uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra ja Kansallisgalleria hakevat oppia metaversumikehityksestä ja pilotoivat virtuaalista ja vuorovaikutteista taidenäyttelyä

Sitra, Kansallisgalleria ja Decentraland rakentavat virtuaalimaailman taidenäyttelyä, jossa on tarkoitus tutkia internetin seuraavan kehitysvaiheen web 3.0:n mahdollisuuksia.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra, Kansallisgalleria ja Decentraland ovat luoneet kolmiulotteiseen virtuaaliseen maailmaan digitaalisen version vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongista. Kuka tahansa voi vierailla Finnish Metagallery -kokeilun virtuaalipaviljongissa ja osallistua äänestämällä näyttelyteosten valintaan.

Kokeilun tavoitteena on paitsi innostaa taiteen kokijoita tutustumaan vuorovaikutteiseen virtuaalimaailmaan, myös tutkia sen toimintaa ja internetin seuraavan kehitysvaiheen web 3.0:n mahdollisuuksia ja ominaisuuksia.

Sitran työ web 3.0 -kehityksen eteen on osa ponnisteluja, jotka tähtäävät talouden uudistamiseen ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Finnish Metagallery -kokeilun odotetaan tuovan arvokasta tietoa seuraavan sukupolven internetistä. Samalla se voi edistää web 3.0:a koskevan verkoston ja yhteisön eli ekosysteemin muovautumista Suomessa.

“On Suomen etu ymmärtää yhä paremmin, mistä web 3.0:ssa ja metaversumissa on kysymys,” sanoo Sitran Reilu datatalous -teeman johtaja Kristo Lehtonen.

Metaversumilla tarkoitetaan erilaisia visioita tulevaisuuden internetistä, jossa virtuaalinen maailma rakennetaan täydentämään fyysistä maailmaa ja ihmiset pystyvät siirtymään helposti palvelusta tai ympäristöstä toiseen. Se merkitsee uudenlaisia osallistumisen muotoja, yrityksiä ja liiketoimintamalleja.

Kulttuurin edistämistä virtuaalimaailmassa

Kokeilun odotetaan tuovan oppia virtuaalimaailmojen mahdollisuuksista tarjota uudenlaisia taidenäyttelykokemuksia ja kulttuurin edistämisestä virtuaalisessa maailmassa.

“Metagalleria on yhtaikaa inspiroiva tutkimusmatka tulevaisuuden metaversumiin ja historiaa henkiin herättelevä taidenäyttely. Meille tämä sopii, sillä tehtävämme on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön näkymistä, vaikuttamista ja kehittämistä”, kertoo Digitaalinen Kansallisgalleria -ohjelman johtaja Johanna Eiramo.

Finnish Metagallery -näyttely avataan vieraille 4. lokakuuta 2022 Decentralandissa, joka on lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä virtuaalimaailma.

“Pystymme metagallerian kautta tuomaan jotain täysin uutta taiteen ystäville, mutta samalla tutkimme, mitä museotoiminta voisi olla web 3.0:n maailmassa. Kansallisgallerialla on yli 44 000 teosta ja niihin liittyvää tietoa, jota haluamme tehdä yhä saavutettavammaksi. Tutkimusten mukaan virtuaalimaailmat tuovat paljon myönteistä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen”, painottaa Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä.

“Pääosalle ihmisistä museoissa vierailu on sosiaalinen tapahtuma, näyttelyissä käydään perheen, ystävien, tuttujen ja työkavereiden kanssa. Sama on mahdollista Decentralandin näyttelyssä”, hän jatkaa.

Kokeilussa on haluttu tutkia myös maantieteellisten rajojen ylittämistä taidekokemuksen tarjoamisessa ja uusia osallistumisen muotoja, kuten virtuaalimaailmassa äänestämistä.

“Meille on tärkeää ymmärtää vierailijoiden aktivoinnin ja vuorovaikutuksen määrää ja laatua sekä vaikeusasteita virtuaalimaailmassa”, Eiramo sanoo. “Kasvava määrä ihmisiä käyttää digitaalisia palveluita ensisijaisesti, ei fyysisen maailman jatkeena.”

Suomi on vaarassa jäädä jälkeen

Jos Suomessa ei nyt panosteta web 3.0:n kehitykseen, olemme vaarassa jäädä jälkeen seuraavan sukupolven internetin kehittämisestä ja hyödyntämisestä, Lehtonen arvioi.

Sitra on tukenut hanketta antamalle toteutukseen asiantuntija-apua.

“Haluamme tulevaisuustalona edesauttaa tämän osaamisen ja ekosysteemin syntymistä Suomessa”, Lehtonen sanoo.

Suomen etu on olla mukana aktiivisesti vaikuttamassa, että metaversumi luodaan eurooppalaisen arvopohjan mukaisesti. Hajautettua internetiä eli web 3.0:aa on pidetty astetta reilumpana internetinä, jossa yksilöillä on parempi kontrolli ja luottamus oman datansa käyttöön.

“Se, mitä web 3.0:sta tulee, riippuu meistä kaikista. Se riippuu siitä, minkälaisia pelisääntöjä, lainsäädäntöä, liiketoimintamalleja ja teknologioita kehitämme jatkossa. Myös Suomessa tarvitaan lainsäädännön päivitystä”, Lehtonen toteaa.

Finnish Metagallery on englanninkielinen, koska alustan Decentralandin kieli on englanti. Se on kävijöille maksuton.

Metagalleria-paviljongin on toteuttanut design- ja innovaatiostudio Adventure Club avoimella lähdekoodilla. Decentralandin paviljongin suljettua ovensa vuodenvaihteessa paviljongin malli on kenen tahansa hyödynnettävissä vapaasti ja veloituksetta.

Riippumattomana tulevaisuustalona Sitra toimii ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana, rakentaen tehtävänsä mukaisesti menestyvää ja kilpailukykyistä huomisen Suomea. Kokeilut ovat Sitralle keino koota ja jakaa oppeja sekä luoda yhteiskunnallista muutosta pitkäjänteisesti.

Sitra ja Kansallisgalleria järjestivät taidenäyttelykokeilun avajaistapahtuman ja verkostoitumistilaisuuden 6.10.2022 klo 10.30 – tule mukaan!

Lue myös

Finnish Metagallery -sivusto verkossa

Sitra kirittää web 3.0:aan liittyvää uudistumista – huomio kokeiluihin, sääntelyyn ja vastuullisuuskysymyksiin

Mistä on kyse?