uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Web 3.0 tulee, mutta miten kestävää maailmaa se rakentaa?

Web 3.0 on internetin kehitysvaihe, johon liittyy innostusta mutta myös huolia ja vaaroja. Jotta kehityksen parhaista puolista voidaan iloita ja toisaalta riskeihin varautua, tarvitaan lisää tietoa. Sitran artikkelisarjassa ja syksyllä 2023 julkaistavassa Web 3.0 -kestävyysmuistiossa pureudutaan web 3.0 -teknologioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.  

Kirjoittaja

Heidi Kalmari

Vastuullisuuteen erikoistunut viestinnän asiantuntija ja tietokirjailija.

Julkaistu

Web 3.0 on internetin kehitysvaihe, joka johdattaa meitä vauhdilla uudenlaiseen yhteiskuntaan. Mutta miten kestävään – onkin toinen kysymys. Sitran uudessa verkkoartikkelien sarjassa tarkastellaan juuri tätä näkökulmaa. Kevään ja kesän 2023 aikana julkaistavat artikkelit kootaan yhteen syksyllä 2023 erikseen julkaistavaksi Web 3.0 -kestävyysmuistioksi. 

Ensimmäiset kaksi artikkelia julkaistiin tänään. Mari Pantsarin ja Kristo Lehtosen artikkelissa tarkastellaan sitä, miten lohkoketjuteknologiat voivat lisätä materiaalien ja raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja sitä kautta hillitä esimerkiksi luontokatoa. Patrik Elias Johanssonin artikkelissa puolestaan käydään läpi sitä, millaisin keinoin web 3.0 -maailmassa voidaan suitsia siellä leviävää rikollisuutta ja rahanpesua.   

Web 3.0 kuvaa uudenlaista internetin ja tietojenkäsittelyn kehitystä, joka mahdollistaa ihmisten itse hallitseman omaisuuden ja identiteetin verkossa lohkoketjuteknologian avulla. Lohkoketjupohjaiset järjestelmät eli protokollat ovat verkon yli hajautettuja tietokoneita, joissa tietojenkäsittely suoritetaan sovitusti hajautetummalla tavalla sen sijaan, että käyttämämme ohjelmistot pyörisivät keskitetysti vaikkapa teknologiajättien palvelinsaleissa. Web 3.0 -kehityskulkuun sisältyy useita erilaisia teknologioita, jotka tekevät mahdolliseksi uudenlaiset liiketoiminnat, organisaatiot sekä uusia tapoja omistaa ja osallistua.

Mitkä ovat web 3.0 -kehityksen mahdollisuudet ja uhat?  

Web 3.0 tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Se voi mullistaa tapamme olla vuorovaikutuksessa toistemme ja maailman kanssa ja se voi parantaa saavutettavuutta ja osallisuutta. Web 3.0 -teknologioiden varaan voidaan rakentaa myös reilumpaa sosiaalista mediaa tai oikeudenmukaisempaa luovan talouden järjestelmää. Ekologisen kestävyyden kannalta taas lohkoketjuteknologioissa on potentiaalia parantaa tuotantoketjujen jäljitettävyyttä ja parhaimmillaan ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia. Älysopimusteknologioihin perustuvat uudet rahoituspalvelut puolestaan haastavat perinteistä finanssijärjestelmää kustannustehokkuudellaan. Hajautettujen teknologioiden avulla on myös mahdollista jakaa varallisuutta maailmassa tasapuolisemmin.  

Riskejä ja haasteitakin kuitenkin riittää: Lisääkö web 3.0 rahanpesua ja rikollisuutta? Miten kestävällä pohjalla on web 3.0 -teknologioiden vaatima energiankulutus? Entä pääsevätkö kaikki kehitykseen mukaan vai lisääkö web 3.0 eriarvoisuutta?  

”Web 3.0 -teknologioihin liittyy paljon hypetystä, mutta myös selkeitä riskejä. Jotta kehityskulkua voidaan hallita ja sääntelyä kehittää, tarvitaan punnittua ja monipuolista tietoa. Tarkoituksenamme on tarjota tietoa ennen kaikkea suomalaisten päätöksentekijöiden tueksi”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Helena Mustikainen

Web 3.0 -ilmiöiden kestävyyden tarkastelu on osa reilumman datatalouden rakentamista  

Sitran syksyllä julkaistava Web 3.0 -kestävyysmuistio koostuu 10 artikkelista, joista jokainen esittelee yhden web 3.0 -kehityskulkuun liittyvän ilmiön ja tarkastelee sitä kestävyyden näkökulmasta. Kestävyydellä tarkoitamme ihmisten ja muiden lajien hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa sekä yhtä lailla myös taloudellista kestävyyttä. Kestävyys on huomioitu esiteltävissä ilmiöissä tarkastelemalla esimerkiksi, miten web 3.0 voi edistää osallisuutta, demokratisoitumista, tasapuolista vallan ja varallisuuden jakautumista sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta tai ekologista kestävyyttä. Web 3.0 -kehityskulun tarkastelu sisältyy tulevaisuustalo Sitran työhön reilumman datatalouden hyväksi.     

Sitra avaa ensi viikolla haun kokeiluista web 3.0 -ilmiön parissa. Seuraa kanaviamme! 

Mistä on kyse?