uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Haemme asiantuntijaa rakentamaan nykyistä kestävämpää media- ja informaatio­ympäristöä

Haluatko liittyä rakenteilla olevaan huipputiimiimme, jonka tavoitteena on tukea suomalaista demokratiaa ja osallisuutta lisäämällä ymmärrystä media- ja informaatioympäristön muutoksesta sekä datan yhteiskunnallisesta merkityksestä? Hae 14. kesäkuuta mennessä!

Julkaistu

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, joka ennakoi, mitkä ilmiöt vaikuttavat tulevaisuuteemme. Kehitämme ja selvitämme uusia ratkaisuja sekä teemme ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Sitran strategia 2021–2024.

Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman näkemyksen mukaan suomalaista demokratiaa tulee sekä uudistaa että puolustaa. Elävän demokratian perusedellytyksiä ovat osallistumaan innostava ja moniääninen yhteiskunnallinen keskustelu sekä se, että meillä kaikilla on tiedolliset ja taidolliset edellytykset arvioida tietoa ja muodostaa sen pohjalta käsityksiämme yhteiskunnasta ja maailman menosta.      

Digitaalinen valta ja demokratia- projektin keskeiset tavoitteet ovat

 • Lisätä ymmärrystä dataan perustuvan digitaalisen vallan muodoista ja uusista vaikuttamisen tavoista sekä tunnistaa tämän ymmärryksen avulla yhteiskunnallisen keskustelun jännitteitä ja purkaa osallistumisen esteitä
 • Kehittää verkostomaisia toimintamalleja, jotka tukevat demokratiaa ja osallisuutta sekä innostavat ihmisiä vaikuttamaan itselleen merkityksellisiin asioihin

Digitalisaatio, viestintäteknologian kehitys ja niin sanottu verkostomaisen vallan kasvu voi vauhdittaa yhteiskunnan kehitystä demokraattiseen tai epädemokraattiseen suuntaan. Korona-vuosina on nähty, että hybridi mediaympäristö on mahdollistanut autoritaarisille hallinnoille yhä monipuolisempien manipulointikeinojen käytön ja toiminut tehokkaana kasvu- ja leviämisalustana esimerkiksi erilaisille salaliittoteorioille. Toisaalta poikkeusajat ovat myös antaneet demokratioille sysäyksiä uudistua ja kehittää uusia keinoja ottaa ihmisiä mukaan ja innostaa ihmisiä vaikuttamaan. Kiristynyt kansainvälinen turvallisuustilanne alleviivaa osaltaan mm. Informaatiolukutaidon ja luottamuksen merkitystä demokratialle.

Digitaalinen valta ja demokratia -projektin tavoitteisiin pyritään sekä tuottamalla tietoa että etsimällä yhteistyömahdollisuuksia hankkeiden ja kokeilujen muodossa mediaorganisaatioiden, mediakasvatus-, faktantarkistus- ja järjestötoimijoiden, julkishallinnon ja yritysten sekä teknologian ja demokratian kehittäjien välille. Työn tuloksena on kansallisesti parantunut ”demokratian iskunkestävyys” sekä kaikkien ulottuvilla olevia, uusia vaikuttamisen ja oppimisen toimintamalleja ja keinoja.   

Projektin työ perustuu osin Sitran aiempaan työhön demokratian uudistamiseksi ja datatalouden muuttamiseksi nykyistä reilummaksi. Näihin aiheisiin liittyen olemme aiemmin julkaisseet mm. Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – Murros ja tulevaisuus sekä Digivallan jäljillä – Miten datan avulla vaikutetaan päättäjiin ja ohjataan maailmaa -selvitykset.

Etsimme nyt Digitaalinen valta ja demokratia -projektiin

Asiantuntijaa

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.3.2026 asti.

Jos sydämessäsi on paloa demokratian uudistamiseen ja haluat kanssamme lisätä sekä omaa että muiden ymmärrystä informaatio- ja mediaympäristön kehityksen merkityksestä demokratian tulevaisuudelle, saatat olla oikea henkilö tiimiimme. Edellytämme sinulta sekä osaamista että näyttöjä seuraavista kokonaisuuksista vähintään yhdeltä, mielellään usealta osa-alueelta:

 • Kokemusta kehityshankkeista viestinnän tai journalismin kentältä
 • Näkemyksellisyyttä media- ja viestintäympäristön mahdollisista kehityssuunnista
 • Opinto- tai tutkimustaustaa viestintä- tai yhteiskuntatieteistä
 • Kokemusta ja/tai näkemystä julkisuuden, politiikan ja päätöksenteon yhteyksistä teoriassa ja käytännössä   
 • Journalismin ja/tai viestinnän alan työkokemusta
 • Paloa pohtia, mistä koostuvat tulevaisuuden media- ja informaatiolukutaidot

Voit olla joko työssäsi kannuksesi hankkinut alasi ansioitunut asiantuntija tai hieman varhaisemmassa vaiheessa oleva ammattilainen. Työssä menestyminen edellyttää ennen kaikkea laaja-alaisuutta ja kykyä hahmottaa toimintakenttää totunnaisten sektorirajojen yli. Työssä tarvitaan myös vahvoja tiimityöskentelytaitoja, kokemusta tuloksekkaasta sidosryhmäyhteistyöstä sekä hankkeiden suunnittelemisesta ja vetämisestä, intoa ja paloa tekstintuotantoon sekä vahvaa esiintymistaitoa ja kykyä tarvittaessa fasilitoida keskusteluja niin suomeksi kuin englanniksi tai ruotsiksi. Sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Työssäsi asiantuntijana

 • Vastaat erilaisten projektiin liittyvien selvitysten, hankkeiden ja kokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lopputulosten viestinnästä yhteistyössä muiden tiimin jäsenten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Edistät projektin tavoitteita johdonmukaisesti ja oikea-aikaisesti yhdessä projektijohtajan ja muiden tiimiläisten kanssa.
 • Huolehdit ajankohtaisen tilannekuvan muodostamisesta ja jatkuvasta päivittämisestä vastuualueesi osalta.
 • Tunnistat ja kehität skaalattavia ratkaisuja sekä tarvittavia politiikkatoimia, joiden avulla ymmärrys digitaalisesta vallasta, uusista vaikuttamisen tavoista ja datan yhteiskunnallisesta merkityksestä lisääntyy. Tätä työtä teet tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien ja tiimin muiden asiantuntijoiden kanssa.
 • Fasilitoit erilaisia työpajoja ja keskusteluja ja lisäät asiantuntemuksellasi vaikuttavuutta, ymmärrystä ja osaamista verkostomaisten toimintamallien sekä datan mahdollisuuksista demokratian ja osallisuuden uudistamisessa

Haluamme, että viihdyt meillä

Tiimisi johtajana toimii Jukka ja muiden asiantuntijoiden lisäksi tukenasi työssäsi ovat projektikoordinaattori ja assistentti.

Asiantuntijaorganisaatiomme vahvuutena on monipuolinen osaaminen, jonka tarjoamat mahdollisuudet ovat käytössäsi yli tiimirajojen. Meillä on joustava työaika ja hyvät etätyöratkaisut, vaikka toivommekin kohtaamisia uusituissa tiloissamme Ruoholahdessa. Koska demokratiaa ei pelasteta ja uudisteta vain Suomessa eivätkä sosiaalisen median algoritmit noudattele kansallisvaltioiden rajoja, työhön saattaa liittyä myös jonkin verran matkustamista.

Pidämme huolta työntekijöistämme. Sinulla on laajan ja kattavan työterveyshuollon lisäksi käytössäsi mm. Edenredin liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu sekä monipuolinen kerhotoiminta.

Työyhteisönä olemme innostunut ja innovatiivinen. Tarjoamme sinulle monipuoliset, kunnianhimoiset ja vaikuttavuuteen tähtäävät työtehtävät, kiinnostavia yhteistyön paikkoja sekä mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Suomeen iskunkestävää demokratiaa.  

Edistämme aktiivisesti monimuotoisuutta ja toivommekin hakijoita erilaisista taustoista, ikäryhmistä sekä eri vähemmistöryhmistä.

Kiinnostuitko?

Hae asiantuntijan paikkaa

Haethan viimeistään 14. kesäkuuta 2022. Huomioithan, että haastatteluja voidaan käynnistää jo hakuajan puitteissa. Tehtävä alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.3.2026.

Lisätietoja antaa projektijohtaja Jukka Vahti, jukka.vahti@sitra.fi tai puhelimitse numerosta 040 566 5152 tiistaina 7.6. klo 10–11 sekä perjantaina 10.6. klo 10–11.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?