Live
Miten järjestetään tasavertainen perusopetus vähenevälle lapsimäärälle?
Keskustelutilaisuus

Miten järjestetään tasavertainen perusopetus vähenevälle lapsimäärälle?

Tervetuloa osallistumaan avoimeen keskusteluun väestönkehityksen vaikutuksista perusopetukseen. Miten dramaattisesti vähenevä lasten määrä vaikuttaa perusopetuksen järjestelyihin, saavutettavuuteen ja pedagogiikkaan?

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Uusien peruskoululaisten määrä vähenee lähivuosina rajusti alentuneen syntyvyyden vuoksi. Mille väestölle? -selvitys kertoo, miten 7- ja 13-vuotiaiden väheneminen vaikuttaa kuntiin, seutukuntiin ja maakuntiin eri tavoin. Jo nyt peruskoulun aloittavan ikäluokan koko on joka vuosi edeltävää pienempi. Yläkoulun aloittavien oppilaiden määrä alkaa vähetä 2020-luvun puolivälissä, ja 2030-luvun alussa peruskouluikäisiä on jo viidenneksen vähemmän kuin keskimäärin vuosina 2015-2018.

Keskustelun tavoitteena on syventää yhdessä ymmärrystä väestönkehityksen erilaistavasta vaikutuksesta peruskoulun uusien oppilaiden määrään eri puolilla Suomea.

Millaisia uusia järjestelyjä ja tapoja toimia tarvitaan? Miten perusopetus järjestetään harvaan asutuilla alueilla? Miten maahanmuuttajien kirjo vaikuttaa oppimiseen? Mikä rooli etäopetuksella on jatkossa? Keiden välistä yhteistyötä edistetään ja miten, sekä miten hyödynnetään uusia oppimisympäristöjä? Millaista pedagogiikkaa tarvitaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin?

Verkkotilaisuus tarjoaa foorumin keskustella perusopetuksen järjestelyistä muuttuvassa tilanteessa sekä tunnistaa ja ideoida jatkotoimia.

Tilaisuus on suunnattu perusopetuksen suunnittelijoille, pedagogeille, kehittäjille, asiantuntijoille, päättäjille, vaikuttajille ja muille koulutuksesta kiinnostuneille. Järjestämme vastaavat tilaisuudet toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksista syyskuussa.

Yhteisen virittäytymisen jälkeen keskustelemme pienryhmissä neljästä vaihtoehtoisesta aiheesta. Valitse ilmoittautumisen yhteydessä aihe, jonka keskusteluun haluat liittyä:

  1. Oppilaiden monimuotoisuus. Miten erilaisten oppijoiden tuki järjestetään mukaan lukien maahanmuuttajat? Miten ryhmäkoot vaikuttavat pedagogiikkaan ja opetuksen järjestelyihin? Miten oppilaiden monimuotoistumiseen vastataan ala- ja yläkoulussa?
  2. Saavutettavuus. Perusopetuslaki määrittää alakoululaisen koulumatkaan päivässä yhteensä käytettäväksi ajaksi enintään 2,5 tuntia ja yläkoululaisen 3 tuntia. Miten perusopetus toteutetaan harvaan asutuilla alueilla? Millaisia lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita saavutettavuuteen liittyy opetuksen järjestämisvelvollisuuden näkökulmasta? Miten oppilaan oikeus perusopetukseen lähellä asuinpaikkaa toteutetaan? Mikä rooli etäopetuksella on jatkossa?
  3. Toimijoiden yhteistyö. Millaista yhteistyötä ja keiden välillä tarvitaan? Miten kuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä voisi kehittää? Entä yritykset ja koulutuksen eri asteiden välinen yhteistyö? Miten edistetään perusopetuksen, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluiden monialaista yhteistyötä?
  4. Pedagogiikka. Miten pedagogiikkaa voidaan soveltaa oppijoiden tarpeisiin erilaistuvissa kouluissa? Miten opettajien pedagogisia taitoja tulisi kehittää? Mikä rooli etäopetuksella voisi olla? Miten teknologiaa ja uusia oppimisympäristöjä tulisi hyödyntää?

Ilmoittaudu mukaan sivun yläosan linkistä. Saat Zoom-osallistumislinkin sähköpostiisi lähempänä tilaisuutta.

Tutustu Mille väestölle? -selvitykseen ja julkistustilaisuuden materiaaleihin.

Toisen ja korkea-asteen koulutusten keskustelutilaisuudet syyskuussa

Merkitse myös kalenteriisi tai vinkkaa kaverille syksyn keskustelutilaisuudet toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksista. Ilmoittautuminen niihin avataan elokuun aikana.

  • Ke 2.9. klo 8.50-11.00 Keskustelutilaisuus toisen asteen koulutuksesta. Miten väestömuutokset vaikuttavat ammatilliseen ja lukiokoulutukseen? Mitä vaikutuksia on toisen asteen koulutuksen keskittymisellä kasvukeskuksiin? Millaisilla koulutusjärjestelyillä vastataan työelämän osaajatarpeisiin?
  • Ti 15.9. klo 8.50-11.00 Keskustelutilaisuus korkea-asteen koulutuksesta. Miten väestömuutokset vaikuttavat ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen järjestelyihin ja tapoihin toimia? Miten ammattikorkeakoulutus ja yliopistokoulutus vastaavat alueiden vaihteleviin koulutustarpeisiin? Miten tarjota joustavia ja työelämää palvelevia korkeakouluopintoja?

Mistä on kyse?