uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra avaa rahoitushaun ammatillisten oppilaitosten ja jatkuvan oppimisen toimijoiden kiertotalouden koulutuspiloteille

Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä. Sitra avaa rahoitushaun kiertotalousosaamisen kehittämiseksi teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Talouden murros kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous jo käynnissä, ja vauhti vain kiihtyy. Muutos koskettaa meitä kaikkia, sillä kiertotalous muuttaa koko yhteiskuntaa. 

Yksi kiertotaloudessa muuttuva asia on työ. Uusia töitä syntyy, osa töistä häviää ja monen työn sisällöt muuttuvat.  

Muutos vaatii osaamisen päivittämistä eri aloilla, eri koulutusasteilla ja työn ohessa, jotta kunnollisia töitä riittää jatkossakin kaikille ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Tätä kutsutaan reiluksi siirtymäksi.  

Kiertotalouden liiketoimintamalleihin siirtyminen on suomalaisille yrityksille kilpailuvaltti ja toisaalta välttämätöntä, jotta Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yhteiskunnassa tarvitaan paljon uutta osaamista”, kertoo Sitran kiertotalousasiantuntija Eero Jalava. 

“Emme kuitenkaan vielä tarkalleen tiedä, millaista osaamista kiertotalousyhteiskunnassa tarvitaan eri ammateissa ja eri koulutusasteilla”, Jalava jatkaa.  

Löytääkseen vastauksia näihin kysymyksiin, Sitra avaa rahoitushaun ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille. Rahoitushaussa etsitään koulutushankkeita, joissa tunnistetaan kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tarjotaan uusia ratkaisuja. 

Haemme koulutushankkeita, joissa ratkaistaan tulevaisuuden työelämän haasteita jo nyt. Etsimme erityisesti kokeiluja, joilla on mahdollisuus vakiintua pysyväksi toiminnaksi, kertoo Eero Jalava. 

Kilpailukykyistä kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä 

Rahoitushaku on avoinna ammattikouluille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille. Hakuaika on 29.1.2021–31.3.2021. 

Rahoitusta jaetaan koulutuspiloteille, jotka kehittävät kiertotalousosaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla. 

Valituilla sektoreilla on suuri merkitys työllistäjinä ja Suomen kilpailukyvyn rakentajina. Näillä aloilla tarvitaan toimia ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi ja alat ovatkin jo ottaneet askeleita kohti hiilineutraalia kiertotaloutta esimerkiksi tekemissään vähähiilitiekartoissa”, avaa Jalava mukana olevia sektoreita. 

Rahoitushaku onkin suunnattu nimenomaan ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen toimijoille, jotka kouluttavat kiertotalousyhteiskunnassa tarvittavia ammattiosaajia.

Lue lisää kiertotalouden koulutuspilottien rahoitushausta. 

Tutustu hakuehtoihin, kriteereihin ja aikatauluun.  

Järjestämme kiinnostuneille hakijoille kolme infowebinaaria. Ilmoittaudu mukaan matalalla kynnyksellä! 

Keräsimme myös kysymyksiä ja vastauksia kiertotalouden koulutuspilottien rahoitushausta.  

Hakemukset jätetään Webropol-hakulomakkeella.

Mistä on kyse?