uutiset
Arvioitu lukuaika 6 min

Mitä kuuluu Demokratia 2020 -kokeiluille korona-ajassa?

Politiikkakoulu siirtyi verkkoon, draamallinen kansalaisraati toteutetaan syksyllä ja sähköisen kuntalaiskanavan kehittäminen etenee.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Tähän mennessä tapahtunut: Sitra avasi keväällä 2019 haun ideoille demokratiakokeiluista, joissa pyrittäisiin tavoittamaan erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka eivät yleensä osallistu päätöksentekoon. Hakuprosessin tuloksena alkuvuodesta 2020 hankkeeseen mukaan valittiin kuusi ideaa, joiden kautta mukaan tuli yhteensä 12 kuntaa.

Sitten iski globaali koronapandemia.

Demokratiakokeilut on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2020 aikana ja moni idea perustuu erilaisten ihmisten välisiin kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen ja oppimiseen.

Mitä kokeiluille siis kuuluu nyt, kun koko toisaalta maailma etsii sekä keinoja hillitä epidemiaa myös askelmerkkejä uudenlaiseen arkeen – ja kun toisaalta osallisuuden edistäminen on ehkä vielä tärkeämpää kuin aiemmin?

Oulussa etäpolitiikkakoulu on vastaamassa osallisuuden tarpeeseen

Oulussa kevään aikana nuorten politiikkakoulu siirtyi verkkoon. Hanke on tilanteeseen nähden edennyt aikataulujen mukaan. Jo ennen koronaa pilottikoulut oli valittu ja päättäjät oli innostettu mukaan kouluvierailuille.

Ajatuksena oli ja on järjestää erilaisia nuorten ja päättäjien vierailuja kouluille. Korona toi tullessaan kuitenkin hieman muutoksia. Onneksi opettajat, päättäjät ja nuoret sopeutuivat tilanteeseen hyvin ja kouluvierailut päätettiin yhteistuumin toteuttaa etäyhteyksiä käyttäen. Etävierailut kouluihin sopivat hyvin myös päättäjien aikatauluihin.

Nuorten politiikkakoulun ajatuksena on tavoittaa mahdollisimman monta nuorta ja pohtia heidän kanssaan erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Sosiaalinen media on toiminut hankkeen aikana keskeisenä tiedonvälityksen kanavana.

Instagram on nuorten suosima alusta, joka toimii myös Nuorten politiikkakoulun pääasiallisena viestin välittäjänä. Instagramin stories -toiminnon kautta nuorille on vinkattu erilaisista kyselyistä sekä tavoista vaikuttaa.

Instagramin profiilissa esitellään moninaisia vaikuttamisen tapoja sekä vaikuttajapolkuja. Vaikuttajapolkuja saadaan sekä nuorilta että päättäjiltä, jotka lähettävät hankkeen vetäjille lyhyitä videoita, joissa he kertovat omista tavoistaan vaikuttaa ja olla osallisina.

Seuraa politiikkakoulua instassa: @nuortenpolitiikkakoulu

Järvenpää löysi ja kadotti osallistujat

Järvenpään demokratiakokeilussa halutaan harjoitella kaupunginvaltuustoa porukassa, joiden lähtömaa ei ole omi ja joiden kotiutuminen Järvenpäähän on vielä kesken. Kevään ensimmäistä valtuustosimulaatiota siirrettiin poikkeusolojen takia syksyyn, mikä oli harmi, sillä kovalla työllä kokoon oli kerätty noin 30 osallistujaa.

Samalla kuitenkin saatiin hiukan lisäaikaa siihen, mikä heterogeenisessä kohderyhmässä on erityisen tärkeää: tavoittaminen, luottamus, innostus. Ei riitä, että infotilaisuudessa viestitään seitsemällä eri kielellä, ja infoissa tulkki tulkkaa. Järjestäjien täytyi myös muuttaa taktiikkaa; ei voitu vain odotella osanottajia avoimin ovin, vaan piti kutsua itsensä kylään eri tiloihin ja tilaisuuksin, josta saattoi löytyä potentiaalinen utelias kotoutuja.

Jo järjestetyt infotilaisuudetkin olivat paljon rikkaampia kuin vain yksisuuntaista tiedottamista: ne olivat kuulumisten vaihtoa. Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima, projektipäällikkö Pilvi Kallio-Meriläinen ja asiantuntija, projektitutkija Meeri Tiensuu upposivat osallistujien kanssa syvällisiin ja rikkaisiin keskusteluihin demokratiasta, osallistumisesta ja luottamuksesta.

Jo tämä itsessään riittää venyttämään myös hanketyöntekijöiden omaa ymmärrystä ja edistää kaksisuuntaista kotoutumista­ – ja paljasti myös, että maahanmuuttajan on paljon hankalampaa kielimuurin takia seurata ja osallistua paikallishallinnon päätöksentekoon kuin kansallisiin asioihin. Oman tai englanninkielistä uutisointia seurataan tarkasti, mutta sisältöjä englanniksi tarjoaa lähinnä Yle, äidinkielestä puhumattakaan.

Draamallisen kansalaisraatia valmistellaan Kainuussa ja Kuhmossa, kuntalaiskanavan suunnittelu etenee Savossa

Koronaviruksen takia Kainuussa ja Kuhmossa valmistellun draamallisen kansalaisraadin esitykset on siirretty syksylle. Jo kevään aikana kuitenkin toteutetaan kuhmolaisille nuorille suunnattu verkkotyöpaja, jossa nuoret osallistujat pääsevät harjoittelemaan draamallisen vaikuttamisen tapoja netissä.

Työpajan tavoitteena on tuottaa menetelmiä, joiden avulla kehollinen työskentely ja päätöksentekoprosessia simuloiva soveltava draama siirtyvät verkkoympäristöön.

Savossa Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon ja Vesannon Villin Lännen Vuokko -kuntalaiskanavakokeilu on täsmentynyt sähköisen kanavan tarkemmalla määrittelyllä ja rajauksilla. Projektitiimissä on moneen otteeseen palattu ”alkulähteille” ja kysymykseen siitä, millaiset asiat kuntalaista elinympäristössään aidosti kiinnostavat.

Pohdintojen tuloksena se kaikille rakas vapaa-aika ja siihen liittyvät ”sykäykset” ovat tuntuneet oikealta etenemissuunnalta ja tähän liittyviä asioita lähdetään kuulostelemaan myös kuntalaisilta. Lisäksi on tutkittu erilaisia, jo olemassa olevia, paikkatietoon perustuvia sähköisiä karttapalveluita, joista parhaat palat ”parastellaan” osaksi VUOKKOa.

”Hyvä tästä tulee. Villin lännen hengessä ”lassoamisen” alkeet ovat kohta hallussa, josta etenemme testiryhmän kasaamiseen eri ikä- ja sidosryhmistä kuuden kunnan alueelta”, kertoo SavoGrown elinvoimapäällikkö Sanna Kauvosaari.

Tuusula ja Tampere työstävät osallistuvaa rahoitusta kuntalaisten etätyöpajoilla, Helsingissä valmistelu venäjänkielisten tavoittamiseksi jatkuu

Tampereen ja Tuusulan hankkeessa luodaan osallistuvan rahoituksen malli, jossa yhdistyy piirteitä joukkorahoituksesta ja osallistuvasta budjetoinnista. Malli tarjoaa tukea asukas- ja yhteisölähtöiseen toimintaan ja täydentää uudella tavalla kunnan avustuskokonaisuutta. Malli avaa uudenlaisia osallistumisen tapoja kaikille kuntalaisille. Koronatilanteen vuoksi kokeilussa otettiin pikavauhtia käyttöön vaihtoehtoiset työkalut yhteiskehittämiseen.

Rahoitusmallia on kehitetty kevään aikana kuntalaisille ja yhteisöille suunnatuissa etätyöpajoissa Tuusulassa ja Tampereella. Aiheesta kiinnostuneiden tavoittaminen ja sitouttaminen kehittämiseen on ollut haastavaa. Etäpajat Teamsillä tai Zoomilla ovat kuitenkin onnistuneet hyvin. Myös Jamboard on ollut toimiva ja helppokäyttöinen yhteiskehittämisen työkalu.

Osallistuvan rahoituksen mallissa kunta on mahdollistaja, joka tarjoaa kuntalaisten ja yhteisöjen käynnistämille, yhteistä hyvää tavoitteleville joukkorahoituskampanjoille osarahoitusta, sparrausta ja viestinnällistä tukea. Kuntalaiset ja yhteisöt voivat puolestaan osallistua paitsi käynnistämällä joukkorahoituskampanjoja myös tukemalla muiden kampanjoja esimerkiksi rahallisesti, apua tarjoamalla tai tykkäämällä ja levittämällä niistä tietoa. Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelu on alusta, missä kampanjan tekijät ja rahoittajat kohtaavat.

Kevään aikana vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja tehdään kysely venäjänkielisten osallisuuskokemuksista.

Helsingissä demokratiakokeilun tavoitteena tavoittaa niitä helsinkiläisiä, joiden äidinkieli on venäjä, sekä niitä venäjänkielisiä pääkaupunkiseutulaisia, jotka käyttävät Helsingin kaupungin palveluita. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä venäjänkielisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa ja järjestetään osallisuusaiheisia tilaisuuksia asukkaille ja järjestöille.

Parhaillaan valmistellaan demokratiakokeiluja ja suunnitellaan syksyyn siirrettyjä asukastilaisuuksia ja käännetään materiaaleja venäjäksi ja selkosuomeksi. Korona on tuonut haasteita vuorovaikutustilaisuuksien aikatauluun, mutta toiveena on, että venäjänkielisille helsinkiläisille päästään vielä järjestämään kasvokkaisia tilaisuuksia ja kutsumaan vieraskielisiä kaupunkiympäristön tapahtumiin.

Kevään aikana vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja tehdään kysely venäjänkielisten osallisuuskokemuksista. Tavoitteena on tiedottaa venäjänkielisiä suomalaisista ja helsinkiläisistä suoran osallistumisen tavoista, aktivoida heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen sekä lisätä venäjänkielisten aktiivisuutta osallistuvassa budjetoinnissa.

Kokeilut ovat osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Sitra toteuttaa Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Mistä on kyse?