archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi blogisarja taiteen ja kulttuurin merkityksestä käynnistyy

Taide ja kulttuuri voivat tuoda nykyistä enemmän elinvoimaa yhteiskuntaan ja sen uudistamiseen ja siitä olisi syytä keskustella laajemmin pohjautuen tutkittuun tietoon.

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistustyön ensimmäisen vaiheen aikana syksyllä 2017 järjestetyt sidosryhmätilaisuudet ja KulttuuriVOS:in Facebook-ryhmän laaja suosio ovat osoittaneet tarpeen käydä yhteiskunnallista keskustelua tutkitun tiedon pohjalta kulttuuriin kohdistetuista investoinneista ja niiden merkityksistä yhteiskunnalle.

Sitra toimii uudistamistyössä neutraalina fasilitaattorina. Rahoitusjärjestelmän uudistustyön lisäksi Sitra yhdessä asiantuntijatyöryhmän jäsenten kanssa käynnistää keskustelunavauksia aiheista, joihin ei voida suoraan vaikuttaa valtionrahoitusta ohjaavalla lainsäädännöllä.

Keskustelunavauksissa Sitran roolina on tuottaa ja koostaa tietoa keskustelun pohjaksi. Tulevaisuustalo Sitran strategiassa taide ja kulttuuri nähdään keinoksi uudistaa yhteiskuntaa. Mitään yhteiskunnallista uudistumista ei tapahdu ilman luovuutta, eikä kestävä hyvinvointi ole mahdollista ilman elävää taide- ja kulttuurisektoria.

Tämä blogisarja käynnistää laajemman keskustelun aiheesta. Kulttuurin rahoitus on yksi tulevaisuuden menestyksen tekijä. Minkälaisella tasolla rahoituksen pitäisi olla suhteessa kulttuurin kasvavaan yhteiskunnalliseen merkitykseen tulevaisuudessa?

Keräämme viime vuosina tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia kulttuurin vaikuttavuudesta, sekä kontakteja aihepiirin tämänhetkisiin tutkimuksiin ja asiantuntijoihin. Voit myös itse ilmiantaa niitä KulttuuriVOS:in Facebook-ryhmässä tai suoraan meille sähköpostiosoitteeseen kvos@sitra.fi. Koostamme materiaalia yhteen tiivistetysti kaikkien käyttöön ja avaamme syvempää keskustelua. Kutsumme blogisarjaan mukaan henkilöitä, joilla on laajempi ymmärrys kulttuurin vaikutuksista myös euroissa. Blogit jaetaan ja keskustelua käydään myös KulttuuriVOS:n Facebook-ryhmässä ja Twitterissä #kulttuurivos.

Blogisarjan ensimmäisen vierailijablogin käynnistää asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, muusikko Jaakko Kuusisto. Blogisarjassa kirjoittavat Jaakon lisäksi ainakin asiantuntijatyöryhmän työnantajajärjestöjen jäsenet, joista vuorossa Jaakon jälkeen uunituore kesäkuussa aloittava Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri.

Mistä on kyse?