen kirjaamisen, siirtämisen ja hyödyntämisen omalla tavallaan. Tämä tapa ei vastaa enää tämän päivän tehokkuusvaatimuksia eikä tue sote-alan tulevaisuuden ratkaisuja.

Selvityksessä annetaan suosituksia, mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta voimme säilyttää asemamme kärjessä EU-tasolla ja vahvistaa sote-sektorin tuottavuutta terveys- ja sosiaalidatan paremmalla hyödyntämisellä.

Selvityksen on kirjoittanut Antti Larsio Sitran toimeksiannosta.

Keskustelemme aiheesta keskiviikkona 10.5.2023 klo 10–12 verkkotyöpajassa, jossa

  • kerromme tuoreesta selvityksestämme
  • kuulemme hyvinvointialueiden datan hyödyntämisen kokemuksista
  • pohdimme yhdessä sote-datan hyödyntämisen haasteita ja tarvittavia toimenpiteitä
  • opimme toisiltamme ja jaamme uusia näkökulmia.

Työpaja on tarkoitettu terveysalan päättäjille, tutkijoille, yrityksille, rahoittajille, viranomaisille, julkisille toimijoille, järjestöille, hyvinvointialueiden toimijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Työpaja on osa Terveysdata 2030 -projektin avointa työpajasarjaa, joka kokoaa toimijoita yhteen pohtimaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn rakentamista.

Ohjelma

10.00
Sote-data arvonluojana
Kristo Lehtonen, johtaja, Reilu datatalous, Sitra
Moderaattori: Saara Malkamäki, asiantuntija, Sitra
10.05
Sote-datan liikkuvuus – tänään ja tulevaisuudessa
Antti Larsio, konsultti, Knowledge Broker
10.25
Datan hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla
Emil Ackerman, tietojohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
Piritta Mattila, tulosaluejohtaja, Kotiin vietävät palvelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
10.45
Tauko
10.50
Suositukset Suomelle – työpajaosuus
11.45
Yhteenveto
Saara Malkamäki, asiantuntija, Sitra
12.00
Työpaja päättyy

Mistä on kyse?