uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Afrikkaan kiertotalousrahasto Suomen tuella

Uuden rahaston tavoitteena on ratkoa maanosan kestävyyshaasteita sekä luoda kestävää talouskasvua. Rahasto sai alkunsa Sitran järjestämässä maailman kiertotalousfoorumi WCEF2019:ssä Helsingissä.

Kirjoittajat

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Afrikan kehityspankkiin perustettiin toukokuun lopussa kiertotalousrahasto African Circular Economy Facility (ACEF).  Sen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta valtavirtaa Afrikkaan, jotta mantereen talous kasvaisi kestävästi. Tavoitteena on, että Afrikan valtioihin syntyisi uusia työpaikkoja niin, että talous pysyisi maapallon kantokyvyn rajoissa.

Uusi rahasto on perustettu Suomen ulkoministeriön ja Nordic Development Fundin rahoituksella. Alkupääoman suuruus on noin neljä miljoonaa dollaria, ja rahastoon etsitään myös uusia rahoittajia. Sitra on tukenut rahaston käynnistämistä tarjoamalla asiantuntija-apua. Ensi askeleet kiertotalouden yhteistyöhön Afrikan kanssa otettiin Helsingissä 2019, kun lähes 70 henkilön delegaatio Afrikan eri maista osallistui Sitran järjestämään maailman kiertotalousfoorumi WCEF2019:ään.

Kiertotalous voi auttaa Afrikan ja sen valtioiden taloutta sietämään paremmin muutoksia keskinäisriippuvaisessa maailmassa, kun paikalliset resurssit kiertävät ja pitävät arvonsa. On nähtävissä, että Afrikan kasvavat taloudet tulevat lisäämään tuotantoaan ja kulutustaan merkittävästi tulevien vuosikymmenien aikana – siten nopea ja reilu siirtymä kiertotalouteen tarjoaa Afrikalle ja sen nuorelle väestölle mahdollisuuden näyttää suuntaa koko maailmalle.

”Afrikan mailla on todellinen mahdollisuus harpata kestämättömien, luonnonvarojen ylikulutukseen perustuvien talousmallien yli suoraan kiertotalouteen. Suomella on mahdollisuus tukea Afrikkaa tässä muutoksessa ja samalla tarjota edelläkävijämaana ratkaisuja”, toteaa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Rahasto julkistettiin Afrikan kehityspankin vuosikokouksessa Accrassa 27.5.

”Kiertotalouden periaatteet ovat linjassa pyrkimyksissämme synnyttää Afrikkaan vihreää kasvua”, totesi Afrikan kehityspankin varatoimitusjohtaja Kevin Kariuki pankin tiedotteessa.

”Rahasto täydentää portfoliotamme, johon kuuluvat uusiutuvan energian, ilmastoviisaan maatalouden sekä puhtaamman teollisuuden kasvattaminen. Ne luovat uusia arvoketjuja ja siten Afrikan nuorille työpaikkoja, jotka rakentavat vihreää siirtymää.”

Viisivuotisesta rahastosta alkusysäys Afrikan kiertotaloudelle

Viisivuotinen rahasto keskittyy rahoittamaan kansallisten kiertotalousstrategioiden luomista Afrikan eri maissa sekä kiertotalouden liiketoiminnan kiihdyttämistä. Lisäksi rahaston kautta tuetaan African Circular Economy Alliancen (ACEA) toimintaa. ACEA on Afrikan valtioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää mantereen siirtymistä kiertotalouteen.

Rahaston avulla käynnistettävillä kiertotalouden tiekartoilla luodaan yhteinen tahtotila sekä toimenpiteet kiertotalouden edistämiseen eri maissa. Suomen kokemukset kiertotalouden tiekarttatyöstä luovat yhden pohjan kansallisen yhteistyön aloittamiseksi eri Afrikan maissa.

Valtioiden tiekarttojen lisäksi rahastossa keskitytään ensisijaisesti ACEA:n Five big bets -selvityksessä tunnistettuihin toimialoihin, joilla on suurimmat kiertotalouden mahdollisuudet Afrikassa. Nämä ovat ruokajärjestelmät, pakkaukset, elektroniikka, muoti ja tekstiilit sekä rakennettu ympäristö. Kiertotalouden ratkaisuilla on tunnistettu olevan näillä sektoreilla mahdollisuuksia lisätä talouskasvua ja työllisyyttä välittömästi sekä parantaa ympäristön tilaa pidemmällä aikavälillä.

Suomen ja Afrikan yhteistyötä kiertotalouden kehittämiseksi syvennetään entuudestaan loppuvuodesta, kun maailman kiertotalousfoorumi WCEF2022 järjestetään Ruandassa. Tilaisuuden isännöivät yhdessä Ruandan tasavalta, Afrikan kiertotalousliitto ACEA ja Sitra kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

+358 294 618 287

Mistä on kyse?