uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi tunnista elinikäistä oppimista

Monien muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden tavoin elinikäinen oppiminen on monitahoinen kokonaisuus, joka ylittää hallinnonalarajat. Nykyisen lainsäädännön pohjalta on vaikea kehittää elinikäisen oppimisen johtamista kokonaisuutena. Tähän tarvitaan eri hallinnonalojen toimenpiteiden koordinointia ja yhteistyön tiivistämistä.

Julkaistu

Elinikäisen oppimisen toimeentulon tukemisen sääntelyyn pureutuva selvitys Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? avaa ymmärrystä elinikäisen oppimisen oikeudelliseen infrastruktuuriin Suomessa. Selvitys osoittaa, että elinikäinen oppiminen ei tällä hetkellä kiinnity ilmiönä tai tavoitteena selkeästi millekään yksittäiselle oikeudenalalle. Se myös valottaa, miten perustuslaki määrittää mahdollisuuksia ylipäätään johtaa hallinnonalarajat ylittäviä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti.

Nykyinen lainsäädäntö ei tunnista elinikäistä oppimista kovin hyvin itsenäiseksi ja itseisarvoiseksi tavoitteeksi. Oppimisen tukimuodot kiinnittyvät johonkin muuhun rooliin, jossa aikuisikäinen ihminen saa opiskella siten kuin juuri kyseisessä roolissa tapahtuvasta oppimisesta säädetään. Joissain rooleissa sääntely on hyvinkin rajoittavaa, toisissa taas harkintaa on enemmän. Harkinta voi myös jakautua eri tavoin ihmisen itsensä ja viranomaisen välillä.

Tärkeä seikka on myös se, että lainsäädäntö tunnistaa vain koulu- ja koulutusjärjestelmän sisällä tapahtuvan oppimisen. Jos tutkintojen ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa oppimista halutaan käsitellä oppijan toimeentulon tukimuotojen arvioimiseksi, se täytyy ensin tuoda formaalin oppimisen piiriin erilaisin tunnistamiskäytännöin. Silloinkaan lainsäädäntö ei tarkastele oppimista yhtenäisesti, sillä formaalia oppimista käsitellään oikeudellisesti aina jonkin koulutusmuodon sisällä.

Tällä hetkellä monet oppimisen tukimuodot on suunniteltu esimerkiksi koulutusasteen tai tutkintoon johtavien opintojen suorittamiseen ja niihin sisältyy elementtejä, jotka estävät muunlaiset opinnot. Etuusjärjestelmän kytkennät ovat hyvin monimutkaisia, eikä kokonaisvaltaista tietoa ole saatavilla mistään. Oppimiseen kannustavien toimeentulon tukimuotojen hahmottaminen edellyttää ihmiseltä hyviä oikeudellis-hallinnollisia toimintavalmiuksia.

Nyt julkaistu Millä ehdoilla? -selvitys tarkastelee elinikäiseen oppimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja oppijan toimeentulon tukimuotoja. Se täydentää syksyllä 2018 julkaistun Millä rahalla? -raportin kokonaiskuvaa elinikäisen oppimisen rahoitusvirroista tilannekuvalla aikuisikäisen oppijan toimeentulon puitteista ja rajoituksista.

Selvitys auttaa ymmärtämään, miten oikeus suhtautuu elinikäiseen oppimiseen. Se antaa eväitä keskusteluun, miten oppijan toimeentulon tukimuotoja voidaan kehittää niin, että ne mahdollisimman hyvin kannustavat osaamisen kehittämisen äärelle.

Lue lisää

Julkaisu:  Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään?
Kirjoittajien blogi: Oikeusjärjestelmä sietää, mutta ei edistä elinikäistä oppimista

Mistä on kyse?