uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Millaista on tulevaisuuden hyvä elämä? – Sitran kehittäjäryhmä luo työkaluja kestävän ja hyvän tulevaisuuden kuvitteluun

Jos emme pysty kuvittelemaan hyvää ja kestävää tulevaisuutta, on nykyhetkessä vaikeaa ottaa askeleita sitä kohti. Sitran kehittäjäryhmä kokeilee ja kehittää työkaluja tulevaisuuden kuvittelun helpottamiseksi.

Kirjoittaja

Laura Salonen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tulevaisuus näyttäytyy tällä hetkellä monille synkkänä ja epävarmana muuttuneen maailmantilanteen kuten ilmastokriisin, pandemian ja sotien vuoksi. On kuitenkin tärkeää pystyä hahmottamaan myös positiivisia näkymiä tulevaisuudesta, jotta meillä on toivoa ja keinoja lähteä kulkemaan niitä kohti.

Tulevaisuuden kuvittelu ei ole helppoa. Tarvitaan erilaisia ohjeita, työkaluja ja kannustusta, jotta hahmottomasta epämääräisyydestä saadaan rakennettua konkreettisia näkymiä tulevasta. Sitra onkin koonnut Tulevaisuuden hyvä elämä -kehittäjäryhmän, joka työstää erilaisia työkaluja hyvän tulevaisuuden kuvittelun avuksi sekä kerää visioita siitä, miltä hyvä ja kestävä elämä voisi näyttää.

Kehittäjäryhmään haettiin osallistujia vuodenvaihteessa, ja haun perusteella ryhmään valittiin yhteensä 30 osallistujaa. Kehittäjäryhmä kokoontuu kevään aikana kolme kertaa työpajoihin työstämään helposti lähestyttäviä ja innostavia tulevaisuuden kuvittelun keinoja. Sitran kanssa työpajasarjaa järjestää palveluntuottajana toimiva Falay Transition Design.

Työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen ja horisontin löytämiseen

Kehitystyöpajoissa osallistujat kokeilevat ja kehittävät erilaisia mielikuvitustyökaluja, joilla tulevaisuuden hahmottaminen ja itsensä kuvittelu osaksi sitä helpottuu. Osallistujat pääsevät myös tarkastelemaan omia olettamuksia ja uskomuksia siitä, mitä hyvä kestävä elämä tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittäjäryhmään osallistuva Anna Helminen kertoo lähteneensä mukaan niin ammatillisten kuin henkilökohtaisten syiden vuoksi.

”Pohdin Sanoma Learningilla Euroopan laajuisesti, millaista tulevaisuuden opiskelu voisi olla. Halusin tulla selvittämään, miten hyvän elämän periaatteita ja uudenlaisia kuvittelun työkaluja voisi hyödyntää tulevaisuuden oppimisessa. Kehittäjäryhmään osallistuminen houkutteli myös henkilökohtaisesti, oman itähelsinkiläisen kyläyhteisön puolesta”, Helminen kertoo.

”Kehittäjäryhmältä odotan uusien ideoiden lisäksi tutustumista erilaisiin ihmisiin ja näkökulmiin sekä uskoa tulevaisuuteen.”

Järjestökentällä työskentelevä Kaija Sepponen taas kertoo hakeneensa ryhmään, sillä hän kaipasi itselleen työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen. Järjestökentällä työskentelevä Sepponen toivoo apua tulevaisuuden kuvitteluun myös työnsä kannalta.

”Tuntuu, että järjestökentällä on horisontti hukassa. Jos esimerkiksi vetää jotain yhdistystä, tulisi olla näkymä siitä, mihin tämä yhteiskunta ja järjestötyö on menossa”, Sepponen kuvaa.

”Jos mietin omaa paikkakuntaani, joka käy läpi monenlaisia rakenteellisia muutoksia, voi huomata, että ihmiset valtaa pessimismi siitä, että kaikki loppuu. Toivoisin kehittäjäryhmältä välineitä sen viestimiseen, että muutokset ovat elämässä pakollisia, mutta itse voimme vaikuttaa tulevaisuuteemme.”

Kehittäjäryhmä kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa, jolloin se tarkasteli hyvään kestävään elämään liittyviä olettamuksia ja uskomuksia, kirkasti työkalujen tavoitteita ja aloitti niiden testaamisen. Toinen työpaja järjestettiin maaliskuun puolivälissä. Tuolloin ryhmäläiset keskittyivät erilaisten olemassa olevien tulevaisuuden kuvittelun työkalujen testaamiseen. Päivän aikana he pohtivat esimerkiksi sitä, miltä tulevaisuuden naapurusto voisi näyttää ja millaisia erilaisia tarpeita, haluja ja pelkoja meillä on tulevaisuuteen liittyen. Lisäksi kehittäjäryhmä hahmotteli erilaisten harjoitusten kautta sitä, millaiset asiat vahvistavat yhteyden kokemusta maailmaan sekä mitä asioita haluamme lisää ja mitä vähemmän arkeemme.

Kehittäjäryhmä kokoontuu kolmannen kerran vielä huhtikuussa. Ryhmän työn pohjalta Sitra koostaa yhdessä Falay Transition Designin kanssa työkalupakin hyvän tulevaisuuden kuvittelun avuksi sekä erilaisia tulevaisuuden visioita siitä, miltä hyvä ja kestävä elämä voisi näyttää. Pääset kokeilemaan ja käyttämään työkaluja jo kesällä 2024.

Mistä on kyse?