archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideoista kokeiluihin

Kirjoittaja

Kalle Nieminen

Johtaja, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Ideoista kokeiluihin

Keräsimme joulu-tammikuussa 2011-2012 avoimen hankekuulutuksen avulla ideoita ja hankkeita, jotka omalla tavallaan edistävät suomalaista demokratiaa. Hankekuulutus tuotti yli 140 ideaa ja hanketta. Foorumilaiset valitsivat niistä allaolevat 12, joita lähdettiin kokeilemaan käytännössä. Kokeilemisen tarkoituksena oli paikantaa idean haasteet ja kehittämista vaativat kohdat ja samalla työstää sitä eteenpäin. Kokeilujen tuloksista voit lukea täältä.

Kaupunginosavaltuusto

Ideana on kaupunginosavaltuustojen kautta parantaa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja edistää lähidemokratiaa. Idea on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Nuoret työelämään NYT

Tarkoituksena on tavoittaa ja saattaa yhteen syrjäytyneet nuoret ja mikroduuneja tarjoavat työnantajat.  Näin syrjäytyneet nuoret saataisiin tekemisen ja työn kautta yhteiskuntaan mukaan. Tavoitteena on kehittää nuorten työllistämiseen sellainen malli, jota voisi hyödyntää koko Suomessa.

Osallistava budjetointi

Osa kuntabudjetista irrotettaisiin osallistavan budjetoinnin alaiseksi. Päätöksenteko tulee lähemmäksi asukkaita. Tämän myötä asukkaat osallistuisivat aktiivisemmin myös ideoiden toteuttamiseen. Ideana on myös, että kunnan budjetti olisi avoin ja ymmärrettävästi visualisoitu.

Out of the Lautakunta

Ideana on uudistaa kuntien lautakuntien mallia. Tavoitteena on saada lautakunnan kokoukseen puoleiden ulkopuolisia jäseniä tai järjestää varjokokous ennen varsinaista istuntoa. Pohjana toimivat Vihdin ja Kempeleen mallit. Lue lisää Vihdin mallista täällä ja Kempeleen mallista täällä

Politiikka Goes Koti!

Ideana on pitää politiikat tuppervaara-ilta. Keskustelu ja vaikuttaminen tuodaan kansalaisten olohuoneisiin kun poliitikot, asiantuntijat ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat vierailevat ihmisten kodeissa. Idea on peräisin MetropoliAreenalta ja sitä on jo kokeiltu käytännössä. Idea luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Politiikka lähemmäksi ammattikoulunuoria

Ideana on järjestää ammattioppilaitoksissa opiskeleville nuorille politiikkatyöpajoja, joissa vuorovaikutteisesti, tasa-arvoisesti ja nuorten omalla kielellä keskustellaan mm. puolueista, poliitikkojen työstä, julkisista palveluista, taloudesta, mediasta, vaaleista, päätöksenteosta ja kansalaisten roolista. Idea luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Rastiraha

Ideana on, että jokainen voi rastittaa osan veroistaan tai veronpalautuksistaan käytettäväksi tiettyyn projektiin tai tietyllä sektorilla. Esimerkiksi näin:

a) 99% verorahoista budjettiin nykykäytännön mukaan. 1% mahdollisuus rastia käyttökohde veroilmoituksessa.

b)”Maksan 0,5%-yksikköä lisäveroa, jos se käytetään x:ään”

c) ”Lainaan veronpalautusrahat valtiolle x vuodeksi”

d) ”Annan veronpalautusrahani valtiolle / tiettyyn kohteeseen”

e) Valtio julkaisee kohdeobligaation (esim.pistorata) ja sitoutuu osarahoitukseen + hankkeen toteutukseen, jos saadaan tarvittava rahamäärä kerättyä

Sosiaalinen HUB

Yritystoimintaan keskittyneiden hautomoiden ja hubien rinnalle tarvitaan ”sosiaalinen hub”, tila, jossa erilaiset, yhteiskunnalliseen toimintaan keskittyneet ihmiset voivat yhdistää voimavaransa, verkottua ja tehdä yhteistyötä.

Tietopyyntö.fi

Tietopyyntö.fi:n tavoitteena on, että julkisia aineistoja pyydettäisiin enemmän ja pyytämällä saadut aineistot myös uudelleenjulkaistaisiin helpommin saavutettavassa muodossa. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja modernisoida pohjoismaisen julkisuusperiaatteen käytännöt hyödyntämään 2010 -luvun teknisiä mahdollisuuksia.

Virkamies fasilitaattoriksi

Ideana on, että hyvinvointipalveluja tuottavat virkamiehet kävisivät läpi Kaapeli-prosessin ja tutustuisivat eläytyvällä, etnografisella menetelmällä niihin ihmisiin, joita heidän hallinnonalansa tehtävä on palvella. Kaapeli on Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämä yhteisövalmennusmenetelmä.

Herttoniemenrannan aikapankki

Tarkoituksena on edistää sukupolvien ja kulttuurien välistä kohtaamista Herttoniemenrannan alueella tuomalla brittimallinen Timebank-konsepti osaksi asukastalotoimintaa. Idea luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Hallinnon beta

Hallinnon beta on esimerkiksi jonkin ministeriön, viraston tai kaupungin nettisivut mallia beta.hallinto.fi. Sivustolla on näkyvillä hallinnon uudet kokeilut, palvelut ja pilotit pohjautuen avoimeen dataan. Kokeilussa suunnitellaan beta-sivuja Liikennevirastolle, jossa suunnitellaan yhdessä uusia datan avauksia ja joita voidaan kehittää yhdessä käyttäjien kanssa.

 

Miksi kokeileminen?

Yhteiskunta muuttuu kiihtyvällä tahdilla, joten tarvitsemme nopeampia ja ketterämpiä tapoja vastata uusiin vaatimuksiin. Kaikki hyvät ideat eivät ratko suurimpia haasteita tai ole maata mullistavia innovaatioita.

Kokeileminen on vastuullista, sillä sen avulla voidaan valikoida todistetusti vaikuttavimmat ja toteutuskelpoisimmat ideat jatkokehitykseen. Kokeilemisen avulla voidaan etukäteen varmistaa ideoiden jatkuvuus; löydetään mahdollinen omistaja, rahoitus ja voidaan arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Näin kokeilusta syntyy parhaimmillaan pysyvä ja vaikuttavaa toimintaa. Tärkeintä on luoda kokeilukulttuuri, jossa jatkuva uuden oppiminen on mahdollista ja epäonnistuminen on sallittua.

 

Miten toimittiin?

Keräsimme joulu-tammikuun aikana hankekuulutuksen avulla tietoomme jo meneillään olevia hankkeita ja ideoita, jotka vauhdittavat ja edistävät demokratiaa. Hankekuulutus tuotti yli 140 meneillään olevaa hanketta ja uutta ideaa. Voit tutustua hankkeisiin ja ideoihin täällä.

Demokratiaa edistävien ideoiden ympärillä järjestettiin työpaja, jossa foorumin osallistujat kävivät ideoita läpi. Ideoita arvioitiin muun muassa niiden toteutettavuuden, vaikuttavuuden ja uutuusarvon valossa. Työpajan aikana kartoitettiin mitä kaikkea demokratian saralla jo tehdään ja missä on mahdollisesti aukko. Lisäksi foorumin osallistujat ideoivat itse mahdollisuuksia demokratian edistämiseksi.

Työpajan lopputuloksena hankekuulutuksella saaduista ja foorumin osallistujien ideoista valittiin 12 helmikuun aikana toteuttaviin kokeiluihin. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä Mindustryn kanssa. Kokeilujen edistymistä pystyi seuraamaan täällä.

Kokeilujen tulokset esiteltiin kaikille avoimessa Uusi demokratia:? -tapahtumassa 14.3.2012.