uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Yhdeksän aluetta tunnisti elinvoimansa haasteet ja mahdollisuudet – Sitra kehitti toimintamallin

Elinvoiman hyvän kierrettä metsästävät kaikki kunnat. Siinä ratkaiseva rooli on osaamisen ja osaajien riittävyydellä. Yhdeksän alueen toimijat loivat kevään aikana yhteisen kuvan alueensa osaamisen ja yhteistyön tarpeista ja mahdollisuuksista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhdeksän erilaista aluetta testasi ja kehitti keväällä 2021 Sitran kanssa toimintamallia, jossa alueen yritykset, oppilaitokset, julkiset toimijat ja päättäjät loivat tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteisen kuvan alueen osaamisen ja yhteistyön haasteista ja tarpeista.

”Suunnitelmallisen verkostoyhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa, pitovoimaa ja vetovoimaa, vastata osaamisen ja osaajien riittävyyteen sekä lisätä alueen toimijoiden kykyä uudistaa osaamista yhdessä”, Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen kertoo.

Tärkein oivallus on ymmärtää osaamisen merkitys jatkuvan hyvinvointimme lähteenä.

Kunkin alueen toimijat esittelevät työstämänsä tilannekuvan alueestaan Alueiden osaamisen aika -foorumissa 16.6.

”Tärkein oivallus on ymmärtää osaamisen merkitys jatkuvan hyvinvointimme lähteenä”, Genelec Oy:n toimitusjohtaja Siamäk Naghian sanoo osallistumisestaan Ylä-Savon seutukunnan kevään työskentelyyn.

”Yksi monista hyödyistä on ollut jatkuvuuden rakentaminen. Tietoisesti viedään asioita eteenpäin, kasataan oppimista ja rakennetaan mallia, joka edesauttaa tiivistä yhteistyötä ja konkreettista tekemistä. Esimerkiksi miten kehitämme osaamista yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kaupungin kanssa.”

”Kevään verkostoyhteistyön vauhdittamana avasimme kesäkuussa Kuopioon Innovation Labin, joka hyödyttää sekä yhteiskuntaa, opiskelijoita että yrityksiä. Siellä osaamista kasvatetaan kokeilemalla, ja ihmiset itse samalla luovat sitä työtä, jota tulevaisuudessa tulevat tekemään”, Naghian sanoo.

Miten osaaminen ja osaajat riittävät?

Jokaisen alueen tilanne on omanlaisensa ja muuttuu jatkuvasti, sillä väestökehitys, muuttoliike ja uuden teknologian ajamat toimialojen murrokset erilaistavat alueita. ”Siksi myös jokaisen alueen ratkaisut elinvoimaan ovat omanlaisensa. Ja vain alueen toimijat itse voivat löytää sopivat ratkaisut”, Mustikainen sanoo.

Sitra on tuonut tekemiseen vuorovaikutteisen toimintamallin, tuottanut tietoa alueesta yrityskyselyn ja hankekartoituksen avulla sekä tarjonnut laajempaa näkökulmaa tulevaisuuden kehittämistyöhön. Näin Sitra on tukenut kokeilevalla otteella uudenlaista ajattelua, siilotonta tapaa toimia ja vastuunottoa.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on totta läpi Suomen.

”Osaajien riittävyys ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat haasteiden ytimessä kaikilla alueilla. Kilpailu osaavasta työvoimasta on totta läpi Suomen, ja väestökehitys tekee alueiden tarpeista erilaisia. Nämä haastavat yritysten toimintaedellytyksiä”, Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula korostaa.

Alueet eivät voi vastata muuttuviin osaamisen tarpeisiin pelkästään koulutuksella, koska väestö vähenee ja vanhenee sekä teknologian nopea kehitys muuttaa tarvittavaa osaamista jatkuvasti.

Keskeiseksi nousevat työpaikoilla ja erilaisissa verkostoissa tapahtuva yhdessä oppiminen ja kehittäminen. Puhutaan alueellisten osaamisen ekosysteemien rakentamisesta.

Muutoshalukkuus yhteisessä virtuaalipöydässä

”Raahen osaamisen aika -työssä seutukunnan muutoskyvykkyys ja -halukkuus onnistuttiin kokoamaan yhteisen virtuaalipöydän äärelle. Vaikka kehittämistyötä on tehty useilla eri tahoilla, ei sitä kuitenkaan ole tehty näin systemaattisesti”, Koulutuskeskus Brahen kuntayhtymän johtaja, rehtori Jaana Ritola toteaa.

”Yritysten näkökulmaa on saatu esille, ja yrittäjien ääni on hyvin kuuluvilla. Päätöksenteolta odotetaan yrittäjämyönteistä asenneilmapiiriä.”

”Nyt kun yhteinen tahtotila on tehty näkyväksi, on sitä selkeämpi lähteä toteuttamaan. Kaikilta toimijoilta tarvitaan myös tuntemattoman sietokykyä, sillä asiat tapahtuvat osana muutosprosessia.” Ritola sanoo.

Työ alueilla jatkuu syksyllä tulevaisuusfoorumeissa

Sitran Alueiden osaamisen aika -verkostoyhteistyö jatkuu syksyllä tulevaisuusfoorumien sarjalla. Tilaisuuksissa alueet määrittelevät omat kehittämistavoitteensa ja tavan edetä niiden toteutukseen.

Sitran kanssa Alueiden osaamisen aika -verkostoyhteistyötä tekevät vuoden 2021 ajan Hämeenlinnan kaupunki, Seinäjoki & Ilmajoki, seutukunnista Raahe ja Ylä-Savo sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Suomen kartta, johon on pallolla merkitty yhteistyöalueet, jotka ovat Hämeenlinna, Seinäjoki ja Ilmajoki, Ylä-Savon seutukunta, Raahen seutukunta sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

 

Jos olet kiinnostunut alueellisen elinvoiman ja osaamisen ekosysteemien kehittämisestä ja niissä toimimisesta, tervetuloa liittymään Alueiden osaamisen aika -Facebook-ryhmään.

Mistä on kyse?