Muutospaja – muutoskykyjen kehittämiseen

Muutospajassa syvennät ymmärrystäsi muutoskyvyistä ja pohdit muutosta yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Miksi?

“Kun pitää uskaltaa toimia, vaikka käynnissä on isoja muutoksia. Kun organisaatiossa on tapahtunut isoja muutoksia ja ihmisillä on epävarma olo. Kun johtamiskulttuuri on muuttunut kontrolloivasta valmentavaksi, mutta vanha kulttuuri ja johtamisen käytännöt elävät ja voivat hyvin arjessa, mikä turhauttaa. Kun organisaation pitäisi muuttua oppivaksi ja innovatiiviseksi, mutta keinot puuttuvat.”

Muutospajaan osallistunut

Työpajakonsepti ja sen materiaalit on kehitetty siksi, että entistä useampi suomalainen voisi vahvistaa omaa muutoskykyään ja että voisimme yhdessä rakentaa reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta.

Kenelle?

Työpaja sopii ihan kaikille muutoksen tekemisestä ja omien muutoskykyjen kehittämisestä kiinnostuneille, työpaikkaan, sektoriin tai asemaan katsomatta. 

Suosittelemme työpajaa tietyn aiheen tai oikean haasteen käsittelemiseen. Työpaja toimii hyvin myös yhteiskunnallista muutosta tekevien ryhmien tai tiimien apuna. Työpaja auttaa pohtimaan millaista muutosta ja muutoskykyjä tarvitaan, jotta saavutetaan haluttu muutos.

Muutospajassa

Työpajassa keskitytään yhteyksien löytämiseen oman työn ja suurten yhteiskunnallisten kehityskulkujen välille. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat sekä omia että myös muiden ajattelumalleja, jotka vaikuttavat muutoksen toteutumiseen. Sitä harjoitellaan Jännitteiden jäävuoren avulla.

Muutoskykyjä pohditaan työpajassa niin omina kuin kollektiivisina taitoina erityisesti siitä näkökulmasta, mitä muutoskykyjen leikkauspisteessä syntyy. Muutoskykyloikka-artikkeliin pohjautuva Muutoskyvyt-työpohja auttaa tiimiä pohtimaan oman haasteensa tai muutoksen kautta siihen tarvittavia kykyjä ja niiden oppimista.

Muutospeli puolestaan auttaa muutoksen ymmärtämistä ja tukee rakentavaa keskustelua muutokseen liittyvistä eri ulottuvuuksista ja muutoksen herättämistä tunteista.

Muutospaja on osa Muutoskyky-oppimiskokonaisuutta

Muutospaja on osa muutoskyvyn vahvistamiseen suunniteltua oppimiskokonaisuutta. Perustiedot voi ottaa haltuun kaikille avoimen Näkymiä muutoskykyyn -digikoulutuksen avulla. Syventämään pääsee Muutoskykylivessä yhdessä muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa vertaisoppimisen hengessä. Muutospaja puolestaan auttaa muutoskykyjen soveltamisessa. 

Juoksutus

Materiaalit

Kaikkia työpaja-aineistoja saa käyttää ja hyödyntää CC-lisenssin mukaisesti, tekijätiedot mainiten. Aineistojen kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

Palaute

Mistä on kyse?