Julkaistu 02.11.2018

Blogisarja visioista

Ilman visioita vaarana on menettää merkityksellisyys ja vain ajautua tilanteesta toiseen
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja Strategia, Sitra
Vesa-Matti Lahti (VTT) on johtava asiantuntija strategia ja ennakointi -yksikössä Sitrassa. Hän on aiemmin työskennellyt Euroopan komission tutkimuspääosastossa, Suomen Akatemiassa ja toimittajana esimerkiksi Helsingin Sanomissa sekä kirjoittanut tai toimittanut useita tietokirjoja. Hän oli mukana kirjoittamassa Maailman tila ja Suomi -kirjaa, joka voitti Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2000. Vuonna 2013 julkaistiin hänen ja Jenni Selosmaan yhdessä kirjoittama kirja Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta.

Hyvinvoinnin seuraava erä -kirja kuvaa Sitran yhteiskunnallisen vision. Se on visio kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ja pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta. Sellaisesta tulevaisuudesta, joka mahtuu maapallon kantokyvyn rajoihin. Sitran visio ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen. Halumme on, että mahdollisimman moni taho esittäisi avoimesti omat visionsa.

Seuraava erä -blogisarjassamme yhteiskunnan eri lohkojen edustajat esittävät omia visioajatuksiaan. Ne voivat olla joko Hyvinvoinnin seuraava erä -visiota täydentäviä tulevaisuuspohdintoja tai aivan itsenäisiä yhteiskunnallisia visioita. Jos se kiinnostaa, mihin päin nyt tulisi suunnata, niin tämän blogisarjan seuraaminen on lähes velvollisuus.

Tärkeää on saada visiokeskustelu käyntiin.

Ilman visioita määrätietoinen politiikka on mahdotonta ja ihmisten toimista puuttuu merkityksellisyys. Tällöin yhteiskuntakaan ei kehity paremmaksi, vaan me vain ajaudumme tilanteesta toiseen.

Keskustelun myötä myös Sitra voi omaa visiotaan kehittää tai muuttaa.

Seuraava erä -blogeja pyydettiin eri yhteiskunnan sektoreita edustavilta ihmisiltä. Haluttiin saada mukaan näkemyksiä politiikan ja hallinnon kentältä, liike-elämästä, tutkimuksesta, kulttuurikentältä, media-alalta, järjestöistä ja työmarkkinatoimijoilta. Tarkoituksena kuitenkin oli, että kukin kirjoittaja edustaisi kuitenkin ensi sijassa itseään, ei taustaorganisaatiotaan.

Ajatuksia herättäviä hetkiä tulevaisuuspohdintojen parissa!

Sarjassa on julkaistu seuraavat blogit:

Mistä on kyse?