artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

1+3 muutoksentekijän kykyä, joihin Sitra Labin nuorten ohjausryhmä haastaa

Sitra Labin koulutusohjelmassa kehitetään yhteiskunnallisia innovaatioita. Muutos innovaatiotoiminnan keinoin vaatii taitoja ja asenteita, joita kehittämään meidät haastaa nyt nuorista koostuva ohjausryhmä.

Kirjoittaja

Riina Pulkkinen

Julkaistu

Kun käynnistimme ensimmäisen Sitra Labin keväällä 2019, teemana oli lasten ja nuorten eriarvoisuus. Jo ensimmäisessä toteutuksessa oli selvää, että lasten ja nuorten eriarvoisuutta käsittelevään Labiin tarvitaan lapset ja nuoret mukaan.

Mutta mikä rooli nuorten ohjausryhmällä on muissa kuin nuoria koskevissa koulutuksissa?

Nuoria tarvitaan katsomaan tulevaisuuteen

Mahdollisia tulevaisuuksia on aina useita. Kyky havaita erilaisia vaihtoehtoja on muutoksentekijälle tärkeä taito.

Brittiläinen innovaatiosäätiö Nesta on kehittänyt yhteiskunnalliseen innovaatiotyöhön osaamisen ja taitojen viitekehyksen (competency framework). Ymmärrys tulevaisuudesta (future acumen) on yksi taidoista, joita yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittäjät tarvitsevat.

Tulevaisuustaju tuottaa parempia tuloksia

Tulevaisuuden ymmärtäminen parantaa myös organisaatioiden tuloksia. Aarhusin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tulevaisuuskyvykkäät yritykset tekivät 33 prosenttia keskivertoa parempia tuloksia ja niiden kasvuvauhti oli 200 prosenttia keskiarvoon verrattuna.

Kauas tulevaisuuteen katsominen on tärkeää erityisesti silloin, kun ympäristö on epävarma.

Kauas tulevaisuuteen katsominen on tärkeää erityisesti silloin, kun ympäristössä on epävarmuustekijöitä ja on tarpeen edetä pienin askelin. Juuri epävarmassa ympäristössä on haastavinta säilyttää katse tulevaisuudessa.

Aiheesta riippumatta nuorten ohjausryhmän tehtävä Sitra Labissa on tärkeä etenkin siksi, ettei tulevaisuusnäkökulma unohtuisi.

Nuorten ohjausryhmä haastaa totunnaisen yhteistyön

Nesta on ryhmitellyt mallissaan yhteiskunnalliseen innovaatiotyöhön tarvittavat taidot yhteistyön, muutoksen johtamisen ja oppimisen vauhdittamisen otsikoiden alle.

Ryhmittelyssä sinänsä ei ole mitään uutta ja mullistavaa.  Olennaista on, onko tekeminen ylläpitävää ja toistavaa vai uutta luovaa ja kokeilevaa.

Nuorten ohjausryhmä haastaa Sitra Labin osallistujia ja toteuttajia siinä, miten toimimme.

Nuorten ohjausryhmä haastaa Sitra Labin osallistujia ja meitä toteuttajia siinä, miten toimimme. Erityinen haaste lähtee Sitra Labin toteuttajien yhteistyötaitojen suuntaan.

Toimivan yhteistyön rakentamiseen liittyy koulutusohjelman järjestäjän näkökulmasta monenlaisia asioita: suunnittelun tulee olla osallistavaa, fasilitoinnin toimivaa ja yhteyksiä tulee rakentaa yli siilojen.

Aina joskus me kouluttajat unohdamme tarkastella omaa tekemistämme kriittisesti. Olemmeko syystä tai toisesta tehneet asioita tutulla kaavalla, vanhaa säilyttäen vai haastaneet itseämme toimintatavoilla, jotka synnyttävät uutta?

Sidosryhmät mukaan

Vähemmän tätä

 • Otamme mukaan ne sidosryhmät, jotka jo tunnemme.
 • Käytämme tiimissä olevaa osaamista tai sellaisten henkilöiden osaamista, joita ehkä kutsuisimme “usual suspecteiksi”.
 • Otamme muita mukaan, koska se on jo tullut tavaksi tai on velvollisuutemme.

Enemmän tätä

 • Otamme mukaan niiden ääniä, joita aihe koskee tai jotka tyypillisesti kokevat jäävänsä ulkopuolelle.
 • Luomme osallistumismahdollisuuksia, jotta ideat olisivat parempia ja ratkaisut kestävämpiä. Tämä näkyy myös keinoissa, joita osallisuuden rakentamiseen käytämme.

Fasilitoiva lähestymistapa

Vähemmän tätä

 • Noudatamme vankasti etukäteissuunnitelmaa, emmekä poikkea siitä, vaikka ihmisten tarpeet tai energiatasot vaihtelisivat.
 • Teemme päätöksiä niin, että kiinnitämme huomion muutamiin ideoihin.
 • Haemme palautetta omille ideoille, vaikka meillä ei ole todellisuudessa aikaa tai mahdollisuutta ottaa uusia näkökulmia mukaan soppaan.

Enemmän tätä

 • Etsimme monipuolisesti ideoita ja näkemyksiä sekä teemme päätöksiä keskustellen.
 • Luomme turvallisia tiloja, joissa erilaiset ihmiset voivat myötävaikuttaa ratkaisun kehittymiseen.
 • Tuemme osallistumista erilaisten työkalujen avulla.

Välittäjänä toimiminen

Vähemmän tätä

 • Keskitymme erityisesti siihen, mitä tärkein kumppani tai suurin rahoittaja toivoo.
 • Lähestymme eri sidosryhmiä ilman, että on aidosti tilaa (lue: aikaa tai mahdollisuuksia) ottaa heidän kantojaan huomioon.

Enemmän tätä

 • Pohdimme aikaisessa vaiheessa usean eri sidosryhmän tarpeita päätöksenteon pohjalle.
 • Näemme vaivaa, jotta erilaisten sidosryhmien ääni pääsee esiin  ja teemme tilaa äänten kuulemiselle.

Näiden taitojen tarkastelusta seuraakin kaksi kysymystä:

 1. Miten Sitra Labin osallistujat haastavat itseään yhteiskunnallisten innovaatioiden tekijöinä erityisesti yhteistyön osalta?
 2. Millaiset puitteet me Sitra Labissa olemme luoneet nuorten osallistumiselle yhteisten ongelmien ratkomiseen?

Lisää nuorten ohjausryhmästä voit lukea täältä:

Blogiteksti: Nuorten ohjausryhmä tuo nuorten äänen Sitra Labiin
Julkaisu: Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

Mistä on kyse?