Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulutukset alkavat

Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulutuksen haku herätti runsaasti kiinnostusta. Kevään aikana 72 koulutettavaa pääsee syventymään menetelmän sisältöihin ja järjestämään oman Tulevaisuustaajuus-työpajan.  
Kuva: Topias Dean ja Annette Ekengren, Sitra

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Tulevaisuustaajuus-työpajamentelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen julkaistiin 12.1. Samalla aukesi haku Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulutukseen, jossa oppii hyödyntämään ja soveltamaan Tulevaisuustaajuutta.

Kevään aikana järjestetään neljä verkkokoulutusta, joissa perehdytään sekä menetelmän sisältöihin eli tulevaisuusajatteluun ja muutoksentekemiseen että työpajaan liittyviin käytännön järjestelyihin ja fasilitoimiseen.

Tulevaisuusmenetelmät kiinnostavat

Koulutushaku oli todella suosittu ja hakemuksia tuli yhteensä 341 kappaletta. Koulutusten rajallisen määrän vuoksi mukaan pystyttiin ottamaan vain 72 hakijaa. Kaikille hakijoille on ilmoitettu sähköpostitse 11.2.

Hakijoita oli niin yhteiskunnan eri sektoreilta – julkiselta ja yksityiseltä puolelta, järjestöistä ja koultuusinstituutioista – kuin eri puolilta Suomea.

Monella hakijalla oli hakemusten perusteella tarve tuoda ihmisiä yhteen keskustelemaan tulevaisuudesta, kuvittelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia ja tunnistamaan oma toimijuus sekä innostumaan tulevaisuudesta. Tulevaisuustyökaluille ja -menetelmille tuntuukin olevan tässä yllätysten ajassa kovaa kysyntää.

Tulevaisuustaajuus-työpajan voi vetää hyvin myös ilman koulutusta. Se on tarkoitettu kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Kaikki työpajan vetämiseen tarvittavat materiaalit ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tulevaisuustaajuus.fi.  

Menetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen

Mikä ihmeen Tulevaisuustaajuus?

  • Noin 3 tunnin mittainen työpajamenetelmä, joka yhdistää tulevaisuusajattelun muutoksentekemiseen. Virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen.
  • Menetelmä on kolmiosainen ja sen ytimessä ovat tulevaisuusoletusten haastaminen, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden todeksi tekeminen.
  • Tarkoitettu kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Työpajan vetämiseen tarvittavat materiaalit ovat avoimesti saatavilla.
  • Tavoitteena tehdä helpommin lähestyttäväksi tulevaisuusajattelun taitoja ja vahvistaa ihmisten tulevaisuususkoa ja toimijuutta. Työpaja soveltuu erilaisille kohderyhmille eikä edellytä aikaisempaa kokemusta ennakoinnista.
  • Menetelmä on kehitetty Sitrassa. Kehitystyössä arvokasta palautetta ja kommentteja on antanut erilaisista osaajista koostuva kehittäjäryhmä sekä syksyn 2020 aikana pilottityöpajoihin osallistuneet. Suunnittelussa on huomioitu menetelmän käyttö sekä verkossa että kasvotusten.

Aihe

Tulevaisuuden uudistajat

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää. Jotta voidaan saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, tarvitaan enemmän ihmisiä keskustelemaan tulevaisuudesta, kehittämään tulevaisuustaitojaan ja kykyään kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?