archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran visio kääntää megatrendien haasteet Suomen kilpailuvalteiksi

Kirjoittaja

Paula Laine

Julkaistu

Sitran tehtävä on Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantaminen. Laki Sitrasta, eduskunnan mandaatti ja oma peruspääoma antavat työlle pohjan, visio suunnan ja tulevaisuusasiantuntijoista koostuva sitralaisjoukko sisällön sekä tahdin. Käytännön toiminnan painopisteet eli teemat löytyvät maailmaa muovaavien megatrendien yhtymäkohdista.

Yhteiskunnallisten muutosten historia osoittaa, että rivakka sopeutuminen uuteen maailmanjärjestykseen tuo taloudellisia hyötyjä ja lisää hyvinvointia, josta edelläkävijät pääsevät nauttimaan ensimmäisenä. Suomen uudistumiskyky on siihen kuitenkin liian vaatimatonta. Poikkeuksellisen rajun muutoksen ravisuttama Suomi tarvitsee menestyäkseen vahvan, yhdessä jaetun tulevaisuuskuvan. Sitra on tarjonnut omaa, kestävälle hyvinvoinnille pohjaavaa visiotaan koko Suomen yhteiseksi suunnaksi.

Tavoitteena positiivinen kehityskierre

Sitran visiossa Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvän elämän tavoittelua maapallon kantokyvyn rajoissa. Sitra rakentaa vision Suomea omalta osaltaan pala palalta, mutta ei yritäkään haukata koko tavoitetta kerralla tai yksin. Suomen uudistamiseen tarvitaan kaikki suomalaiset mukaan. Visiossa kokonaisvaltainen hyvinvointi on kaiken toiminnan tavoite, jolle maapallon kantokyky luo reunaehdot. Kun yhteiskunnan toimijat ja toiminta- tavat taloudessa, yhteisöissä, osaamisen kehittämisessä ja hallinnossa tukevat tätä tavoitetta, syntyy voimakas positiivinen kehityskierre, joka johtaa vision mukaiseen Suomeen.

Sitran kestävän hyvinvoinnin visio ja ajatus sen taustalla esitellään tarkemmin Visio Suomelle -työpaperissa sekä Uusijuoni.fi-verkkojulkaisuissa.

Kolmesta haasteesta kolmeksi teemaksi

Sitran toiminnassa megatrendien haasteet ja vision tuoma suunta on purettu kolmeksi teemaksi, jotka kukin sisältävät useampia määräaikaisia hankekokonaisuuksia eli avainalueita. Kukin avainalue pureutuu ratkaisemaan yhtä teeman keskeistä systeemistä mahdollisuutta tai ongelmaa.

Teemoista Uudistumiskyky vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan uudistumishalua ja -kykyä hyvinvoinnin edellytyksenä ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailuvalttina. Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta keskittyy hyvinvoinnin, talouden ja luonnonvarojen käytön kestävään yhdistämiseen rakentamalla resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä. Uusi työelämä ja kestävä talous puolestaan edistää työelämän uudistumista ja kestävää taloutta kokeilujen sekä uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Tutkimus syventää, koulutus kokoaa oppimaan ja kehittämään yhdessä

Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat asioita, joihin Sitrassa panostetaan erityisen paljon. Selvitystyötä ja tutkimuksia tehdään teemojen alla, mutta koko ajan on käynnissä myös erillisiä kestävän hyvinvoinnin tutkimushankkeita, jotka syventävät tai haastavat Sitran strategiaa ja visiota. Koulutustoiminta puolestaan kokoaa päättäjiä ja muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.

Sitran tutkimustoiminta saa kiitosta akateemisuuden ja käytännön tekemisen onnistuneesta yhdistämisestä. Hyviä esimerkkejä tällaisesta ovat strategisen hallitusohjelman malli sekä selvitys perustulokokeilun toteuttamisen vaihtoehdoista.

Vuosi vuodelta Sitra vaikuttaa tiiviimmin myös kansainvälisissä tutkimuslaitosten ja think tank -toimijoiden verkostoissa. Kertomusvuonna yhteistyö on tuottanut esimerkiksi think tankien yhteisen Vision Europe Summitin julkaisuineen sekä 11 kansainvälisen laitoksen kanssa syntyneen, ja Pariisin ilmastokokouksen alla julkaistun Green to Scale -selvityksen.

Vuonna 2015 Sitra panosti tulevaisuuden koulutuksen pohtimiseen ja kehittämiseen sekä tutkimuksen että koulutuksen keinoin. Uusi koulutus -foorumi kokosi laajan kehittäjien joukon ideoimaan, kokeilemaan ja visioimaan suomalaisen koulutuksen suuntaa, ja saikin aikaan koulutuskeskustelun vyöryn niin sosiaalisessa mediassa, lehtien palstoilla kuin koulutusammattilaisten suunnittelupöydillä. Foorumin jatkona Sitra aloitti kesällä 2015 tutkimusprojektin, joka analysoi kestävän hyvinvoinnin ja koulutuksen suhdetta. Kansainvälinen Education for a Changing World -tutkimusprojekti selvittää, miten oppilaat, koulut ja yhteisöt voivat rakentaa uutta kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa.

Sitran maineikas Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus jatkaa myös omalla urallaan, kooten noin 30 suomalaista päätöksentekijää kerrallaan pohtimaan yhdessä kestävän talouden ja kestävän talouspolitiikan roolia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamisessa. Vuonna 2015 järjestettiin kaksi kurssia, ja vuonna 2016 on luvassa seuraavat kaksi.

Sitran toimintakertomus kertoo kaiken olennaisen tulevaisuustyömme tuloksista ja uusista avauksista. Lue toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 kokonaisuudessaan tästä tai tilaa painettuna osoitteesta julkaisut@sitra.fi.