uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Utopiointi tulevaisuususkoa vahvistamassa

Voisiko utopiointia käyttää välineenä paremman maailman kuvitteluun ja siten myös löytää ja toteuttaa yhteiskuntaa parantavia ratkaisuja?

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Elämme keskellä ekologista kriisiä. Edessämme on valtava koko yhteiskunnan muutos, jossa ruoantuotanto, energiajärjestelmä, kuluttaminen ja moni muu yhteiskunnan keskeinen rakenne täytyy toteuttaa uudella tavalla ekologisten reunaehtojen mukaisesti. Haasteiden suuruus ja toimenpiteiden kiireellisyys tiedostetaan jo laajalti, mutta edelleen puuttuu näkymä siitä, millainen yhteiskunta voisi parhaimmillaan olla siirtymän jälkeen.

Jotta siirtymässä ekologisesti kestävään yhteiskuntaan voidaan onnistua reilulla ja demokraattisella tavalla, tarvitsemme innostavia näkymiä siitä, miltä elämä ja yhteiskunta näyttävät, kun elämme kestävästi. Se edellyttää erilaisten näkemysten huomioimista, ihmisten huolien ja toiveiden kuuntelemista ja uskon luomista yhdessä muotoiltuihin parempiin tulevaisuuksiin.

Utopioita uhkakuvien rinnalle

Voimme toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden, jonka pystymme kuvittelemaan, mutta tällä hetkellä julkisuuden kautta välittyvä kuva tulevaisuudesta on kapea, dystooppinen ja usein pienen asiantuntijajoukon muodostama. Tarvitsemme siis myös toisenlaisia tulevaisuuskuvia.

Usko tulevaisuuteen – utopiat yhteiskunnallisten tulevaisuuksien avartajina -muistio käsittelee tulevaisuususkon vahvistamista utopioiden avulla. Utopiat voivat auttaa ymmärtämään, mikä on toivottavaa ja tavoiteltavaa sekä tasapainottaa uhkakuvien värittämää kuvaa maailmasta.

Utopiat tai utopiointi (utopioiden kuvittelu ja sanoittaminen) pyrkivät esittämään radikaaleja vaihtoehtoja nykyiselle yhteiskunnalle, eivät niinkään ”kehittämään” nykyistä yhteiskuntaa.  Muistiossa selvennetään, mitä utopiat ovat, miksi utopioita tarvitaan juuri nyt ja miten niiden roolia tulevaisuuksista käytävässä keskustelussa voisi vahvistaa.

Tulevaisuuskyvykkyyttä vahvistettava

Utopiat ovat aina väistämättä poliittisia. Sen vuoksi ei ole lainkaan yhdentekevää, ketkä niitä muodostavat. Perinteisesti utopiat ovat olleet yksittäisten ajattelijoiden tai pienen etujoukon luomia. Sama pätee aikamme teknoutopioihin. On korkea aika laajentaa keskustelua tulevaisuuksista niin osallistujien kuin mahdollisina pidettyjen tulevaisuuskuvien suhteen.

Ihmisten laajempi osallistuminen utopioiden luomiseen ja muihin tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin voi tapahtua vain kasvattamalla tulevaisuuskyvykkyyksiä. Tulevaisuuskyvykkyydet kytkeytyvät toimijuuteen – todelliseen mahdollisuuteen käyttää taitojaan ja osaamistaan laajemman yhteisön tai yhteiskunnan hyväksi pitkällä aikavälillä.

Mistä on kyse?