artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Blogisarja visioista

Ilman visioita vaarana on menettää merkityksellisyys ja vain ajautua tilanteesta toiseen

Kirjoittaja

Vesa-Matti Lahti

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Hyvinvoinnin seuraava erä -kirja kuvaa Sitran yhteiskunnallisen vision. Se on visio kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ja pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta. Sellaisesta tulevaisuudesta, joka mahtuu maapallon kantokyvyn rajoihin. Sitran visio ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen. Halumme on, että mahdollisimman moni taho esittäisi avoimesti omat visionsa.

Seuraava erä -blogisarjassamme yhteiskunnan eri lohkojen edustajat esittävät omia visioajatuksiaan. Ne voivat olla joko Hyvinvoinnin seuraava erä -visiota täydentäviä tulevaisuuspohdintoja tai aivan itsenäisiä yhteiskunnallisia visioita. Jos se kiinnostaa, mihin päin nyt tulisi suunnata, niin tämän blogisarjan seuraaminen on lähes velvollisuus.

Tärkeää on saada visiokeskustelu käyntiin.

Ilman visioita määrätietoinen politiikka on mahdotonta ja ihmisten toimista puuttuu merkityksellisyys. Tällöin yhteiskuntakaan ei kehity paremmaksi, vaan me vain ajaudumme tilanteesta toiseen.

Keskustelun myötä myös Sitra voi omaa visiotaan kehittää tai muuttaa.

Seuraava erä -blogeja pyydettiin eri yhteiskunnan sektoreita edustavilta ihmisiltä. Haluttiin saada mukaan näkemyksiä politiikan ja hallinnon kentältä, liike-elämästä, tutkimuksesta, kulttuurikentältä, media-alalta, järjestöistä ja työmarkkinatoimijoilta. Tarkoituksena kuitenkin oli, että kukin kirjoittaja edustaisi kuitenkin ensi sijassa itseään, ei taustaorganisaatiotaan.

Ajatuksia herättäviä hetkiä tulevaisuuspohdintojen parissa!

Sarjassa on julkaistu seuraavat blogit:

Mistä on kyse?